Actueel

Boekvoorstelling De Abdij van Averbode, een verhaal van steen en marmer

Zaterdag 25 november 2017, 14uur
Als vervolg op het boek Belgisch marmer (Gent: Academia Press, 2014), 292p. waar aan de norbertijnenabdij van Averbode voorbijgegaan werd, remedieerde de multidisciplinaire auteurséquipe van geologen, een paleontoloog en een onderzoeker van steenhouwtechnieken, aangevuld met de abdijarchivaris hieraan. Zij beschrijven het abdijcomplex vanuit de zichtbare natuursteen: van Diestiaanse ijzerzandsteen, Gobertangesteen, verschillende soorten Belgisch marmer tot inlegwerk met exotisch marmer. Het boek nodigt uit om een verkenningstocht te maken door de abdij met het oog op de natuurlijke bouwstenen (buiten) en de decoratieve stenen (binnen), alle in de loop der eeuwen geselecteerd op hun eigenschappen of beschikbaarheid. Hun uitwendige vorm is door de mens gemodelleerd, maar ze hebben niets van hun natuurlijke oorsprong of van hun eeuwenoude ontstaansgeschiedenis prijsgegeven.

Ruusbroecdag in teken van vrouwelijke mysticae

Op vrijdagnamiddag 1 december 2017 organiseert het Ruusbroecgenootschap de Ruusbroecdag 2017 met als thema Vrouwelijke mystici aan het woord. In de De Tassiszaal van het Hof Van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, wordt tussen 14u en 18u volgend programma geboden:

Save the date: Norbertijnencontactdag over steensoorten in abdij van Floreffe op zaterdag 28 april 2018

Al meer dan een kwarteeuw slaagt de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden erin om jaarlijks een druk bijgewoonde contactdag in Vlaanderen of Nederland te organiseren. Het Brabantse kernland met haar majestueuze abdijcomplexen aan beide zijden van de in 1839 vastgelegde landsgrens, werd in 2009 verruild voor de Latijnse school en de Bergkerk in Deventer, in 2002 voor de Delftse stadsherberg De Mol of nog in 2000 voor de romaanse dorpskerken als getuigen van de premonstratenzer aanwezigheid in Friesland. Elk jaar wordt ook een brochure met de teksten van de lezingen uitgegeven. De referenties van de bijdragen over de middeleeuwen kan u nalezen in onze Signumbibliografie op deze site.

Kloosterkaart: Nederlandse middeleeuwse kloosters in kaart gebracht

Na het symposium op 30 maart 2017 werd de digitale kloosterkaart gelanceerd. De kloosterlijst die onder impuls van emeritus hoogleraar Koen Goudriaan tot stand kwam, is omgezet in een interactieve kaart, in die zin dat de situatie wordt weergegeven in een jaar van keuze en dat een selectie van kloosterorden kan worden samengesteld.

Symposium Tolerantie en Verdraagzaamheid in Historisch perspectief

Op vrijdag 27 oktober vindt in de Utrechtse Jacobikerk het symposium 'Tolerantie en verdraagzaamheid in historisch perspectief' plaats.

Tentoonstelling: Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster

Zisterzienser_Bonn.jpg

Der „Konzern der weißen Mönche“

650 Klostergründungen der Zisterzienser in 150 Jahren: Im Rheinland, in der Eifel und im Westerwald errichten sie kurz nacheinander die Abteien Kamp (1123), Altenberg (1133), Himmerod (1134), Heisterbach (1192) und Marienstatt (1212), die zu den frühesten Gründungen außerhalb Frankreichs gehören. Mit über 200 kostbaren Ausstellungsobjekten aus ganz Europa erzählt die Ausstellung die Erfolgsgeschichte dieses außergewöhnlichen Ordens.

Promotie Rombert Stapel

Op woensdag 25 januari 2017, klokke 15:00u, zal Rombert Stapel, redactielid van Signum, zijn proefschrift verdedigen aan de Universiteit Leiden. Zijn proefschrift is getiteld: 'The Late Fifteenth-Century Utrecht Chronicle of the Teutonic Order: Manuscripts, Sources, and Authorship'.

https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/01/the-late-fifteenth-cent...

Rondom Sint-Oedenrode. Macht en religie in de Meierij

Op zaterdag 17 december 2016 verschijnt het boek Rondom Sint-Oedenrode. Macht en religie in de Meierij. Aan deze bundel die het eind van Sint-Oedenrode als een afzonderlijke gemeente markeert, hebben verschillende historici, kunsthistorici en archeologen onder de eindredactie van Arnoud-Jan Bijsterveld en Véronique Roelvink meegewerkt. Een aantal auteurs presenteert op het symposium dat die dag doorgaat van 9.00 uur tot 13.00 uur hun bijdrage, te weten:

Studiedag In paradisum. Funerair erfgoed in Vlaanderen

Op dinsdag 22 november 2016 (van 9.15 uur tot 17.00 uur) vindt in het Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee (bij Leuven) een studiedag plaats over funerair erfgoed in Vlaanderen.

Doctoraatsverdedigingen, November 2016

In de novembermaand van 2016 staan vier doctoraatsverdedigingen in de mediëvistiek gepland die betrekking hebben op de geschiedenis van religieuze instellingen: