Actueel

Ruusbroecdag in het teken van het afscheid van Theo Clemens

De jaarlijkse Ruusbroecdag van het prestigieuze en gelijknamige genootschap staat dit jaar in het teken van het afscheid van Prof. dr. Theo Clemens, voormalig directeur van het genootschap.

Hervorming. Nut en onnut van een geladen begrip

Eerste Interuniversitaire Masterclass ‘Cultuur en Religie’, Antwerpen, Kloosterzaal Elzenveld, 17-18 september 2012

De Antwerp Doctoral School en het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen organiseren in samenwerking met Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven een masterclass met als thema ‘Hervorming. Nut en onnut van een geladen begrip’

De financiering van religieuze en liefdadige stichtingen in de middeleeuwen onderzocht

Op 21 mei 2012 promoveerde Auke Rijpma aan de Universiteit Utrecht op de studie Funding public services through religious and charitable foundations in the late-medieval Low Countries. Zijn promotoren waren Prof. dr. Bas van Bavel en Prof. dr. Maarten Prak.

Colloquium CERP 2012 over mobiliteit en stabiliteit bij de premonstratenzers

Van 21 tot 23 september 2012 organiseert het Centre d’Etudes et de Recherches Prémontrées voor de 38ste maal studiedagen. Als thema werd gekozen voor Mobilité et stabilité chez les Prémontrés. Hoewel het CERP een overwegend Franse samenstelling heeft, stelt het zijn Franstalige activiteiten open voor geïnteresseerden uit andere landen. Van de zeven communicaties handelen er drie over de middeleeuwse geschiedenis van de norbertijnen in de Nederlanden.

22ste Signumsymposium: Religieuze netwerken

Voor de tweeëntwintigste maal organiseert de contactgroep Signum een symposium, dat zal plaatsvinden op vrijdag 30 november 2012 in Brugge. Thema is dit jaar ‘religieuze netwerken’.

Tiende Duits-Nederlands colloquium over memoria onderzoek (Deutsch-Niederländische Gespräche)

Op vrijdag 14 september vindt in Arnhem het tiende Duits-Nederlandse colloquium plaats dat elk half jaar afwisselend in Duitsland en Nederland plaats vindt. Het Duits-Nederlandse colloquium is een initiatief van de Universiteit Utrecht en de Universität Duisburg-Essen. De organisatie van de bijeenkomsten wordt steeds afgewisseld door de twee universiteiten.

Theme: The medieval clergy and their care for their own salvation
Date: Friday 14 September 2012
Times: 10.00 – 17.00 h.
Location: Walburgiszaal, Ontmoetingscentrum St. Walburgis,
St. Walburgisplein 45, 6811 BZ Arnhem

Eindcongres MeMO-project: Shaping and commemorating identities

Utrecht, 31 januari - 2 februari 2013
Na jaren van noeste arbeid onder de bezielende leiding van Signumlid Truus van Bueren zal het MeMO-project begin 2013 afgesloten worden met een driedaags internationaal congres in Utrecht getiteld, 'Shaping and commemorating identities. Creating and expressing identity through memoria in the medieval and early modern period'.

Studia Cartusiana: nieuwe wetenschappelijke reeks over kartuizergeschiedenis en -spiritualiteit

Op 18 maart 2012 werd in Destelbergen Studia Cartusiana (StuCa) voorgesteld, een nieuwe reeks, gesticht door en onder hoofdredactie van Frans Hendrickx (Ruusbroecgenootschap, Antwerpen) en Tom Gaens (vzw Cartusiana), die als bijreeks van Miscellanea Neerlandica wordt uitgegeven door Peeters Publishers te Leuven.

Bericht en oproep van het MeMO-project

Het beschrijven van de memorieregisters (ofwel memorieboeken) binnen het MeMO-project (http://memo.hum.uu.nl/index.html) is momenteel in volle gang. De beschrijvingen worden ondergebracht in een database die begin 2013 via een gratis online website beschikbaar komt voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. De inventaris van de memorieregisters die begin jaren negentig door leden van de Contactgroep Signum is opgesteld, heeft als uitgangspunt gediend voor het MeMO-project. In het kader van MeMO is deze lijst verder aangevuld.

Voorjaarslezingen 2012 van het Ruusbroecgenootschap

Identiteitsvorming door religieuze ordes, bijbelgebruik door leken en Pseudo-Hadewijch

Sinds enkele jaren brengt het Ruusbroecgenootschap via voorjaarslezingen binnen- en buitenlandse sprekers op geregelde tijdstippen naar Antwerpen om hun kennis en nieuwe inzichten over de middeleeuwse en moderne spiritualiteit te delen.

Pagina's