Bibliografie

Exporteer 6122 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1993
Kort, J. C. (1993).  Jaarstijlen van adellijke families. Nederlands Archievenblad. 97, 197-207.
Platelle, H. (1993).  Le ministère pastoral dans une paroisse de Frise au XIIe siècle, d'après la vie de Frédéric de Hallum († 1175), prêtre séculier, puis chanoine prémontré. Le clerc séculier au Moyen Age. XXIIe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur (Amiens, juin 1991). 27, 81-99.
Verhulst, A. E. (1993).  Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent: stand van het onderzoek. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 47, 15-27.
Stoel, J. G. M. (1993).  Oorkondenboek van het Archief Kasteel Arcen, 1400-1782. Dl II. Cahiers van de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden. 22,
Bond, J. (1993).  The Premonstratensian Order. A Preliminary Survey of its Growth and Distribution in Medieval Europe. (Carver, Martin, Ed.).In Search of Cult. Archeological Investigations in Honour of Philip Rahtz. 153-185.
Bordewijk, H., & de Raat R. M. (1993).  Regestenlijst van het huisarchief Almelo, 1154-1578. UItgaven van het Rijksarchief in Overijssel. 30-31, 461.