Actueel

Museum Parcum blaast religieus erfgoed nieuw leven in

In de Parkabdij bij Leuven opende op 25 oktober 2017 het museum Parcum de deuren. Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur stelde in het toenmalige Museum van Park op dezelfde locatie eerder al een deel van het abdijpatrimonium tentoon. Het CRKC verzamelt, beschermt en beheert religieus erfgoed. Wordt een klooster opgedoekt of weet een congregatie geen blijf meer met haar spullen, dan gaat dat patrimonium meestal naar het CRKC. Dat toont het erfgoed nu in Parcum aan het publiek.

Symposium 'Van Scriptorium naar Charterbank' in Tilburg

Op donderdag 14 december 2017 organiseert Regionaal Archief Tilburg Van Scriptorium naar Charterbank. Trends in het ontsluiten van oorkonden, een internationaal symposium over het digitaal beschikbaar stellen en ontsluiten van charters. Het archief organiseert dit in samenwerking met Huygens ING, Universiteit Gent, BHIC en Stichting Brabantse Bronnen. Tijdens het symposium wordt ook de nieuwe Charterbank Regionaal Archief Tilburg gepresenteerd.

Vraag tot tijdschriftbijdragen: Boekhouding in kerkelijke middens in de middeleeuwen

Voor het elfde nummer van het tijdschrift Comptabilités zoekt de redactie auteurs die over de boekhoudkundige praktijken in middeleeuwse kerkelijke middens willen schrijven. In hun call for papers bieden zij een reeks thema’s aan en geven zij een uitgebreide bibliografie van het onderwerp.

De religieuze en monastieke architectuur in het noorden van Frankrijk en de aangrenzende gebieden (11de-13de eeuw)

Voor een internationaal congres dat gepland staat aan de Université d’Artois en de Université Charles de Gaulle-Lille 3 van 11 tot 13 oktober 2018 wordt een oproep naar lezingen van 25 tot 30 minuten gedaan. Ten laatste op 1 december 2017 kan een titel en abstract van 500 woorden, vergezeld van een C.V., ingestuurd worden bij sandrine.conan40@orange.fr en delphine.hanquiez@univ-artois.fr

Ruusbroecdag in teken van vrouwelijke mysticae

Op vrijdagnamiddag 1 december 2017 organiseert het Ruusbroecgenootschap de Ruusbroecdag 2017 met als thema Vrouwelijke mystici aan het woord. In de De Tassiszaal van het Hof Van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, wordt tussen 14u en 18u volgend programma geboden:

Save the date: Norbertijnencontactdag over steensoorten in abdij van Floreffe op zaterdag 28 april 2018

Al meer dan een kwarteeuw slaagt de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden erin om jaarlijks een druk bijgewoonde contactdag in Vlaanderen of Nederland te organiseren. Het Brabantse kernland met haar majestueuze abdijcomplexen aan beide zijden van de in 1839 vastgelegde landsgrens, werd in 2009 verruild voor de Latijnse school en de Bergkerk in Deventer, in 2002 voor de Delftse stadsherberg De Mol of nog in 2000 voor de romaanse dorpskerken als getuigen van de premonstratenzer aanwezigheid in Friesland.

Kloosterkaart: Nederlandse middeleeuwse kloosters in kaart gebracht

Na het symposium op 30 maart 2017 werd de digitale kloosterkaart gelanceerd. De kloosterlijst die onder impuls van emeritus hoogleraar Koen Goudriaan tot stand kwam, is omgezet in een interactieve kaart, in die zin dat de situatie wordt weergegeven in een jaar van keuze en dat een selectie van kloosterorden kan worden samengesteld.

Symposium Tolerantie en Verdraagzaamheid in Historisch perspectief

Op vrijdag 27 oktober vindt in de Utrechtse Jacobikerk het symposium 'Tolerantie en verdraagzaamheid in historisch perspectief' plaats.

Tentoonstelling: Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster

Der „Konzern der weißen Mönche“

650 Klostergründungen der Zisterzienser in 150 Jahren: Im Rheinland, in der Eifel und im Westerwald errichten sie kurz nacheinander die Abteien Kamp (1123), Altenberg (1133), Himmerod (1134), Heisterbach (1192) und Marienstatt (1212), die zu den frühesten Gründungen außerhalb Frankreichs gehören. Mit über 200 kostbaren Ausstellungsobjekten aus ganz Europa erzählt die Ausstellung die Erfolgsgeschichte dieses außergewöhnlichen Ordens.

Pagina's