Bibliografie

Exporteer 69 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
Filters: Auteur is Caspers, Charles M.A.  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Logutova, M. (2020). 'Ama nesciri’: Thomas a Kempis’s Autobiography Reconstructed from his Works. In R. Hofman, Caspers, C. M. A., Nissen, P., van Dijk, M., & Oosterman, J. B. (Red.), Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in The ‘Devotio Moderna’ and its Contexts (Vol. 43, pp. 67-86). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MCS-EB.5.119390
Palmer, N. F. (2020). ‘Antiseusiana’: Vita Christi and Passion Meditation before the Devotio Moderna. In R. Hofman, Caspers, C. M. A., Nissen, P., van Dijk, M., & Oosterman, J. B. (Red.), Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in The ‘Devotio Moderna’ and its Contexts (Vol. 43, pp. 87-119). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MCS-EB.5.119391
B
Margry, P. J., & Caspers, C. M. A.. (1997). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 1: Noord- en Midden-Nederland (p. 886). Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren.
Margry, P. J., & Caspers, C. M. A.. (1998). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Noord-Brabant. (M. Wigens & Thiers, O., Vert.) (p. 1017). Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren.
Margry, P. J., & Caspers, C. M. A.. (2000). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 3: Limburg. (A. Jacobs, Vert.) (p. 1200). Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren.
Margry, P. J., & Caspers, C. M. A.. (2004). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 4: Addenda, Index, Bijlagen. (Y. Mathijsen, Evers, A., Hamers, V., & Jacobs, A., Vert.) (p. 384). Amsterdam-Hilversum: Meertens Instituut-Verloren.
van Dijk, R. (2012). Bemoedigende wenken voor een wankelmoedige kartuizer. De brief van Geert Grote aan Hendrik van Alkemade. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 45-84). Hilversum: Verloren.
van der Pol, F. (2003). The Book of Hours from the Sisters of Saint Agnes in Kampen. A Spiritual Guide for a Community of Worship. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 169-192). Leuven: Peeters.
Caspers, C. M. A. (2021). Bronnen van inspiratie. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 121-123). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
C
Bollmann, A. M. (2020). Close Enough to Touch: Tension between Inner Devotion and Communal Piety in the Congregations of Sisters of the Devotio Moderna. In R. Hofman, Caspers, C. M. A., Nissen, P., van Dijk, M., & Oosterman, J. B. (Red.), Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in The 'Devotio Moderna' and its Contexts (Vol. 43, pp. 137-158). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MCS-EB.5.119393
D
van Dijk, R. (2012). Dat oetmoedich fundament ende privilegie der susteren. Het leven van een reguliere kanunnikes in Soeterbeeck. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 225-244). Hilversum: Verloren.
Caspers, C. M. A. (2002). De bisschop als Don Quichot. De synodale statuten van het oude bisdom Kamerijk, ca. 1300-ca. 1550. In Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Akten (pp. 47-70). Brussel: Algemeen Rijksarchief.
van Dijk, R. (2012). De devotie van de moderne devoot. Een kernbegrip in de Navolging van Christus. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 355-368). Hilversum: Verloren.
van Dijk, R. (2012). De spiritualiteit van de devote regulier. Beschouwingen over de Agnietenbergkroniek van Thomas van Kempen. In C. M. A. Caspers & Hofman, R. (Red.), Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Vol. 140, pp. 311-352). Hilversum: Verloren.
Caspers, C. M. A., Gielis, G., & Gielis, M.. (2012). De voorgeschiedenis: kerkelijk en godsdienstig leven in de late middeleeuwen. In M. Gielis, Kenis, L., Marnef, G., & Schelkens, K. (Red.), In de stroom van de tijd. (4)50 jaar bisdom Antwerpen (pp. 13-37). Leuven: Davidsfonds.
E
Caspers, C. M. A. (2014). Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam. Middeleeuwse Studies en Bronnen (Vol. 153, p. 168). Hilversum: Verloren.
Caspers, C. M. A. (2018). Een vermeende voorloper van de Reformatie. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 210-211). Zwolle: Wbooks.
G
Hofman, R. (2020). Geert Grote’s Choice of a Religious Lifestyle Without Vows. In R. Hofman, Caspers, C. M. A., Nissen, P., van Dijk, M., & Oosterman, J. B. (Red.), Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in The ‘Devotio Moderna’ and its Contexts (Vol. 43, pp. 51-66). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MCS-EB.5.119389
Hofman, R. (2003). Geert Grote's Treatise Contra Turrim Traiectensem and his Conversion to a Spiritually Oriented Life. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 41-56). Leuven: Peeters.
Caspers, C. M. A. (2018). Gevonden met Gods hulp: Agnietenberg bij Zwolle. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 128-129). Zwolle: Wbooks.
Blommestijn, H. (2003). Growing toward Likeness. Gerard Zerbolt of Zutphen's View of the Spiritual Journey. In H. Blommestijn, Caspers, C. M. A., & Hofman, R. (Red.), Spirituality renewed. Studies on Significant Representatives of the Modern Devotion (Vol. 10, pp. 121-156). Leuven: Peeters.
H
Caspers, C. M. A. (2018). Hemel, hel of vagevuur?. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 80-81). Zwolle: Wbooks.

Pagina's