Bibliografie

Exporteer 6784 resultaten:
Auteur [ Titel(Asc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Hascher-Burger, U. (1999). Zang op het begijnhof. Tijdschrift voor Gregoriaans, 24, 126-132.
W
von Padberg, L. E. (2004). Wynefreth-Bonifatius. Leben und Werk. In G. K. Stasch (Red.), Bonifatius: vom angelsächsischen Missionar zum Apostel der Deutschen: zum 1250. Todestag des heiligen Bonifatius: Katalog zur Ausstellung vom 3. April bis 4. Juli 2004 (Vol. 10, pp. 12-24). Petersberg: Imhof.
Paul, N. L. (2020). Writing the Knight, Staging the Crusader: Manasses of Hierges and the Monks of Brogne. In D. Crouch & Deploige, J. (Red.), Knighthood and Society in the High Middle Ages (Vol. 48, pp. 167-191). Leuven: Leuven University Press.
Stoop, P. (2007). The writing sisters of Jericho: authors or copyists?. In R. Anderson (Red.), Constructing Medieval Sermon (Vol. 6, pp. 275-308). Turnhout: Brepols.
Scheepsma, W. F. (2013). Writing, Editing, and Rearranging: Griet Essinchghes and her Version of the Sister-Book of Diepenveen. In V. Blanton, O'Mara, V. M., & Stoop, P. (Red.), Nuns’ Literacies in Medieval Europe: The Hull Dialogue (Vol. 26, pp. 275-292). Turnhout: Brepols.
Felten, F. J. (2007). Wozu treiben wir vergleichende Ordensgeschichte?. In G. Melville & Müller, A. (Red.), G. Melville (Vert.), Mittelalterliche Orden und Klöster im Vergleich. Methodische Ansätze und Perspektiven (Vol. 34, pp. 1-51). Berlin: LIT.
Mulder-Bakker, A. B. (1994). Woudvrouwen, Ierse prinsessen als kluizenaressen in de Nederlanden. Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 20(1), 1-23.
Kusters, L. (2017). Woudvrouwen en bloeiend parochiewezen in Vlaanderen in de dertiende eeuw. De Heilige Alena als casus. In L. Kusters (Red.), Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding (pp. 93-100). Leuven: Parcum-Davidsfonds.
Simons, W. (2020). Worlds Apart? Beguine Communities of Nivelles and the Abbey of St Gertrude, from Marie d’Oignies (d. 1213) to the Liber ordinarius (c. 1300). In J. F. Hamburger & Schlotheuber, E. (Red.), The Liber ordinarius of Nivelles (Houghton Library, MSLat 422). Liturgy as Interdisciplinary Intersection (Vol. 111, pp. 97-131). Tübingen: Mohr Siebeck.
van Dijk, M. (2016). Working with Tradition, Aiming for Reform. Dorlandus’s Perspective on Hagiography. Church History and Religious Culture, 96(1-2), 106-129.
Dekeyzer, B. (2002). Woord en beeld: de fundamenten van het middeleeuwse handschirft. In B. Cardon, Van der Stock, J., Vanwijnsberghe, D., Dekeyzer, B., & Callens, K. (Red.), Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute, 800-1475 (pp. 25-33). Leuven-Zwolle: Davindsfonds-Waanders.
Staal, C. (2018). Wonderbaarlijke wurgdoek. In I. Schriemer (Red.), Relieken (p. 97). Zwolle-Utrecht: Wbooks-Museum Catharijneconvent.
Jongen, L. (2023). Wonderbaarlijke levens. Patronen in heiligenlevens (p. 256). Zutphen: Walburg Pers.
Rider, J. (2009). "Wonder with Fresh Wonder": Galbert the Writer and the Genesis of the De multro. In J. Rider & Murray, A. V. (Red.), Galbert of Bruges and the Historiography of Medieval Flanders (pp. 13-38). Washington: Catholic University of America Press.
Stoter, M. (2021). ‘Wonder ende waer in Rinsumageest’. Een reliekdoosje uit de zeventiende eeuw. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 109-114). Zutphen: Walburg Pers.
Coakley, J. (2010). Women's Textual Authority and the Collaboration of Clerics. In Medieval Holy Women in the Christian Tradition. c.1100-c.1500 (Vol. 1, pp. 83-104). Turnhout: Brepols.
Delman, R. M. (2023). Women Religious, Secular Households: the Outside World and Crossing Boundaries in the Later Middle Ages. In J. Burton & Curran, K. A. (Red.), Medieval women religious c. 800-c. 1500. New Perspectives (pp. 121-136). Woodbridge: The Boydell Press.
Neel, C. L. (1994). Women religious and extraregulars. Premonstratensian nuns and the Beguines. In Les religieuses dans le cloître et dans le monde des origines à nos jours. Actes du Deuxième Colloque International du C.E.R.C.O.R., Poitiers, 29 septembre - 2 octobre 1988 (pp. 549-558). Saint-Etienne: C.E.R.C.O.R.
Brasher, S. M. (2003). Women of the Humiliati: Lay Religious Order in Medieval Civic Life. Studies in Medieval History and Culture (Vol. 19, p. 164). London: Routledge.

Pagina's