Bibliografie

Exporteer 6784 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Desplenter, Y. (2008). Al aertrijc segt lofsanc. Middelnederlandse vertalingen van Latijnse hymnen en sequensen. Studies van het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde (Vol. 7, p. 1083). Gent: Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde.
Put, E. (2002). Al de mannen van de aartsbisschop. De organisatie van het aartsbisdom Mechelen. In Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Akten (pp. 71-85). Brussel: Algemeen Rijksarchief.
de Beer, R. W. M. (1999). Alamire en het Illustere-Lieve-Vrouwe-Broederschap van '-Hertogenbosch. In E. Schreurs (Red.), De schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit keizer Karels tijd (pp. 40-44). Leuven: Davidsfonds.
Roelvink, V. (2003). The Alamire Manuscripts of the Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 203 in ’s-Hertogenbosch: New Facts and Considerations. In The Burgundian-Habsburg Court Complex of Music Manuscripts (1500–1535) and the Workshop of Petrus Alamire. Colloquium Proceedings Leuven, 25-28 November 1999 (Vol. 5, pp. 203-213). Leuven-Beerpelt: Alamire Foundation-Alamire Music Publishers.
Henderiks, V. (2011). Albrecht Bouts (1451/55 - 1549). Contributions to the Study of the Flemish Primitives (Vol. 10, p. 458). Turnhout: Brepols.
van Zanten, M. (1999). Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken (p. 176). Groningen-Leeuwarden: Regio Project.
Schmidt, K. (2015). Alexandre Ier de Liège et Raoul de Saint-Trond: une alliance de circonstance?. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 93(3-4), 647-667.
Hofman, R. (2018). Alle katten moeten een pak rammel krijgen. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 58-59). Zwolle: Wbooks.
Karstkarel, P. (2010). Alle middeleeuwse kerken in Friesland (p. 335). Leeuwarden: Friese Pers Boekerij-Uitgeverij Noordboek.
Karstkarel, P. (2010). Alle middeleeuwse kerken in Groningen en Drenthe (p. 360). Leeuwarden: Friese Pers Boekerij-Uitgeverij Noordboek.
Nissen, P. (2020). ‘Allene met minnen’. De spiritualiteit van de cisterciënzerinnen in de dertiende eeuw. In H. van der Bruggen, Caris, E., & Wolters, L. (Red.), De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster (pp. 304-321). Zwolle: WBooks-Stichting Rura Roermond.
Marra, S. (2018). Allianzen, Netzwerke und Heiratskreise. Zur Familienpolitik des Grafenhauses von der Mark im Spätmittelalter. In S. Pätzold & Schmieder, F. (Red.), Die Grafen von der Mark. Neue Forschungen zur Sozial-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte. Beiträge der Tagung am 22. April 2016 in Hagen (Vol. 41, pp. 69-77). Münster: Aschendorff.
Burgers, J. W. J. (1997). Allinus, grafelijk kapelaan en Egmonds geschiedschrijver. In G. N. M. Vis (Red.), In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond (Vol. 3, pp. 65-149). Hilversum: Verloren.
Burgers, J. W. J. (2019). Allinus of Haarlem (fl. 1174-1222) : Monk, Clerk, Historiographer. The Reconstruction of a many-sided Career. In X. Hermand, Nieus, J. - F., & Renard, E. (Red.), Le scribe d’archives dans l’Occident médiéval. Formations, carrières, réseaux (Vol. 43, pp. 203-216). Turnhout: Brepols.
Bijsterveld, A. J. A. (1991). Alphen, van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid, 1175-1312 (II). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 44, 110-149.
Bijsterveld, A. J. A. (1990). Alphen, van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid (I). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 43, 77-111.
Roelens, J. (2021). Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen in de gerestaureerde Abdij van Park. Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, 59(3), 21-25.
Janssens, H. (2021). Als de Bliksem. Norberts biografie met glasramen. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 14-26). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
De Coene, K. (2005). 'Als een waterloop door een rivier gevoed'. Kennis en inzicht door water in het 'Liber Floridus'. In B. Baert & Fraeters, V. (Red.), Het wellende water. De bron in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden en het Rijnland (Vol. 34). Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Pagina's