Bibliografie

Exporteer 6122 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1992
de Moor, G. (1992).  Het gezin van Adam van Nispen uit Breda: eerste-steenlegger van de Onze-Lieve-Vrouwekerk aldaar in 1468. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 45, 59-78.
Koch, A. C. F. (1992).  Het Land tussen Schelde en Dender voor de inlijving bij Vlaanderen (met een opmerking over het ontstaan van Oudenaarde). (Kruisheer, Jaap Gerardus, Ed.).Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990). 29, 19-34.
van der Velden, G. M. (1992).  Het leenhof van de Abdij van Berne. Analecta Praemonstratensia. 68, 302-308.
Leupen, S. M. C. (1992).  Het Leidse cellebroederklooster. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. 32-49.
Sirat, C. (1992).  Les éditions critiques: un mythe?. (Hamesse, Jacqueline, Ed.).Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médievaux. 13, 159-171.
Paquet, J. (1992).  Les matricules universitaires. Typologie des sources du Moyen Age occidental. 65, 149.