Bibliografie

Jongen L. De ware Jacob. Over het auteurschap van Sinte Franciscus leven. In: Hogenbirk M, Kuitert L, editors. Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2017. p. 200-10.
Jongen L. Uit het oog, uit het hart? Over twee heilige maagden: Lutgard en Liedewij. In: Mulder-Bakker AB, Carasso-Kok M, editors. Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden. Hilversum: Verloren; 1997. p. 127-37.