Bibliografie

Exporteer 6905 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Gaens, T., & Timmermans, F.. (2015). Aperçu de l’histoire de la chartreuse des Douze Apôtres au Mont-Cornillon à Liège (1360-1796). In T. Gaens & Timmermans, F. (Red.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l’Europe médiévale et moderne. Colloque international à l’occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010) (Vol. 306, pp. 11-29). Saint-Etienne: CERCOR.
de Hommel-Steenbakkers, N. (2007). Apocalyps: Het laatste boek. In A. den Hollander, Kwakkel, E., & Scheepsma, W. F. (Red.), Middelnederlandse bijbelvertalingen (Vol. 102, pp. 159-168). Hilversum: Verloren.
Mostert, M. (1994). Apparaat voor de studie van de middeleeuwen. Amsterdamse Historische Reeks. Kleine Serie (Vol. 28, p. 96). Hilversum: Verloren.
Fraeters, V. (2013). The Appearance of Queen Reason: Construction and Pragmatics of the Imagery in Vision 9 of Hadewijch. In T. de Hemptinne, Fraeters, V., & Gongora, M. E. (Red.), Speaking to the Eye. Sight and Insight through Text and Image (1150-1650) (Vol. 2, pp. 65-94). Turnhout: Brepols.
Schlotheuber, E., & Hamburger, J. F.. (2020). Appendix. Editio princeps of the documents from the second half of the thirteenth century from the Liber Ordinarius of Nivelles. In J. F. Hamburger & Schlotheuber, E. (Red.), The Liber ordinarius of Nivelles (Houghton Library, MSLat 422). Liturgy as Interdisciplinary Intersection (Vol. 111, pp. 380-445). Tübingen: Mohr Siebeck.
Koldeweij, J. (2018). Arabisch vakmanschap. In I. Schriemer (Red.), Relieken (p. 179). Zwolle-Utrecht: Wbooks-Museum Catharijneconvent.
Lousberg, L. (2018). Arabische melodieën in een middeleeuwse Utrechts klooster?. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 88-93). Hilversum: Verloren.
Dejongh, G. (1999). Arable productivity in Flanders and the former territory of Belgium in a long-term perspective (from the Middle Ages to the end of the Ancien Régime. In B. J. P. van Bavel & Thoen, E. (Red.), Land productivity and agro-systems in the North Sea area (Middle Ages - 20th century). Elements for Comparison (Vol. 2, pp. 30-64). Turnhout: Brepols.
van Bavel, B. J. P. (1999). Arable yields and total arable output in the Netherlands from the late Middle Ages to the mid-19th century. In B. J. P. van Bavel & Thoen, E. (Red.), Land productivity and agro-systems in the North Sea area (Middle Ages - 20th century). Elements for Comparison (Vol. 2, pp. 85-112). Turnhout: Brepols.
Bollmann, A. M., Hascher-Burger, U., & Goudsblom, J.. (2008). Arbeid en gebed, lied en tekst. In K. Goudriaan (Red.), Vernieuwde innigheid: over de moderne devotie, Geert Grote en Deventer (pp. 78-97 en 137-141). Nieuwegein: Arko.
van Royen, H. (2007). The archaeological remains of the Cistercian abbey. Our Lady of the Dunes at Koksijde (Flandern, Belgium). A status quaestionis. In R. Bärenfänger (Red.), Zisterzienser im Norden. Neue Forschungen zur Klosterarchäologie. Symposium bei der Ostfriesischen Landschaft in Aurich vom 19. - 20. Oktober 2006 (Vol. 9, pp. 37-32). Rahden: Leidorf.
Theuws, F. C. W. J. (1999). The archaeology and history of the curia of the abbey of Saint-Trond at Hulsel (province of North Brabant) (c. AD 700-1300). In F. C. W. J. Theuws & Roymans, N. (Red.), Land and Ancestors. Cultural Dynamics in the Urnfield Period and the Middle Ages in the Southern Netherlands (Vol. 4, pp. 241-308). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Groenendijk, H. (2021). Archeologie. In J. Abbes, Bakker, J., Roelevink, B., Spek, T., Volders, G., & Wegman, R. (Red.), Landschapsbiografie van Westerwolde (pp. 70-99, 573-574 en 588-589). Assen: Van Gorcum.
Arkema, M., & Veerman, J.. (2009). Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in twee huizen van het Begijnhof te Breda. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 62, 149-170.
Bradt, T. (2018). Archeologisch onderzoek in de Pamelekerk te Oudenaarde (O.Vl.). Archeologia Mediaevalis, 41, 37-39.
Goudie-Falckenbach, E. (2019). Archeologisch onderzoek in Mariatroon, de gewezen Birgittinessenabdij te Dendermonde. Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, 36, 7-212.
Vermunt, M. (2016). Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen. De Ghulden Roos , 76, 57-74.
Bradt, T. (2020). Archeologische opgraving Bellingen Onze-Lieve-Vrouwkerk (prov. Vlaams-Brabant). Basisrapport. (B. Bartholomieux, Acke, B., & Dusar, M., Vert.)Monument Vandekerckhove. Afdeling Archeologie (Vol. Rapport 2016/05, p. 201 + 9 + 36 + 3 + 26 + ongepagineerde bijlagen). Ingelmunster: Monument Vandekerckhove. doi:http://monarcheo.be/web/monument/archeologie/public/document/documenten?globals=%7B%22ProjectId%22%3A%22c41ad0cb-21a7-4e6c-aa9a-a713009e200c%22%7D
Crombie, L. (2013). The Archery and Crossbow guilds of Late Medieval Bruges. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 150(2), 245-336.
Desmet, P. (2010). Archief kerkfabriek O.L. Vrouwkerk van Pamele. Regesten der oorkonden. 1501-1535 (2de deel). Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 47, 150-220.

Pagina's