Actueel

Crowdfunding MeMO-project

Begin dit jaar is de gratis toegankelijke database van het MeMO-project gelanceerd http://memo.hum.uu.nl/database/index.html. Het werk aan de database is echter nog niet af. Daarom is een crowdfunding campagne van start gegaan.

MeMO ontvangt regelmatig aanvullende informatie en foto’s van grafzerken en memorievoorstellingen waarover we nog niet beschikten. Enkele archieven hebben inmiddels toegezegd hun memorieregisters in de nabije toekomst via het internet toegankelijk te maken.

Call for papers: The Ten Commandments in medieval and early modern culture (Gent, 10-11 April 2014)

Samen met Youri Desplenter en Jürgen Pieters organiseert Marta Bigus op 10 en 11 april 2014 te Gent een internationaal congres over de tien geboden.

Call for papers Sacred spaces, material culture and social change in Western Europe (13th-17th centuries)

European Association for Urban Histroy (EAUH) Conference, 3-6 September 2014, Lisbon (Main session 12)

Binnen het algemene thema van het EAUH-congres ‘Charity, poor relief and the sense of community, ca. 1200-1900’ (www.eauh2014.fcsh.unl.pt) lanceren Frederik Buylaert, Anne-Laure Van Bruaene en Koen Goudriaan volgende oproep:

Webtentoonstelling 'Praten als Brugman, schrijven als Herp' online

Naar aanleiding van het gelijknamige symposium is de webtentoonstelling ‘Praten als Brugman, schrijven als Herp’ vans tart gegaan. Deze tentoonstelling verkent een nieuw onderzoeksterrein, namelijk de invloed van de minderbroeders-observanten op het literaire bedrijf in de Lage Landen tussen circa 1450 en 1550.

Liefde en Devotie. Het Gruuthusehandschrift tijdelijk terug in Brugge

Op woensdag 19 juni geven prof.dr. Frank Willaert (Universiteit Antwerpen) en prof.dr. Jos Koldeweij (Radboud Universiteit Nijmegen), curator van de tentoonstelling rond het Gruuthusehandschrift, een inleiding en toelichting op het Gruuthusehandschrift en op deze expositie, speciaal voor collega-mediëvisten zoals kunsthistorici, musicologen, historici, neerlandici en cultuurhistorici.

Studiedag 'De canonicis qui seculares dicuntur'

Op vrijdag 31 mei 2013 organiseren de Signumleden Brigitte Meijns en Marc Carnier een studiedag over dertien eeuwen seculiere kapittels in de Nederlanden in het Rijksarchief te Leuven.

Programma

9.30 Ontvangst
10.00 Verwelkoming door Algemeen Rijksarchivaris Karel Velle
10.05 Marc Carnier (Rijksarchief Leuven), Stand van het onderzoek

Sessie 1: voorzitter Jacques Pycke (UCL)

Even voorstellen: nieuwe onderzoeksprojecten (2x RU, 1x UvA, 1x RUG)

Graag bieden wij u hieronder de mogelijkheid kennis te maken met enkele nieuwe onderzoeksprojecten en de bijbehorende onderzoekers die direct of indirect zullen aansluiten bij de interesses van onze leden.

MeMO-applicatie gelanceerd

Op 31 januari 2013 is tijdens een driedaags internationaal congres de gratis toegankelijke online database van het MeMO-project gelanceerd. http://memo.hum.uu.nl/database/index.html. De database bevat inventarisaties en beschrijvingen van bronnen uit Nederland tot 1580 die een belangrijke rol speelden binnen de middeleeuwse dodengedachtenis (memoria). Het gaat om:

• Grafmonumenten en grafzerken
• Memorievoorstellingen
• Memorieregisters (memorieboeken)
• Verhalende bronnen die een rol speelden binnen de dodengedachtenis

Tweedaags congres in Leuven op 5-6 december 2013: Shaping authority

Op 5 en 6 december vindt in Leuven een internationaal congres plaats, getiteld Shaping authority. How did a person become an authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance?. Centraal op dit congres staat de vraag wat iemand tot een culturele of religieuze autoriteit maakte, waarbij vooral gekeken wordt naar the rise and demise of auctoritates. Het congres wordt georganiseerd door LECTIO (Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance).

Pagina's