Bibliografie

Exporteer 4717 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2017
Schieffer, R. (2017).  Der Papst unterwegs in Lotharingie. (Herbers, Klaus, Müller, Harald, Ed.).Lotharingien und das Papsttum im Früh- und Hochmittelalter. Wechselwirkungen im Grenzraum zwischen Germania und Gallia. 55-67.
Berger, D. (2017).  Die Diözese Lüttich als Empfängerlandschaft von Papsturkunden. Bestandsaufnahme und erste Auswertung der von Wolfgang Peters (†2012) nachgelassenen Materialen. (Herbers, Klaus, Müller, Harald, Ed.).Lotharingien und das Papsttum im Früh- und Hochmittelalter. Wechselwirkungen im Grenzraum zwischen Germania und Gallia. 107-125.
Bellitto, C. M. (2017).  Ecclesia semper reformanda: Medieval Ideas and Attempts at Church Reform. (Melloni, Alberto, Ed.).Martin Luther. A Christian between Reofrms and Modernity (1517-2017). 1, 75-89.
Declercq, G. (2017).  Een geschreven en toch verborgen dood. Over het endotaaf van Wulferus (Sint-Pietersabdij Gent, 1013). (De Groote, Koen, Ervynck, Anton, Ed.).Gentse geschiedenissen, ofte Nieuwe historiën uit de oudheid der stad en illustere plaatsen omtrent Gent. 145-152.
Emmens, K. (2017).  Een kathedraalkoor in Nijmegen . (Peterse, Hettie, Rooker, Elsbeth, Camps, Rob, Emmens, Karel, Ed.).De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. 77-91.
Goudriaan, K. (2017).  Een netwerk van devoten. (Goudriaan, Koen, Ed.).Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). 166, 49-55.
Emmens, K. (2017).  Een nieuw kerkgebouw. (Peterse, Hettie, Rooker, Elsbeth, Camps, Rob, Emmens, Karel, Ed.).De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. 25-39.
Buyle, M. (2017).  Een nieuw museum in de Parkabdij. M&L. Monumenten, Landschappen en Archeologie. 36(3), 67-68.
van Winter, J. M. (2017).  Eetgewoonten in de Utrechtse Sint-Paulusabdij. (Winter, Johanna Maria van, Ed.).Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. 167, 313-328.
Mériaux, C. (2017).  Fêtes et jours chômés dans le monde carolingien (VIIIe-Xe siècles). (Desmette, Philippe, Martin, Philippe, Ed.).Orare aut laborare? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au XIXe siècle. 45-58.