Actueel

Oratie Gabri van Tussenbroek

Op woensdag 9 december 2015 aanvaardde Signumlid dr. Gabri van Tussenbroek aan de Universiteit van Amsterdam het ambt van Hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam.

Call for papers ‘Individualization of Religious Practices’

Op 26 en 27 oktober 2016 vindt aan de Radboud Universiteit Nijmegen het congres Devotio. Individualization of religious practices in Western European Christianity (c. 1350 – c. 1550) plaats.

Bishops in the ‘Century of Iron’ (Gent en Brugge, 24-25 november 2016)

Op 24 en 25 november 2016 vindt in Gent en Brugge het congres “Bishops in the ‘Century of Iron’. Episcopal Authorities in France and in Lotharingia, 900-1050” plaats. Wie geïnteresseerd is om een paper te presenteren, kan een abstract indienen van maximum 400 woorden bij Brigitte.Meijns@arts.kuleuven.be en bij Steven.Vanderputten@UGent.be en dit ten laatste op 15 februari 2016.

Relics at the Lab (Brussel, 27-28 oktober 2016)

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert op 27 en 28 oktober 2016 in Brussel de internationale workshop “Relics at the Lab”. De workshop wil in de eerste plaats wetenschappers van verschillende disciplines, betrokken bij de studie van relieken, samenbrengen en een wisselwerking in de toekomst stimuleren. Voorstellen voor presentaties zijn welkom voor 15 juni 2016.

Call for Papers: Horizontal Learning within High Medieval Religious Communities

Op 1 en 2 september 2016 organiseren Steven Vanderputten, Tjamke Snijders, Micol Long (alle drie Universiteit Gent), Mia Münster-Swendsen (Roskilde Universitet), Veerle Fraeters (Universiteit Antwerpen) en Brigitte Meijns (KU Leuven) te Brussel een congres over Horizontal Learning within High Medieval Religious Communities. Voorstellen voor presentaties kunnen ingediend worden tot 1 februari 2016.

Voorjaarslezingen van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen

Na een uitgebreider feestprogramma tijdens het lustrumjaar 2015 herneemt het Ruusbroecgenootschap, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, de vrijdagse voorjaarslezingen in de lente van 2016.

De premonstratenzer abdijkerk van Ninove

Op zaterdag 9 april 2016 organiseert de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden haar zesentwintigste contactdag voor belangstellenden onder het motto “De premonstratenzer abdijkerk van Ninove. Barokke pracht in luister hersteld”.

Contributie 2016

Geacht Signum-lid,

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor het jaar 2016 te voldoen, door 10 euro te storten op IBAN-nummer NL81 INGB 0009 1947 44, tnv M.D. van Luijk te Delfgauw, ovv 'Signum 2016'.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Madelon van Luijk
penningmeester Signum

Opvolging Koen Goudriaan en mini-symposium aan VU op 1 april 2016

Per 1 november 2015 is Signumlid Fred van Lieburg benoemd als hoogleraar Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel Geschiedenis van de Middeleeuwen heeft een thematische transformatie ondergaan, zoals eerder gebeurde bij de leerstoelen Nieuwe Tijd (nu Cultuurgeschiedenis) en Nieuwste Tijd (nu Politieke Geschiedenis). Van Lieburg is daarmee de opvolger van Koen Goudriaan, die in september 2015 met emeritaat ging.

Oudste oorkonden uit de Zuidelijke Nederlanden vanaf 16 november 2015 online

Op 16 november komt Diplomata Belgica online. Hiermee komen ongeveer 35.000 oude oorkonden uit de Zuidelijke Nederlanden voor iedereen vrij toegankelijk.