Bibliografie

Boersma JW. Zweeloo: kerk en kerspel in protohistorisch perspectief. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R, editors. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Vol 17. Assen: Van Gorcum; 1998. p. 167-86. (Groninger historische reeks; vol 17).
Noomen PN. Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden van de stad. In: Boersma JW, van den Broek JFJ, Offerman GJD, editors. Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen. Bedum: Profiel; 1990. p. 97-144 en p. 279-87.