Bibliografie

Exporteer 7489 resultaten:
Auteur [ Titel(Asc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Angenendt, A. (1989). Willibrord als römischer Erzbischof. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 31-41). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Raedts, P. (1995). Willibrord. In K. van Gulik (Red.), Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen (pp. 15-19). Utrecht: De Keltische Draak.
Rydstrøm-Poulsen, A.. (2018). William of Saint-Thierry v. Peter Abélard. Cîteaux. Commentarii Cistercienses, 69, 157-162.
Baneke, J. (2019). William of Saint-Thierry. A Review Article. Cîteaux, 70(3-4), 351-356.
Shopkow, L. (2017). William of Andres. The Chronicle of Andres. Translated with an Introduction and Notes (p. 459). Washington, D.C.: The Catholic University of America Press.
Roothaer, R. (1999). Willem van Rubroek in de spiegel van zijn itinerarium. De Franse Nederlanden, 24, 164-178.
Schepers, K. (2004). Willem Jordaens. Auteur en vertaler. Ons Geestelijk Erf, 78(1), 31-51.
Henderikx, P. (2015). Willem II of Floris de Voogd? Vragen rond een grafmonument en een skelet in de Koorkerk te Middelburg. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(4), 78-88.
Cordfunke, E. H. P., & Maat, G. J. R.. (2015). Willem II of Floris de Voogd?. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(4), 99-108.
Goudriaan, K. (1995). Willem Clinckaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem. In F. H. J. van Aesch (Red.), Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven (Vol. 20, pp. 85-113). Schoonhoven: Streekarchief Krimpenerwaard.
Paquay, V. (2008). Wijbisschop, officiaal, bedelmonnik, collecteur. Kerkelijke prominenten doen de O.L.V.-kerk te Breda aan. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 61, 149-170.
Verleyen, W. (2007). Wie was Sint-Alena van Vorst?. Eigen Schoon en de Brabander, 90(4), 493-504.
Verleyen, W. (2016). Wie was de H. Alena van Vorst?. Eigen Schoon en de Brabander, 99(3), 323-332.
Otten, D. (2016). Wie was de Apostel der Friezen?. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 19(1), 14-17.
Jaski, B. (2018). Wie van de drie? Een negende-eeuws sacramentarium in Utrecht. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 70-75). Hilversum: Verloren.
Loris, H. (2018). Wido van Anderlecht in kanonikale en Kamerijkse context (p. 392). Anderlecht: Herman loris.
Schmidt, H. - J. (2006). Widerstand von Frauen gegen Reformen. In E. Klüting (Red.), Fromme Frauen - unbequeme Frauen? Weibliches Religiosentum im Mittelalter (Vol. 3, pp. 143-180). Hildesheim: Georg Olms Verlag.

Pagina's