Bibliografie

Exporteer 28 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Verhoeven, Gerrit  [Alle filters opschonen]
2021
Verhoeven, G. (2021). Van open armen tot gouden handdruk. Fraterhuis en stadsbestuur in Delft. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 369-384). Hilversum: Verloren.
2008
van Engen, H. (2008). Cisterciënzers in de stad. De priorij Mariënkroon in Heusden. In H. van Engen & Verhoeven, G. (Red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Vol. 110, pp. 107-132&). Hilversum: Verloren.
Roest, B. (2008). De clarissen in de Noordelijke Nederlanden. In H. van Engen & Verhoeven, G. (Red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Vol. 110, pp. 43-68). Hilversum: Verloren.
Goudriaan, K. (2008). De observantie der conversinnen van Sint-Augustinus. In H. van Engen & Verhoeven, G. (Red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Vol. 110, pp. 167-211). Hilversum: Verloren.
Mol, J. A. (H. ). (2008). Epiloog. De Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland. In H. van Engen & Verhoeven, G. (Red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Vol. 110, pp. 213-231). Hilversum: Verloren.
van Engen, H., & Verhoeven, G.. (2008). Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. In H. van Engen & Verhoeven, G. (Red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Vol. 110, pp. 9-15). Hilversum: Verloren.
van Engen, H., & Verhoeven, G.. (2008). Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. In H. van Engen & Verhoeven, G. (Red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Vol. 110, pp. 9-15). Hilversum: Verloren.
Schaap, M. (2008). Over 'qwaclappers' en ander schadelijk volk: de laatmiddeleeuwse hervorming van Noord-Nederlandse minderbroederkloosters bezien vanuit de interne machtsstrijd binnen de orde. In H. van Engen & Verhoeven, G. (Red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Vol. 110, pp. 17-41). Hilversum: Verloren.
Gaens, T. (2008). Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma. In H. van Engen & Verhoeven, G. (Red.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden (Vol. 110, pp. 69-106). Hilversum: Verloren.
2004
Corbellini, S., & Verhoeven, G.. (2004). Een Delftse boekencatalogus uit 1573. Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 11, 29-49.
2002
Verhoeven, G. (2002). Koningsveld en het Gasthuis van Delft. In H. Janssens (Red.), Hospitalitas en de aanwezigheid van leken in de middeleeuwse premonstratenzer kloosters (Vol. 12, pp. 13-29). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
1996
Verhoeven, G. (1996). Kloosters. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 321-352). Hilversum: Verloren.
Verhoeven, G. (1996). Kloosters. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 321-352). Hilversum: Verloren.
van Herwaarden, J. (1996). Ontstaan en oudste geschiedenis van Dordrecht. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 15-32). Hilversum: Verloren.
Verhoeven, G. (1996). Parochies. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 300-320). Hilversum: Verloren.
Verhoeven, G. (1996). Parochies. In J. van Herwaarden, de Boer, D. E. H., van Kan, F. J. W., & Verhoeven, G. (Red.), W. Frijhoff (Vert.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Vol. 1, pp. 300-320). Hilversum: Verloren.
1994
Verhoeven, G. (1994). De beoorkonding van testamenten in middeleeuws Friesland. In J. A. (H. ) Mol (Red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Vol. 779, pp. 13-36). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Verhoeven, G., & Mol, J. A. (H. ). (1994). Friese testamenten tot 1550. (R. H. Bremmer, Vert.)Boarnerige (Vol. 4, p. XXXV+664). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.

Pagina's