Actueel

Connecting Ideas and Circulating Texts Inside the Dynamics of Philosophy and Literature in the Rhineland and the Low Countries (ca. 1300-1550)

Op 10 en 11 april 2013 organiseert het netwerk MITT, dat staat voor Mobility of Ideas and Transmission of Texts, te Freiburg im Breisgau haar slotsamenkomst. MITT verbindt de universiteiten van Salerno, Antwerpen, Oxford, Freiburg en Leiden in het onderzoek naar de laat-middeleeuwse dynamiek van intellectueel, religieus en litterair leven in het Rijnland en de Nederlanden. Deze regio, beschouwd als één cultuurruim in de late middeleeuwen, is ruim afgebakend en reikt ook tot delen van Frankrijk en Zwitserland.

Voorjaarslezingen 2013 Ruusbroecgenootschap

Na de voordracht van Anna Dlabacová (ULeiden) over Mystiek en observantie: Herps Spieghel der volcomenheit in de Lage Landen ca. 1450-1550 op 22 februari organiseert het Ruusbroecgenootschap, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, naar goede jaarlijkse gewoonte nog drie voorjaarslezingen.

- Vrijdag 22 maart (lokaal Annexe), Satoshi Kikuchi (KULeuven), Eckhart and Ruusbroec

- Vrijdag 19 april (S.D-424), Markus Polzer en Daniëlle Prochowski (UAntwerpen), Van Idee tot Idee in de Late Middeleeuwen

Contributie

De penningmeester van Signum verzoekt de leden om de contributie voor
het jaar 2013 te voldoen, door 10 euro te storten op rekening 9194744
tnv M.D. Van Luijk te Delfgauw, ovv 'Signum 2013'.

Bij overschrijvingen van buiten Nederland dienen de volgende codes
vermeld te worden:

IBAN: NL81 INGB 0009 1947 44

BIC: INGBNL2A

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Madelon van Luijk
penningmeester Signum

Lezingenreeks over broederschappen en volksbedevaarten in Brabant te Brussel

In de nieuwe lessenreeks van het Centrum voor Brabantse Geschiedenis staan broederschappen en volksbedevaarten centraal. Het Centrum wordt gedragen door het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel, dat onder meer het regionale tijdschrift Eigen Schoon en de Brabander uitgeeft.

17 november 2012: 'Algemene inleiding op broederschappen en bedevaarten, voornamelijk in Brabant', prof dr. hist. Paul Trio (KULeuven en KULAK)

1 december 2012: 'Strafbedevaarten', em. prof. dr. hist. Jan van Herwaarden (RURotterdam)

Congres over tekstoverlevering bij de cisterciënzers

Van 22 tot 24 november 2012 vindt in de Médiathèque du Grand Troyes in de gelijknamige stad in de Champagne het internationaal congres ‘Les Cisterciens et la transmission des textes, XIIe-XVIIIe siècle’ plaats. De mediatheek huisvest meer dan 30.000 boeken en 3.000 handschriften afkomstig van de abdijbibliotheek van Clairvaux.

VNK-scriptieprijs

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld.
De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe elk jaar uitgereikt en wel met ingang van het voorjaar van 2014. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Voorjaarsvergadering van de vereniging (in april/mei).

Website Ten Bunderen en online studie over pelgrims

Gewezen VRT-journalist Wim Wylin pakt uit met een nauwgezette online studie over de middeleeuwse bedevaarten in Vlaanderen. Gespreid over 64 webpagina’s behandelt hij verschillende uitgangspunten, zoals de aard van het pelgrimeren of de identiteit van de pelgrims. Naast grote bestemmingen als Jeruzalem, Rome en Santiago, komen ook Keulen en de belangrijkste bedevaartsoorden in Vlaanderen, Hengouwen en Brabant, zoals Brugge, Damme, Gistel, Halle en Leuven, aan bod.

Expertmeeting Moderne Devotie: “In de ogen van de anderen”

De Moderne Devotie in Duitsland en de Nederlanden, beïnvloeding en toe-eigening, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 november 2012

Mediëvistendag, Amsterdam

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat de jaarlijkse Mediëvistendag van de Onderzoekschol Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek drie weken later dan gepland door op 30 november 2012.

Pagina's