Actueel

Signumsymposium verzet

Wegens gebrekkige belangstelling heeft het Signum-bestuur besloten om het symposium van zaterdag 22 november niet door te laten gaan. Omdat het bestuur signalen heeft ontvangen van meerdere kanten dat het onderwerp van het symposium erg interessant was, maar de datum niet schikte, is het voorstel van het bestuur om het symposium te verplaatsen naar het voorjaar van 2015. Het bestuur betreurt dat ze op dit late tijdstip nog tot dit besluit heeft moeten komen, maar is ervan overtuigd dat het verzetten van het symposium de beste optie is.

Livina van Eyck, een verborgen leven. Devote Agneten in de 15de eeuw

Naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling, die van 7 september 2014 tot 22 februari 2015 loopt in Musea Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik (www.museamaaseik.be) vindt op 15 november 2014 een congres plaats.

Boekvoorstelling: The Carthusians in the Low Countries

Op 25 oktober 2014 wordt in het Kartuizerklooster (heden bisdom) te Roermond het boek De Kartuizers in de Lage Landen - The Carthusians in the Low Countries aangeboden aan de burgemeester van Roermond.

24e Signumsymposium. De Moderne Devotie: vijftig jaar na Post

Deventer, zaterdag 22 november 2014
Voor de vierentwintigste maal organiseert de Contactgroep Signum een symposium, dat dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 22 november 2014 te Deventer. Thema is dit jaar ‘De Moderne Devotie: vijftig jaar na Post’. Aanleiding voor dit thema is dat het dit jaar precies vijftig jaar geleden is dat de Nijmeegse hoogleraar en kenner van deze laatmiddeleeuwse beweging, Regnerus Post, met emeritaat ging. Vier jaar later verscheen zijn laatste grote werk The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism, een boek dat lange tijd heeft gegolden als het standaardwerk over deze laatmiddeleeuwse religieuze beweging.

20e Mediëvistendag: The visibility of the Middle Ages

Gouda, 24 oktober 2014
De Mediëvistendag 2014 wordt gehouden op vrijdag 24 oktober a.s. te Gouda in de Agnietenkapel. Het thema van het program is ‘De zichtbaarheid van de Middeleeuwen’.
Zoals altijd wordt de Mediëvistendag georganiseerd namens de Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek en de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Organiserende universiteit is dit jaar de VU te Amsterdam; het voorbereidend comité staat onder leiding van prof. dr. K. Goudriaan. Kijk hieronder voor het programma, of zie http://www.medievistiek.nl voor meer informatie.

Abdijen, kapittels en kloosters in de Brabantse steden. Van middeleeuws stadsbeeld naar hedendaags cultureel erfgoed

Het zeventiende colloquium van de “Stichting Colloquium De Brabantse Stad” gaat door te Nijvel (Waux-Hall, Place Albert Ier, 1400 Nivelles, tegenover de kapittelkerk) op 10 en 11 oktober 2014. Voor de middeleeuwse periode vestigen we de aandacht op de lezingen van Serge Boffa, Frédéric Chantinne en David Guilardian.

Openbare verdediging proefschrift Anna Dlabačová

Op donderdag 22 mei 2014 verdedigde Anna Dlabačová aan de Universiteit Leiden haar proefschrift, getiteld, Literatuur en observantie. De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding.
Ter gelegenheid van de verdediging verscheen dit proefschrift als nummer 149 van de reeks Middeleeuwse Studies en Bronnen bij uitgeverij Verloren. Het boek telt 368 pagina’s, kost 35 euro en heeft als ISBN-nummer 978-90-8704-418-3. Link.

Tjamke Snijders laureaat van de Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

Op vrijdag 21 maart 2014 ontving dr. Tjamke Snijders (UGent) de driejaarlijkse Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen (2013) van de Academische Stichting Leuven. Deze prijs bekroonde haar werk Ordinare et Communicare. Redactie, opmaak en transmissie van hagiografische handschriften in kloosters uit de Zuidelijke Nederlanden, 900-1200. Een gedrukte versie van dit proefschrift, gemaakt onder leiding van prof. Steven Vanderputten, zal verschijnen bij Brepols.

Laat-middeleeuwse kunst en architectuur in de Nederlanden (Amsterdam, 6 juni 2014)

De derde editie van het symposium Waar zijn wij mee bezig? Vindt dit jaar plaats in de Doelenzaal van de Universiteit van Amsterdam (Singel 425, Universiteitsbibliotheek).

Perception and Performance of Social Identities in the Nascent Urban Societies of the High Middle Ages in North-Western Europe

Jeroen Deploige, Jeff Rider en Walter Simons brengen onderzoekers samen rond de dynamiek van verstedelijking en maatschappelijke veranderingen tijdens de hoge middeleeuwen. Het congres gaat door op 22 en 23 mei 2014 in Het Pand in Gent en verhuist op 24 mei naar de Koninklijke Academie in Brussel.