Actueel

Verzamelde oudere berichten (2008)

1 IN MEMORIAM HUUB VAN BAVEL O.PRAEM.
2008-12-10
Op 1 juni 2008 overleed in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven ten gevolge van complicaties na een geslaagde hartoperatie Huub van Bavel, Norbertijn van de Abdij van Berne. Hij werd geboren in Ginneken op 4 juli 1923. Na zijn priesterwijding was hij op velerlei pastoraal gebied actief, maar hij profileerde zich vooral als historicus met een uitgesproken specialisatie in het archiefwezen en kennis van antiek. Hij studeerde aan de Rijksarchiefschool in Den Haag en behaalde het rijksdiploma Wetenschappelijk Archiefambtenaar in 1967. Gedurende 10 jaar was hij archivaris van de Bossche Godshuizen en van 1962 tot aan zijn dood archivaris van de Abdij van Berne. Hij was zeer erudiet en kritisch. Hij kende het abdijarchief tot in de finesses en was velen met aimabele bereidwilligheid van dienst.

Verzamelde oudere berichten (2007)

1 VERSLAG VAN HET JOHANNITER-SYMPOSIUM IN STAPELFELD BIJ CLOPPENBURG (OLDENBURGER MÜNSTERLAND)
2007-10-08
Door samenwerking van een aantal stichtingen uit Nederland en Duitsland onder aanvoering van de Heimatbund Oldenburger Münsterland en met subsidie van de Europese Unie uit het programma van de Eems-Dollard Interregio vond op 11 en 12 mei 2007 in Stapelfeld bij Cloppenburg een symposium plaats, dat in de eerste plaats gewijd was aan de Friese, Groningse en Oostfriese commanderijen van de middeleeuwse Johannieter Orde.

Verzamelde oudere berichten (2006)

1 RELIGIEUS ERFGOED
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
2006-11-01

De Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), opgericht in 1977, heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de objecten van geschiedenis en kunst in de Nederlandse kerken en kloosters. Zij probeert dit doel te bereiken door middel van onder meer de ontsluiting van het kunst- en cultuurbezit in kerken en kloosters, waarbij naast roerende en onroerende goederen tevens aandacht is voor de samenhang tussen beide. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met andere erfgoedinstellingen om op het gebied van collectiemanagement het overheidsbeleid en het kerkelijk beleid te integreren.

Verzamelde oudere berichten (2005)

1 DOZA, OF DE DIGITALE ONTSLUITING VAN HET ZONNEBEEKE ABDIJ-ARCHIEF
2005-06-01
Velen kennen Zonnebeke - en vooral dan de deelgemeente Passendale - wellicht vooral vanwege zijn verleden in de frontlinie van WO I, maar op het grondgebied van de huidige gemeente stond eens een welvarende middelgrote augustijnerabdij. Wie echter de geschiedenis van deze abdij wil leren kennen, vindt te Zonnebeke dat grenst aan Ieper slechts sporadisch overblijfselen van haar rijke verleden terug.