Contains the keyword Vertaling

Pavlac BA. A Warrior Bishop of the Twelfth Century. The Deeds of Albero of Trier, by Balderich. Mediaeval Sources in Translation. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies; 2008. p. 92.
Burgers JWJ. De Breviculi Egmundenses. Inleiding, editie en vertaling. In: Vis GNM. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Hilversum: Verloren; 2008. pp. 172-218.
van Moolenbroek JJ. Vrouwen en visioenen in de abdij Oostbroek. Studie, editie en vertaling van een Utrechtse mirakeltekst uit de twaalfde eeuw. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Hilversum: Verloren; 2006. pp. 31-72.
Goorhuis G, de Loos I. Het Plechelmusofficie. In: Goorhuis G, Oude Nijhuis J. Plechelmus. Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal. Bijdragen over de heilige, zijn kerk en liturgie bij gelegenheid van het 1050-jarig jubileum van de translatie der relieken van Plechelmus naar Oldenzaal. Zutphen: Walburg Pers; 2005. pp. 169-200.

Pagina's