Actueel

23ste Signumsymposium: Kerk en cultuur in middeleeuws Nederlands-Limburg Maastricht

Voor de drieëntwintigste maal organiseert de contactgroep Signum een symposium, dat zal plaatsvinden op zaterdag 16 november 2013 in Maastricht. Thema is dit jaar ‘Kerk en cultuur in middeleeuws Nederlands-Limburg’.

Crowdfunding MeMO-project

Begin dit jaar is de gratis toegankelijke database van het MeMO-project gelanceerd http://memo.hum.uu.nl/database/index.html. Het werk aan de database is echter nog niet af. Daarom is een crowdfunding campagne van start gegaan.

Verloren Glans, Innovatief interdisciplinair onderzoek op archeologisch vlakglas in Noordwest Europa (10de – 18de eeuw)

6de Internationaal Colloquium, 2 - 4 oktober 2013, Abdijhoeve Ten Bogaerde, Koksijde

Call for papers: The Ten Commandments in medieval and early modern culture (Gent, 10-11 April 2014)

Samen met Youri Desplenter en Jürgen Pieters organiseert Marta Bigus op 10 en 11 april 2014 te Gent een internationaal congres over de tien geboden.

Call for papers Sacred spaces, material culture and social change in Western Europe (13th-17th centuries)

European Association for Urban Histroy (EAUH) Conference, 3-6 September 2014, Lisbon (Main session 12)

Webtentoonstelling 'Praten als Brugman, schrijven als Herp' online

Naar aanleiding van het gelijknamige symposium is de webtentoonstelling ‘Praten als Brugman, schrijven als Herp’ vans tart gegaan. Deze tentoonstelling verkent een nieuw onderzoeksterrein, namelijk de invloed van de minderbroeders-observanten op het literaire bedrijf in de Lage Landen tussen circa 1450 en 1550.

Liefde en Devotie. Het Gruuthusehandschrift tijdelijk terug in Brugge

Op woensdag 19 juni geven prof.dr. Frank Willaert (Universiteit Antwerpen) en prof.dr. Jos Koldeweij (Radboud Universiteit Nijmegen), curator van de tentoonstelling rond het Gruuthusehandschrift, een inleiding en toelichting op het Gruuthusehandschrift en op deze expositie, speciaal voor collega-mediëvisten zoals kunsthistorici, musicologen, historici, neerlandici en cultuurhistorici.

Studiedag 'De canonicis qui seculares dicuntur'

Studiedag 'De canonicis qui seculares dicuntur'

Op vrijdag 31 mei 2013 organiseren de Signumleden Brigitte Meijns en Marc Carnier een studiedag over dertien eeuwen seculiere kapittels in de Nederlanden in het Rijksarchief te Leuven.

Even voorstellen: nieuwe onderzoeksprojecten (2x RU, 1x UvA, 1x RUG)

Graag bieden wij u hieronder de mogelijkheid kennis te maken met enkele nieuwe onderzoeksprojecten en de bijbehorende onderzoekers die direct of indirect zullen aansluiten bij de interesses van onze leden.

MeMO-applicatie gelanceerd

Op 31 januari 2013 is tijdens een driedaags internationaal congres de gratis toegankelijke online database van het MeMO-project gelanceerd. http://memo.hum.uu.nl/database/index.html. De database bevat inventarisaties en beschrijvingen van bronnen uit Nederland tot 1580 die een belangrijke rol speelden binnen de middeleeuwse dodengedachtenis (memoria). Het gaat om:

• Grafmonumenten en grafzerken
• Memorievoorstellingen
• Memorieregisters (memorieboeken)
• Verhalende bronnen die een rol speelden binnen de dodengedachtenis