Bibliografie

Jongen L. De ware Jacob. Over het auteurschap van Sinte Franciscus leven. In: Hogenbirk M, Kuitert L. Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2017. pp. 200-210.
van Es H, Jongen L. Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië. Middelnederlandse tekstedities. Hilversum: Verloren; 2011. p. 240.
Jongen L. Uit het oog, uit het hart? Over twee heilige maagden: Lutgard en Liedewij. In: Mulder-Bakker AB, Carasso-Kok M. Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden. Hilversum: Verloren; 1997. pp. 127-137.
Jongen L, Schotel C. Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam. Middelnederlandse tekstedities. Hilversum: Verloren; 1994. p. 164.