Bibliografie

Exporteer 7425 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
van Welie, E. (1996). St Salvator's, St Martin's and Pepin the Younger. In Utrecht: Britain and the continent. Archaeology, art and architecture (Vol. 18, pp. 58-68). London: Routledge.
Honée, E.. (2000). St Willibrord in recent historiography. In P. N. Holtrop & McLeod, H. (Red.), Missions and Missionaries (Vol. 13, pp. 16-31). Woodbridge: Boydell & Brever.
Meys, O. (2009). Sta et memento viator. Das Kloster Graefenthal als Begräbnisort. In K. Dohmen & Heckner, U. (Red.), Graefenthal. Ein Kloster der Zisterzienserinnen am Niederrhein (Vol. 72, pp. 304-312). Worms: Wernersche.
Verpaalen, J. (2019). Staalkaart van het molenpatrimonium van Norbertijnen en Norbertinessen in België en Nederland. In H. Janssens (Red.), Abdijmolens. Natuurkracht ten dienste van norbertijnen en norbertinessen (Vol. 29, pp. 37-47). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Strijbos, H. (2000). Stad en achterland, een wereld van verschil. Toepassing van baksteen en natuursteen aan middeleeuwse kerken in 's-Hertogenbosch en de Meijerij . In H. Willems (Red.), De Onderste steen boven. 25 Jaar bouwhistorie in 's-Hertogenbosch (pp. 78-84). Utrecht: Matrijs.
Van Acker, J. (2014). Staf en mijter van de abten van Ten Duinen. Novi Monasterii , 14, 99-126.
Brouwers, J. (2018). Stagnatie en hervorming: het kloosterleven in Brabant in de vijftiende eeuw. In W. Erven, Pijls, N., Arts, N., & Toorians, L. (Red.), Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven (pp. 49-55). Hilversum: Verloren.
Dannenberg, L. - A. (2012). Stagnation vs. Innovation. Kommentierungen von Kloster- und Ordensregeln. In M. Breitenstein, Burkhardt, S., & Dücker, J. (Red.), Innovation in Klöstern und Orden des Hohen Mittelalters. Aspekte und Pragmatik eines Begriffs (Vol. 48, pp. 105-128). Berlin: LIT.
Vanden Bemden, Y., & Lecocq, I.. (2021). The Stained Glass of Herkenrode Abbey. Corpus Vitraearum Medii Aevi. Great Britain (p. 624). Oxford: Oxford University Press.
Simons, W. (2004). 'Staining the Speech of Things Divine': The Uses of Literacy in Medieval Beguine Communities. In T. de Hemptinne & Gongora, M. E. (Red.), The Voice of Silence. Women’s Literacy in a Men’s Church (Vol. 9, pp. 85-110). Turnhout: Brepols.
Trio, P. (1989). Statuten van laatmiddeleeuwse broederschappen. Enkele Gentse voorbeelden. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 279-380.
Guilardian, D. (2014). Stavelot et Brabant, Réflexions à propos d'un acte ducal (1212). In A. Dierkens, Schroeder, N., & Van den Bossche, B. (Red.), A la recherche d'un temps oublié.. Histoire, Art et Archéologie de l'abbaye de Stavelot-Malmedy au XIIIe siècle. Actes du colloque de Stavelot, 10-11 mai 2012 (pp. 19-23). Stavelot: Espaces Tourisme & Culture asbl.
Margue, M. (2014). Stavelot et Luxembourg. Quelques réflexions sur la formation territoriale d'un comté en "pays bénédictin". In A. Dierkens, Schroeder, N., & Van den Bossche, B. (Red.), A la recherche d'un temps oublié.. Histoire, Art et Archéologie de l'abbaye de Stavelot-Malmedy au XIIIe siècle. Actes du colloque de Stavelot, 10-11 mai 2012 (pp. 25-33). Stavelot: Espaces Tourisme & Culture asbl.
Lemaitre, J. - L. (2014). Stavelot et Solignac, une confraternité privilégiée au XIIIe siècle. In A. Dierkens, Schroeder, N., & Van den Bossche, B. (Red.), A la recherche d'un temps oublié.. Histoire, Art et Archéologie de l'abbaye de Stavelot-Malmedy au XIIIe siècle. Actes du colloque de Stavelot, 10-11 mai 2012 (pp. 41-46). Stavelot: Espaces Tourisme & Culture asbl.
Lambotte, B., & Neuray, B.. (2005). Stavelot. L'ancienne abbaye. In J. Maquet (Red.), Le Patrimoine médiéval de Wallonie (pp. 125-127). Namur: Institut du patrimoine wallon.
George, P. (2001). A Stavelot-Malmedy entre 1080 et 1130. Cinquante ans de vie monastique revisités. Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, 24, 1-23.
George, P. (2000). Stavelot-Malmedy, une principauté abbatiale aux portes de Liège, une histoire commune dans le cadre de l'Empire. In J. - L. Kupper, Pirenne, F., & George, P. (Red.), Liège. Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté (Xe-XIIe siècle) (pp. 59-60). Liège: Éditions du Perron.

Pagina's