Bibliografie

Mol JA(H). De materiële grondslagen van de Premonstratenzer kloosters in Westlauwers Friesland. In: Janssens H. Norbertijnen in Westlauwers Friesland. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2000. pp. 7-24.
Noomen PN. De Premonstratenzer kloosters en de Friese adelswereld. In: Janssens H. Norbertijnen in Westlauwers Friesland. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2000. pp. 25-45.

Pagina's