Bibliografie

Exporteer 6122 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1993
Hoenen, M. J. F. M. (1993).  'Een godlec ghevoelen dat boven redene es'. Jan van Ruusbroec en Albertus Magnus: mystiek en filosofie. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 47-57.
Mertens, T. (1993).  'Ghescreven waerheit blivet staen'. De receptie van Ruusbroecs werken. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 73-82.
van Bavel, B. J. P. (1993).  Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Werken uitgegeven door Gerle, vereniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht. 44, 628.
Leupen, S. M. C. (1993).  Het Delftse Cellebroedersklooster. Jaarboek Delfia Batavorum. 3, 23-38.
Warnar, G. (1993).  Het leven van Jan van Ruusbroec. Biografie and beeldvorming. (Bos, Egbert Peter, Warnar, Geert, Ed.).Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). 38, 13-30.
[Anoniem] (1993).  Huisarchief Almelo. Generale index. UItgaven van het Rijksarchief in Overijssel. 33, 301.
Schut, E. (1993).  Inventaris van het archief va de familie Van Ewsum, 1350-1646. Publikatiereeks van het Rijksarchief in Groningen. 10, 182.