Bibliografie

Exporteer 7413 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Goudie-Falckenbach, E. (2019). Archeologisch onderzoek in Mariatroon, de gewezen Birgittinessenabdij te Dendermonde. Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, 36, 7-212.
Vermunt, M. (2016). Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen. De Ghulden Roos , 76, 57-74.
Bradt, T. (2020). Archeologische opgraving Bellingen Onze-Lieve-Vrouwkerk (prov. Vlaams-Brabant). Basisrapport. (B. Bartholomieux, Acke, B., & Dusar, M., Vert.)Monument Vandekerckhove. Afdeling Archeologie (Vol. Rapport 2016/05, p. 201 + 9 + 36 + 3 + 26 + ongepagineerde bijlagen). Ingelmunster: Monument Vandekerckhove. doi:http://monarcheo.be/web/monument/archeologie/public/document/documenten?globals=%7B%22ProjectId%22%3A%22c41ad0cb-21a7-4e6c-aa9a-a713009e200c%22%7D
Crombie, L. (2013). The Archery and Crossbow guilds of Late Medieval Bruges. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 150(2), 245-336.
Desmet, P. (2010). Archief kerkfabriek O.L. Vrouwkerk van Pamele. Regesten der oorkonden. 1501-1535 (2de deel). Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 47, 150-220.
Gooskens, F. A. (1995). Archief van de ambachtsheerlijkheid Sint Philipsland (1310) 1644-1942. Inventarisreeks Rijksarchief in Zeeland (Vol. 13, p. 60). Middelburg: Rijksarchief in Zeeland.
Gooskens, F. A. (1995). Archief van de ambachtsheerlijkheid Vierbannen van Duiveland, 1387-1951. Inventarisreeks Rijksarchief in Zeeland (Vol. 14, p. 40). Middelburg: Rijksarchief in Zeeland.
Coomans, T. (2011). Architectural Competition in a University Town: The Mendicant Friaries in Late Medieval Louvain. In Z. Opacic & Timmermann, A. (Red.), Architecture, Liturgy and Identity: Liber Amicorum Paul Crossley (Vol. 1, pp. 207-220). Turnhout: Brepols.

Pagina's