Bibliografie

Exporteer 6898 resultaten:
Auteur [ Titel(Asc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Schepers, K. (2004). Willem Jordaens. Auteur en vertaler. Ons Geestelijk Erf, 78(1), 31-51.
Henderikx, P. (2015). Willem II of Floris de Voogd? Vragen rond een grafmonument en een skelet in de Koorkerk te Middelburg. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(4), 78-88.
Cordfunke, E. H. P., & Maat, G. J. R.. (2015). Willem II of Floris de Voogd?. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(4), 99-108.
Goudriaan, K. (1995). Willem Clinckaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem. In F. H. J. van Aesch (Red.), Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven (Vol. 20, pp. 85-113). Schoonhoven: Streekarchief Krimpenerwaard.
Paquay, V. (2008). Wijbisschop, officiaal, bedelmonnik, collecteur. Kerkelijke prominenten doen de O.L.V.-kerk te Breda aan. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 61, 149-170.
Verleyen, W. (2007). Wie was Sint-Alena van Vorst?. Eigen Schoon en de Brabander, 90(4), 493-504.
Verleyen, W. (2016). Wie was de H. Alena van Vorst?. Eigen Schoon en de Brabander, 99(3), 323-332.
Otten, D. (2016). Wie was de Apostel der Friezen?. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 19(1), 14-17.
Jaski, B. (2018). Wie van de drie? Een negende-eeuws sacramentarium in Utrecht. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 70-75). Hilversum: Verloren.
Loris, H. (2018). Wido van Anderlecht in kanonikale en Kamerijkse context (p. 392). Anderlecht: Herman loris.
Schmidt, H. - J. (2006). Widerstand von Frauen gegen Reformen. In E. Klüting (Red.), Fromme Frauen - unbequeme Frauen? Weibliches Religiosentum im Mittelalter (Vol. 3, pp. 143-180). Hildesheim: Georg Olms Verlag.
Maquet, J. (2010). Wibald, un "Cicéron chrétien" ? Les connaissances juridiques et la pratique judiciaire d'un grand abbé d'Empire († 1158). In A. Lemeunier & Schroeder, N. (Red.), Wibald en questions. Un grand abbé lotharingien du XIIe siècle. D'or et de parchemin. Actes du colloque de Stavelot, 19-20 novembre 2009 (pp. 33-42). Stavelot: Abbaye de Stavelot.
Lemeunier, A. (2009). Wibald, Erlebald et le patrimoine artistique de l'abbaye de Stavelot. In A. Lemeunier (Red.), Wibald de Stavelot: Abbé d'Empire († 1158). D'or et de parchemin. Catalogue de l'exposition (pp. 15-24). Stavelot: Abbaye de Stavelot.
Schroeder, N. (2010). Wibald en questions. Historiographie et nouvelles perspectives. In A. Lemeunier & Schroeder, N. (Red.), Wibald en questions. Un grand abbé lotharingien du XIIe siècle. D'or et de parchemin. Actes du colloque de Stavelot, 19-20 novembre 2009 (pp. 5-11). Stavelot: Abbaye de Stavelot.
Schroeder, N. (2009). Wibald de Stavelot († 1158). Contributions de l'histoire sociale à une biographie. In A. Lemeunier (Red.), Wibald de Stavelot: Abbé d'Empire († 1158). D'or et de parchemin. Catalogue de l'exposition (pp. 5-14). Stavelot: Abbaye de Stavelot.
Neuray, B., & Lambotte, B.. (2010). Wibald à Stavelot: témoins archéologiques. In A. Lemeunier & Schroeder, N. (Red.), Wibald en questions. Un grand abbé lotharingien du XIIe siècle. D'or et de parchemin. Actes du colloque de Stavelot, 19-20 novembre 2009 (pp. 79-82). Stavelot: Abbaye de Stavelot.
Kupper, J. - L., & George, P.. (2000). Wibald (1098-1158), abbé de Stavelot-Malmedy (1130-1158), du Mont-Cassin (1137) et de Corvey en Saxe (1146-1158). In J. - L. Kupper, Pirenne, F., & George, P. (Red.), Liège. Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté (Xe-XIIe siècle) (pp. 62-63). Liège: Éditions du Perron.
Lefevere, J. (2020). The Whole World under the Spell of Dymphna. In S. Van Dorst (Red.), Crazy about Dymphna. The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad (pp. 300-306). Veurne: Hannibal-The Phoebus Foundation.
Makowski, E. (2014). When is a Beguine not a Beguine? Names, Norms, and Nuance in Canonical Literature. In L. Böhringer, Kolpacoff Deane, J., & van Engen, H. (Red.), Labels and Libels. Naming Beguines in Northern Medieval Europe (Vol. 1, pp. 83-98). Turnhout: Brepols.

Pagina's