Bibliografie

Exporteer 7413 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Schmidt, K. (2015). Alexandre Ier de Liège et Raoul de Saint-Trond: une alliance de circonstance?. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 93(3-4), 647-667.
Hofman, R. (2018). Alle katten moeten een pak rammel krijgen. In A. Dlabačová & Hofman, R. (Red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (pp. 58-59). Zwolle: Wbooks.
Karstkarel, P. (2010). Alle middeleeuwse kerken in Friesland (p. 335). Leeuwarden: Friese Pers Boekerij-Uitgeverij Noordboek.
Karstkarel, P. (2010). Alle middeleeuwse kerken in Groningen en Drenthe (p. 360). Leeuwarden: Friese Pers Boekerij-Uitgeverij Noordboek.
Nissen, P. (2020). ‘Allene met minnen’. De spiritualiteit van de cisterciënzerinnen in de dertiende eeuw. In H. van der Bruggen, Caris, E., & Wolters, L. (Red.), De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster (pp. 304-321). Zwolle: WBooks-Stichting Rura Roermond.
Marra, S. (2018). Allianzen, Netzwerke und Heiratskreise. Zur Familienpolitik des Grafenhauses von der Mark im Spätmittelalter. In S. Pätzold & Schmieder, F. (Red.), Die Grafen von der Mark. Neue Forschungen zur Sozial-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte. Beiträge der Tagung am 22. April 2016 in Hagen (Vol. 41, pp. 69-77). Münster: Aschendorff.
Burgers, J. W. J. (1997). Allinus, grafelijk kapelaan en Egmonds geschiedschrijver. In G. N. M. Vis (Red.), In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond (Vol. 3, pp. 65-149). Hilversum: Verloren.
Burgers, J. W. J. (2019). Allinus of Haarlem (fl. 1174-1222) : Monk, Clerk, Historiographer. The Reconstruction of a many-sided Career. In X. Hermand, Nieus, J. - F., & Renard, E. (Red.), Le scribe d’archives dans l’Occident médiéval. Formations, carrières, réseaux (Vol. 43, pp. 203-216). Turnhout: Brepols.
Mol, J. A. (H. ). (2019). Alltag im Deutschordenskonvent Utrecht im 15. Jahrhundert. In J. Kreem (Red.), Das Leben im Ordenshaus. Vorträge der Tagung der interrnationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Tallinn 2014 (pp. 164-177). Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften.
Bijsterveld, A. J. A. (1991). Alphen, van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid, 1175-1312 (II). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 44, 110-149.
Bijsterveld, A. J. A. (1990). Alphen, van Echternachs domein tot Bredase heerlijkheid (I). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 43, 77-111.
Roelens, J. (2021). Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen in de gerestaureerde Abdij van Park. Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, 59(3), 21-25.
Janssens, H. (2021). Als de Bliksem. Norberts biografie met glasramen. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 14-26). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
De Coene, K. (2005). 'Als een waterloop door een rivier gevoed'. Kennis en inzicht door water in het 'Liber Floridus'. In B. Baert & Fraeters, V. (Red.), Het wellende water. De bron in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden en het Rijnland (Vol. 34). Leuven: Universitaire Pers Leuven.
Veldman, P. (2008). Als parels in het goud. Enkele kunsthistorische hoogtepunten uit het kunstpatrimonium van de Brabantse witheren. In H. Janssens (Red.), Kunst en handschriftenbezit van de norbertijnenabdijen (Vol. 18, pp. 27-43). Averbode: Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden.
Hosten, J. (2021). Als patronaatsheer de grote baas van kerkelijk Ieper. De reguliere kanunniken van de Sint-Maartenskerk (1102-1561). In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 53-57). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Timpener, E. (2010). "Alsoe die historie seit". De Clerc uten laghen Landen vanuit nieuw perspectief. Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 13, 167-209.

Pagina's