Actueel

Tweedaags congres in Leuven op 5-6 december 2013: Shaping authority

Op 5 en 6 december vindt in Leuven een internationaal congres plaats, getiteld Shaping authority. How did a person become an authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance?. Centraal op dit congres staat de vraag wat iemand tot een culturele of religieuze autoriteit maakte, waarbij vooral gekeken wordt naar the rise and demise of auctoritates. Het congres wordt georganiseerd door LECTIO (Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance).

Vooraankondiging: Praten als Brugman, schrijven als Herp

Universiteitsbibliotheek Leiden, 14 juni 2013, aanvang: 13u

Op 14 juni 2013 vindt te Leiden het symposium ‘Praten als Brugman, schrijven als Herp. Minderbroeders observanten en het culturele leven in de laatmiddeleeuwse Lage Landen’ plaats. Het symposium en de tentoonstelling handelen over de invloed van minderbroeders observanten op het literaire bedrijf in de Lage Landen tussen circa 1450 en 1550.

Nuns' Literacies in Medieval Europe: The Antwerp Dialogue

Het derde congres van Nuns' Literacies vindt plaats van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni op twee locaties in Antwerpen (Grauwzustersklooster, Lange Sint-Annastraat 7 en Hof van Liere, Prinsstraat 13, beide 2000 Antwerpen.

Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe

Zaterdag 20 april 2013 – Oud-Rekem

Norbertijnenabdijen hadden in het verleden niet alleen een grote invloed op de plaats waar ze lagen. Ook ver buiten de abdijsites zelf hebben ze sporen nagelaten, die tot vandaag zichtbaar zijn. Dit door het verwerven van patronaats- en tiendrechten in een groot aantal parochies en het zenden van eigen medebroeders als pastoor, evenals door het bezit van een aantal verspreide abdijhoeven. Deze invloed overschrijdt de huidige landsgrenzen, want deze dateren slechts uit relatief recente periodes. Aldus stellen we vast dat twee Waalse abdijen, Floreffe en Beaurepart, eeuwenlang aanwezig waren in het huidige Belgisch en Nederlands Limburg. Dat is het thema van de drieëntwintigste contactdag voor belangstellenden, georganiseerd door de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.

Connecting Ideas and Circulating Texts Inside the Dynamics of Philosophy and Literature in the Rhineland and the Low Countries (ca. 1300-1550)

Op 10 en 11 april 2013 organiseert het netwerk MITT, dat staat voor Mobility of Ideas and Transmission of Texts, te Freiburg im Breisgau haar slotsamenkomst. MITT verbindt de universiteiten van Salerno, Antwerpen, Oxford, Freiburg en Leiden in het onderzoek naar de laat-middeleeuwse dynamiek van intellectueel, religieus en litterair leven in het Rijnland en de Nederlanden. Deze regio, beschouwd als één cultuurruim in de late middeleeuwen, is ruim afgebakend en reikt ook tot delen van Frankrijk en Zwitserland. Invalshoeken zijn lezers, verwerving en mobiliteit van religieuze en intellectuele literatuur.

Voorjaarslezingen 2013 Ruusbroecgenootschap

Na de voordracht van Anna Dlabacová (ULeiden) over Mystiek en observantie: Herps Spieghel der volcomenheit in de Lage Landen ca. 1450-1550 op 22 februari organiseert het Ruusbroecgenootschap, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, naar goede jaarlijkse gewoonte nog drie voorjaarslezingen.

Contributie

De penningmeester van Signum verzoekt de leden om de contributie voor
het jaar 2013 te voldoen, door 10 euro te storten op rekening 9194744
tnv M.D. Van Luijk te Delfgauw, ovv 'Signum 2013'.

Lezingenreeks over broederschappen en volksbedevaarten in Brabant te Brussel

In de nieuwe lessenreeks van het Centrum voor Brabantse Geschiedenis staan broederschappen en volksbedevaarten centraal. Het Centrum wordt gedragen door het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel, dat onder meer het regionale tijdschrift Eigen Schoon en de Brabander uitgeeft.

Congres over tekstoverlevering bij de cisterciënzers

Van 22 tot 24 november 2012 vindt in de Médiathèque du Grand Troyes in de gelijknamige stad in de Champagne het internationaal congres ‘Les Cisterciens et la transmission des textes, XIIe-XVIIIe siècle’ plaats. De mediatheek huisvest meer dan 30.000 boeken en 3.000 handschriften afkomstig van de abdijbibliotheek van Clairvaux. Specifiek over de Nedferlanden spreken naast Signumlid Noël Geirnaert over de geschiedschrijver Carolus De Visch van de Duienabdij, Xavier Hermand over laatmiddeleeuwse cisterciënzer abdijbibliotheken in België en Noord-Frankrijk en Benoît Tock over het scriptorium en de bibliotheek van Vaucelles. Het volledige programma volgt onderaan.

VNK-scriptieprijs

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld.
De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe elk jaar uitgereikt en wel met ingang van het voorjaar van 2014. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Voorjaarsvergadering van de vereniging (in april/mei).