Bibliografie

Exporteer 6122 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1992
Mol, J. A.(H.) (1992).  De Grauwe Bagijnen van Leeuwarden. Leeuwarder Historische Reeks. 3, 61-106.
Mannaerts, K. (1992).  De Vossemse geestelijkheid. Eigen Schoon en de Brabander. 74, 19-50.
Oosterbosch, M., & Van Mingroot E. (1992).  Doornik contra Rome. Een dubbele abtskeuze voor de abdij van Zoetendale in 1419. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen. 33, 49-98.
Obbema, P. F. J. (1992).  Een handschrift van het Leidse begijnhof. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken. 84, 51-60.
Meersseman, S. (1992).  Enkele vijftiende-eeuwse inventarissen uit het Sint-Jacobsgodshuis te Gent. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 158, 51-74.
Koch, E. M. F. (1992).  Entry into convents and the position on the marriage market of noble women in the late middle ages. (Prevenier, Walter, Ed.).Marriage and social mobility in the late Middle Ages. Mariage et mobilité sociale au bas Moyen Âge. Handelingen van het colloquium gehouden te Gent op 18 april 1988. 274, 99-122.
Boyle, L. E. (1992).  "Epistulae venerunt parum dulces": la place de la codicologie dans l'édition des textes latins médiévaux. (Hamesse, Jacqueline, Ed.).Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médievaux. 13, 207-222.
Koch, A. C. F. (1992).  Gérard de Brogne et la maladie du comte Arnoul Ier de Flandre. (Kruisheer, Jaap Gerardus, Ed.).Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990). 29, 107-113.
Goudriaan, K. (1992).  Gouda in de late Middeleeuwen. Verslag van lopend onderzoek. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude". 10,