Bibliografie

Exporteer 208 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Titel is I  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Bordone, R. (2019). I male ablata dei Lombardi fra sanzione ecclesiastica e riconoscimento pubblico nei Paesi Bassi. In J. - L. Gaulin & Todeschini, G. (Red.), Male ablata. La restitution des biens mal acquis, XIIe-XVe siècle (Vol. 547, pp. 243-251). Roma: École française de Rome.
Bordone, R. (2019). I male ablata dei Lombardi fra sanzione ecclesiastica e riconoscimento pubblico mei Paesi Bassi. In J. - L. Gaulin & Todeschini, G. (Red.), Male ablata. La restitution des biens mal acquis, XIIe-XVe siècle (Vol. 547, pp. 243-251). Rome: École française de Rome.
Alberzoni, M. P. (2012). I sistemi di controllo. In C. Andenna, Herbers, K., & Melville, G. (Red.), Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnungen. Band 1. Netzwerke: Klöster und Orden im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts (Vol. 1.1, pp. 93-117). Stuut: Franz Steiner Verlag.
Huygens, R. B. C. (2012). Iacobus de Vitriaco, Thomas Cantipratensis. Vita Marie de Oegnies. Supplementum. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (Vol. 252, p. 241). Turnhout: Brepols.
Klok, J. C. (2023). ‘Ic bin een worm ende gheen mensche’. Exemplariteit in de preken van Johannes Brugman. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 26(3), 94-102.
Spicer, A. (2003). Iconoclasm and Adaption: The Reformation of the Churches in Scotland and the Netherlands. In D. Gaimster & Gilchrist, R. (Red.), The Archaeology of Reformation 1480-1580 (Vol. 1, pp. 29-43). Leeds: The Society for Post-Medieval Archaeology.
Opigez, E. (2017). Iconographie du portail de Thérouanne: interprétation. In L. Nys & Van den Bossche, B. (Red.), Sculpture gothique aux confins septentrionaux du royaume de France (Vol. 25, pp. 57-66). Lille: Université de Lille-Sciences humaines et sociales.
Van den Bossche, B. (2004). The iconography of the Rheno-Mosan châsses of the thirteenth century. In S. Blick & Tekippe, R. (Red.), Art and architecture of late medieval pilgrimage in Northern Europe and England (Vol. 104, pp. 649-667). Leiden: Brill.
Van Droogenbroeck, F. J. (2007). Identificatie van de burcht Humberch uit de Vita Berlendis. Eigen Schoon en de Brabander, 90(4), 459-468.
Margue, M. (2017). Identités monastiques dans un monde bouleversé: Représentations identitaires dans la Chronique de Saint-Hubert, dite Cantatorium (diocèse de Liège, début XIIe s.). In S. Vanderputten, Snijders, T., & Diehl, J. (Red.), Medieval Liège at the Crossroads of Europe. Monastic Society and Culture, 1000-1300 (Vol. 37, pp. 251-299). Turnhout: Brepols.
Verhulst, A. E. (1999). Ieper in de 11de-12de eeuw. In R. Opsomer (Red.), Van Ieperse scholen en lenen, schilderijen en criminelen, uit velerlei eeuwen (Vol. 3, pp. 333-357). Ieper: Stadsarchief Ieper.
Verhulst, A. E. (1997). Ieper in de 11e-12e eeuw. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 66-84). Hilversum: Verloren.
Vroomen, L. (2017). Ik heb mijn lief in eeuwigheid. Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten. Middeleeuwse Studies en Bronnen (Vol. 164, p. 285). Hilversum: Verloren.
Lambertini, R. (2012). Il sistema formativo degli studia degli ordini mendicanti: osservazioni a partire dai risultati di recenti indagini. In C. Andenna, Herbers, K., & Melville, G. (Red.), Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnungen. Band 1. Netzwerke: Klöster und Orden im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts (Vol. 1.1, pp. 135-146). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Pagina's