Bibliografie

van Engen H. Het Kapittel van Utrecht: vereniging van de derde orde. In: Dlabačová A, Hofman R, editors. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. p. 154-7.
Makowski E. When is a Beguine not a Beguine? Names, Norms, and Nuance in Canonical Literature. In: Böhringer L, Kolpacoff Deane J, van Engen H, editors. Labels and Libels. Naming Beguines in Northern Medieval Europe. Vol 1. Turnhout: Brepols; 2014. p. 83-98. (Sanctimoniales; vol 1).
Simons W. Beginnings. Naming Beguines in the Southern Low Countries. 1200-50. In: Böhringer L, Kolpacoff Deane J, van Engen H, editors. Labels and Libels. Naming Beguines in Northern Medieval Europe. Vol 1. Turnhout: Brepols; 2014. p. 9-52. (Sanctimoniales; vol 1).
van Engen H. Devotional Diptychs in Late Medieval Netherlandish Charterhouses. In: Pansters K, editor. The Carthusians in the Low Countries. Studies in Monastic History and Heritage. Vol 4. Leuven: Peeters; 2014. p. 87-104. (Studia Cartusiana; vol 4).
Goudriaan K. Beguines and the Devotio Moderna at the Turn of the Fifteenth Century. In: Böhringer L, Kolpacoff Deane J, van Engen H, editors. Labels and Libels. Naming Beguines in Northern Medieval Europe. Vol 1. Turnhout: Brepols; 2014. p. 187-217. (Sanctimoniales; vol 1).
von der Osten-Sacken V. Dangerous Heretics or Silly Fools? The Name ‘Beguine’ as a Label for Lay Religious Women of Early Thirteenth-Century Brabant. In: Böhringer L, Kolpacoff Deane J, van Engen H, editors. Labels and Libels. Naming Beguines in Northern Medieval Europe. Vol 1. Turnhout: Brepols; 2014. p. 99-116. (Sanctimoniales; vol 1).
van Engen H. Dionysius de Kartuizer en de tertiarissen van het Kapittel van Zepperen. In: Molvarec SJ, Gaens T, editors. A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Vol 2. Leuven: Peeters; 2013. p. 181-98. (Studia Cartusiana; vol 2).
Gumbert JP. Handschriften in de bibliotheek van het Paulusklooster. In: van Engen H, van Vliet K, editors. De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Vol 130. Hilversum: Verloren; 2012. p. 91-102. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 130).
van Vliet K. Lijst van abten, priors en monniken van de Paulusabdij. In: van Engen H, van Vliet K, editors. De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Vol 130. Hilversum: Verloren; 2012. p. 275-99. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 130).
Jaski B. Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij. In: van Engen H, van Vliet K, editors. De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Vol 130. Hilversum: Verloren; 2012. p. 103-69. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 130).