Actueel

Boekpresentatie en lezingen over de kloosterdomeinen van Velder en Heerenbeek

Op vrijdag 6 november 2015 zal in Herberg De Schutskuil, Oude Grintweg 100, te Oirschot het boek Velder en Heerenbeek, oorsprong en toekomst van twee natuurparels in Het Groene Woud gepresenteerd worden. Een geïllustreerd boek van ruim 500 pagina’s, gebaseerd op zowel archeologisch onderzoek als archiefstudie en ecologische onderzoeken. Het boek is geschreven door Ger van den Oetelaar op initiatief van Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Kèk Liemt.

Lezingen over religieuze instellingen op 21ste Mediëvistendag onder de kapstok Civitas

De eenentwintigste Mediëvistendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek en de gelijknamige Nederlandse Onderzoekschool vindt op vrijdag 30 oktober 2015 plaats in het voormalige dominicanenklooster Het Pand, Onderbergen 1 te Gent.

Boekpresentatie The Making and Meaning of the Liber Floridus

liber floridus.jpg

De Gentse codicoloog Albert Derolez is naast zijn vele andere publicaties al zijn hele loopbaan gepassioneerd door de encyclopedie Liber Floridus van kanunnik Lambertus, ooit verbonden aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Omaars.

Afscheidsrede Koen Goudriaan online

Op 17 september 2015 hield signumlid prof. dr. Koen Goudriaan aan de Vrije Universiteit zijn afscheidscollege als hoogleraar Geschiedenis van de Middeleeuwen onder de titel Het einde van de Middeleeuwen?.

Pensionering Remi van Schaik

Meer dan veertig jaar van zijn leven heeft ons medelid Remi van Schaïk gewijd aan onderzoek en onderwijs in de middeleeuwse geschiedenis. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de opleiding Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen op 2 oktober 2015 van haar gewaardeerde collega afscheid genomen middels een symposium dat de verschillende facetten van Remi’s beroepsleven belichtte.

De geestelijke ridderorden in de Nederlanden

Duitse orde.jpg

Op vrijdag 6 november 2015 vindt in het Duitsche Huis te Utrecht een studiedag plaats met verslagen van het lopend onderzoek naar de geschiedenis van de Duitsche Orde in de Nederlanden.

Nieuwe samenstelling bestuur Signum

Op het Signum symposium op 30 mei jongstleden heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden in het bestuur van de Contactgroep Signum. Na vele jaren onderdeel van het bestuur te hebben uitgemaakt, sinds 1998 als secretaris en later als voorzitter, is Hildo van Engen teruggetreden. Wij willen hem bij deze bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
De nieuwe voorzitter is Bas Diemel, die reeds als secretaris plaats had in het bestuur. Zijn plaats is opgevangen door Patricia Stoop, op dit moment werkzaam aan het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen. Madelon van Luijk zal de functie van penningmeester blijven vervullen. Voor een kleine introductie van de bestuursleden, zie hieronder.

Eerste jaargang van nieuw tijdschrift The Medieval Low Countries

Bij uitgeverij Brepols verschijnt het "Maidennummer" voor 2014 van The Medieval Low Countries. Het nummer van dit jaarboek telt zowat 300 bladzijden en beoogt de opvolger te zijn van zowel Millennium als het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis.

Naast boekbesprekingen wordt binnen de bijdragen ruim aandacht besteed aan de institutionele geschiedenis, in het bijzonder van religieuze instellingen.

De inhoud van dit engelstalige tijdschrift is sinds maart 2015 te raadplegen via http://www.brepolsonline.net/toc/mlc/1. De papieren exemplaren worden verwacht en bevatten:

Summer School: Reconstituer une bibliothèque médiévale aujourd’hui : l’exemple de Saint-Bertin

Het Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) organiseert in samenspraak met Equipex Biblissima en de agglomeratiebibliotheek van Sint-Omaars van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus een summer school over de werdersamenstelling van de middeleeuwse abdijbibliotheek van de Sint-Bertijnsabdij te Saint-Omer. In dit kader worden de deelnemers ingewijd in de wetenschappelijke beschrijving van middeleeuwse handschriften, de digitale ontsluiting van oude inventarissen om te komen tot een zicht op de geschiedenis van de benedictijnenabdijkbibliotheek.

Kerkhervorming en Aggiornamento Revisited. Een studiemiddag ter gelegenheid van het afscheid van Marcel Gielis

Tilburg, vrijdag 22 mei 2015

In 1950 verscheen één van de invloedrijkste theologische studies van de 20ste eeuw: Vraie et fausse Réforme dans l'Église van Yves Congar. De auteur poogt hierin de motieven en criteria van een hervorming zonder schisma te omschrijven; tegelijk velt hij een tamelijk negatief oordeel over de 16de-eeuwse Reformatie die uitgemond is in een kerkscheuring. Aan Congars boek zou Johannes XXIII zijn idee over het Aggiornamento van de katholieke Kerk, dat door het Tweede Vaticaans Concilie bewerkt is, ontleend hebben.