Actueel

Call for papers: The Ten Commandments in medieval and early modern culture (Gent, 10-11 April 2014)

Samen met Youri Desplenter en Jürgen Pieters organiseert Marta Bigus op 10 en 11 april 2014 te Gent een internationaal congres over de tien geboden.

Call for papers Sacred spaces, material culture and social change in Western Europe (13th-17th centuries)

European Association for Urban Histroy (EAUH) Conference, 3-6 September 2014, Lisbon (Main session 12)

Binnen het algemene thema van het EAUH-congres ‘Charity, poor relief and the sense of community, ca. 1200-1900’ (www.eauh2014.fcsh.unl.pt) lanceren Frederik Buylaert, Anne-Laure Van Bruaene en Koen Goudriaan volgende oproep:

Webtentoonstelling 'Praten als Brugman, schrijven als Herp' online

Naar aanleiding van het gelijknamige symposium is de webtentoonstelling ‘Praten als Brugman, schrijven als Herp’ vans tart gegaan. Deze tentoonstelling verkent een nieuw onderzoeksterrein, namelijk de invloed van de minderbroeders-observanten op het literaire bedrijf in de Lage Landen tussen circa 1450 en 1550.

Liefde en Devotie. Het Gruuthusehandschrift tijdelijk terug in Brugge

Op woensdag 19 juni geven prof.dr. Frank Willaert (Universiteit Antwerpen) en prof.dr. Jos Koldeweij (Radboud Universiteit Nijmegen), curator van de tentoonstelling rond het Gruuthusehandschrift, een inleiding en toelichting op het Gruuthusehandschrift en op deze expositie, speciaal voor collega-mediëvisten zoals kunsthistorici, musicologen, historici, neerlandici en cultuurhistorici.

Studiedag 'De canonicis qui seculares dicuntur'

Op vrijdag 31 mei 2013 organiseren de Signumleden Brigitte Meijns en Marc Carnier een studiedag over dertien eeuwen seculiere kapittels in de Nederlanden in het Rijksarchief te Leuven.

Programma

9.30 Ontvangst
10.00 Verwelkoming door Algemeen Rijksarchivaris Karel Velle
10.05 Marc Carnier (Rijksarchief Leuven), Stand van het onderzoek

Sessie 1: voorzitter Jacques Pycke (UCL)

Even voorstellen: nieuwe onderzoeksprojecten (2x RU, 1x UvA, 1x RUG)

Graag bieden wij u hieronder de mogelijkheid kennis te maken met enkele nieuwe onderzoeksprojecten en de bijbehorende onderzoekers die direct of indirect zullen aansluiten bij de interesses van onze leden.

MeMO-applicatie gelanceerd

Op 31 januari 2013 is tijdens een driedaags internationaal congres de gratis toegankelijke online database van het MeMO-project gelanceerd. http://memo.hum.uu.nl/database/index.html. De database bevat inventarisaties en beschrijvingen van bronnen uit Nederland tot 1580 die een belangrijke rol speelden binnen de middeleeuwse dodengedachtenis (memoria). Het gaat om:

• Grafmonumenten en grafzerken
• Memorievoorstellingen
• Memorieregisters (memorieboeken)
• Verhalende bronnen die een rol speelden binnen de dodengedachtenis

Tweedaags congres in Leuven op 5-6 december 2013: Shaping authority

Op 5 en 6 december vindt in Leuven een internationaal congres plaats, getiteld Shaping authority. How did a person become an authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance?. Centraal op dit congres staat de vraag wat iemand tot een culturele of religieuze autoriteit maakte, waarbij vooral gekeken wordt naar the rise and demise of auctoritates. Het congres wordt georganiseerd door LECTIO (Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance).

Vooraankondiging: Praten als Brugman, schrijven als Herp

Universiteitsbibliotheek Leiden, 14 juni 2013, aanvang: 13u

Op 14 juni 2013 vindt te Leiden het symposium ‘Praten als Brugman, schrijven als Herp. Minderbroeders observanten en het culturele leven in de laatmiddeleeuwse Lage Landen’ plaats. Het symposium en de tentoonstelling handelen over de invloed van minderbroeders observanten op het literaire bedrijf in de Lage Landen tussen circa 1450 en 1550.

Sprekers: Thom Mertens (Universiteit Antwerpen), Judith Keßler (Radboud Universiteit Nijmegen), Koen Goudriaan (Vrije Universiteit Amsterdam).

Nuns' Literacies in Medieval Europe: The Antwerp Dialogue

Het derde congres van Nuns' Literacies vindt plaats van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni op twee locaties in Antwerpen (Grauwzustersklooster, Lange Sint-Annastraat 7 en Hof van Liere, Prinsstraat 13, beide 2000 Antwerpen.

Van de ruim twintig lezingen betreffen er een zevental de Nederlanden:

Julie Somers (Universiteit Leiden; NL) - 'The Butcher, the Baker, and the Manuscript Maker: Nuns' Role in Twelfth-Century Textual Production'

Pagina's