Bibliografie

Exporteer 6692 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2021
Mulder-Bakker, A. B., & Bremmer Jr, R. H.. (2021). Het noorderland in de middeleeuwen. Samenleving en religieuze cultuur. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 8-23). Zutphen: Walburg Pers.
Alma, R. H. (2021). Het oudste Nederlandse wapen in Farmsum. Groninger Kerken, 38(3), 13-17.
Nijdam, H. (2021). Het Westerlauwers Seendrecht: een filologische analyse. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 325-342). Hilversum: Verloren.
Pacco, J. - F. (2021). Heurs et malheurs d’une communauté au fil des ans. In J. - F. Pacco (Red.), Floreffe. Neuf siècles d’histoire (pp. 71-90). Namur: Les éditions namuroises-ASBL Floreffe.
Lazoore, S. (2021). Hoeders van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine. De minderbroeders of recolletten in Ieper (1249-1797). In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 66-74). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Byttebier, P. (2021). How Many Bodies for the Bishop? Episcopal Methods of Politurgy in Early Eleventh-Century Lotharingia. In P. Figurski, Dale, J., & Byttebier, P. (Red.), Political Liturgies in the High Middle Ages. Beyond the Legacy of Ernst H. Kantorowicz (pp. 139-164). Turnhout: Brepols.
Sugiyama, M. (2021). Images and Indulgences in Early Netherlandish Painting. Distinguished Contributions to the Study of the Arts in the Burgundian Netherlands (Vol. 4, p. IV+193). London: Havery Miller.
Ardura, B., & Janssens, H.. (2021). In het spoor van Norbert van Gennep Christus navolgen. Een levensideaal in dienst van God en van de Kerk. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 10-13). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Ambrosius, E. (2021). In klei gebakken. Vroomhein in heiligenbeeldjes. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 200-211). Zutphen: Walburg Pers.
Folkerts, S. (2021). Introduction. Religious Connectivity as a Holistic Approach to Urban Society. In S. Folkerts (Red.), Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550): Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular (Vol. 1, pp. 11-20). Turnhout: Brepols.
De Gryse, J., & Eggermont, S.. (2021). Kijkvenster op het klooster van de minderbroeders(-recolletten). In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 75-78). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Dickmann, H. (2021). Kloster Roermond 1218-1794 O.L.V. (Münsterabtei) in Roermond. Cistercienser Chronik , 128(1), 95-122.
Dury, J. (2021). L’abbaye de Floreffe et ses paroisses du diocèse de Liège jusqu’en 1559. In F. Lebecque (Red.), Grandeur et Déchéance. L’héritage patrimonial de l’abbaye de Floreffe (Vol. 21, pp. 43-49). Namur: Province de Namur-Société archéologique de Namur.
Greilsammer, M. (2021). L’abbaye de Loosduinen : d’un milieu de pèlerinage à un site touristique. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 99(2), 309-342.
Lomba, G. (2021). L’abbaye, pôle économique. In J. - F. Pacco (Red.), Floreffe. Neuf siècles d’histoire (pp. 163-172). Namur: Les éditions namuroises-ASBL Floreffe.
Watteeuw, L. (2021). L’abbaye Saint-Adrien de Grammont. In D. Vanwijnsberghe & Watteeuw, L. (Red.), Le bréviaire de Grammont. Un manuscrit de l’époque bourguignonneconservé à l’abbaye de Maredsous (pp. 15-20). Maredsous: Abbaye de Maredsous.

Pagina's