Bibliografie

Exporteer 6122 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1992
Ouy, G. (1992).  Problèmes d’édition des manuscrits autographes médiévaux. (Hamesse, Jacqueline, Ed.).Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médievaux. 13, 399-314.
Beit-Arié, M. (1992).  Transmission de textes par scribes et copistes: Interférences inconscientes et critiques. (Hamesse, Jacqueline, Ed.).Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médievaux. 13, 173-196.
1991
Bijsterveld, A. J. A. (1991).  Alphen, van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid, 1175-1312 (II). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 44, 110-149.
Camargo, M. (1991).  Ars dictaminis, ars dictandi. Typologie des sources du Moyen Age occidental. 60, 64.
Kelly, D. (1991).  The arts of poetry and prose. Typologie des sources du Moyen Age occidental. 59, 184.
van Caekenberghe, K. (1991).  Bibliografie van de victorinnenabdij Roosenburg te Waasmunster (1238-1971). Annalen van de oudheidkundige kring van het land van Waas. 94, 243-252.
van Tongerloo, L. (1991).  Bisdom en geestelijkheid. (Stuip, René E.V., Vellekoop, Kees, Ed.).Utrecht tussen Kerk en Staat. 10, 169-196.
van Spijker, I. 't (1991).  Cohesie versus chaos. De hagiografische perceptie van religieus gezag. (Theunis, Hendrik B., Hagoort, H.N., Spijker, Ineke van 't, Wegman, H.A.J., Ed.).Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. 87-114.
Theunis, H. B. (1991).  Confraternitas. (Theunis, Hendrik B., Hagoort, H.N., Spijker, Ineke van 't, Wegman, H.A.J., Ed.).Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. 51-86.