Bibliografie

Exporteer 17 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur is Hermans, Jos M.M.  [Alle filters opschonen]
2008
de Loos, I. (2008). Attributions and Re-Attributions. The Origin and Function of Liturgical Manuscripts in the Low Countries. In A. M. W. As-Vijvers, Hermans, J. M. M., & Huisman, G. C. (Red.), Manuscript Studies in the Low Countries. Proceedings of the "Groninger Codicologendagen" in Friesland, 2002 (Vol. 3, pp. 283-306). Groningen-Leeuwarden: Egbert Forsten-Fryske Akademy.
Willemsen, A. (2008). Looking through Classroom Windows. Daily Life at a Latin School in the Netherlands around 1500. In A. M. W. As-Vijvers, Hermans, J. M. M., & Huisman, G. C. (Red.), Manuscript Studies in the Low Countries. Proceedings of the "Groninger Codicologendagen" in Friesland, 2002 (Vol. 3, pp. 3-20). Groningen-Leeuwarden: Egbert Forsten-Fryske Akademy.
Dückers, R.. (2008). The Maastricht 'ordinarii custodum'. Rare Exponents of a Little-Known Genre. In A. M. W. As-Vijvers, Hermans, J. M. M., & Huisman, G. C. (Red.), Manuscript Studies in the Low Countries. Proceedings of the "Groninger Codicologendagen" in Friesland, 2002 (Vol. 3, pp. 241-260). Groningen-Leeuwarden: Egbert Forsten-Fryske Akademy.
van Dongen, G. A. M. (2008). More Manuscripts from Mariënwater? Manuscript Production in a Birgittine Convent Reconsidered. In A. M. W. As-Vijvers, Hermans, J. M. M., & Huisman, G. C. (Red.), Manuscript Studies in the Low Countries. Proceedings of the "Groninger Codicologendagen" in Friesland, 2002 (Vol. 3, pp. 141-158). Groningen-Leeuwarden: Egbert Forsten-Fryske Akademy.
Hermans, J. M. M. (2008). Schoolboys and Book Production in Late Medieval Zwolle, c. 1470-1525. In A. M. W. As-Vijvers, Hermans, J. M. M., & Huisman, G. C. (Red.), Manuscript Studies in the Low Countries. Proceedings of the "Groninger Codicologendagen" in Friesland, 2002 (Vol. 3, pp. 21-60). Groningen-Leeuwarden: Egbert Forsten-Fryske Akademy.
Hermans, J. M. M. (2008). Schoolboys and Book Production in Late Medieval Zwolle, c. 1470-1525. In A. M. W. As-Vijvers, Hermans, J. M. M., & Huisman, G. C. (Red.), Manuscript Studies in the Low Countries. Proceedings of the "Groninger Codicologendagen" in Friesland, 2002 (Vol. 3, pp. 21-60). Groningen-Leeuwarden: Egbert Forsten-Fryske Akademy.
2001
Mol, J. A. (H. ). (2001). Bemiddelaars voor het hiernamaals. Kloosterlingen in middeleeuws Frisia. In E. Knol, Hermans, J. M. M., & Driebergen, M. (Red.), Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden. Catalogus van de tentoonstelling in het Groninger Museum 13 april - 2 september (pp. 152-164). Groningen: Groninger Museum.
van Schaïk, R.. (2001). Hel en hemel. Aspecten van middeleeuws geloofsleven in de Friese landen. In E. Knol, Hermans, J. M. M., & Driebergen, M. (Red.), Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden. Catalogus van de tentoonstelling in het Groninger Museum 13 april - 2 september (pp. 166-177). Groningen: Groninger Museum.
van der Werff, E. O. (2001). Kerspel in stad en land. In E. Knol, Hermans, J. M. M., & Driebergen, M. (Red.), Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden. Catalogus van de tentoonstelling in het Groninger Museum 13 april - 2 september (pp. 138-151). Groningen: Groninger Museum.
Hermans, J. M. M. (2001). Schrijven doet blijven. In E. Knol, Hermans, J. M. M., & Driebergen, M. (Red.), Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden. Catalogus van de tentoonstelling in het Groninger Museum 13 april - 2 september (pp. 188-195). Groningen: Groninger Museum.
Hermans, J. M. M. (2001). Schrijven doet blijven. In E. Knol, Hermans, J. M. M., & Driebergen, M. (Red.), Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden. Catalogus van de tentoonstelling in het Groninger Museum 13 april - 2 september (pp. 188-195). Groningen: Groninger Museum.
1998
Hermans, J. M. M. (1998). Cisterciënzer handschriften uit Groningen, waaronder een handschrift uit het Zuid-Groningse klooster Essen/Jesse (1474). In D. E. H. de Boer, Nip, R. I. A., & van Schaïk, R. (Red.), Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen (Vol. 17, pp. 256-268). Assen: Van Gorcum.
1996
Hermans, J. M. M., & Huisman, G. C.. (1996). Aan de ketting. Boek en bibliotheek in Groningen voor 1669 (p. 87). Groningen: Universiteitsmuseum-Universiteitsbibliotheek.