Bibliografie

Exporteer 6784 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2021
Janssens, H. (2021). Een masterplan van Hugo van Fosses?. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 38-40). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Reyniers, J., Boudin, M., Houbey, K., & Vanden Berghe, I.. (2021). Een onverwachte vondst. Een schedelreliek in de Sint-Pantaleonkerk van Kerniel. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 157, 57-84.
Stapel, R. J. (2021). Een rekenoefening in drie akten. Bevolking, priester en hun herkomst in het bisdom Utrecht (begin zestiende eeuw)’. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 471-487). Hilversum: Verloren.
van der Toolen, A. (2021). Een tehuis voor levende doden. Historisch Nieuwsblad, 2021(6), 108-114.
van Engen, H. (2021). Een tempel aan de Nieuwe Markt. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 499-511). Hilversum: Verloren.
Noël, F.. (2021). Een van hart en een van ziel. Het ideaal van de vita apostolica in de premonstratenzer spiritualiteit. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 29-37). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Kuiken, C. J. (2021). Een voorbeeld van herdenken in de praktijk. De kerk van Hommerts. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 80-81). Zutphen: Walburg Pers.
Hosten, J. (2021). Een woelige relatie met de Ieperlingen. De tempeliers in Ieper (ca. 1127-1308). In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 58-62). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Macarenko, A. (2021). Ego fr(ater) heinric(us) eccl(esi)e in bona spe […] hec uolumnia manu (et) calamo scripsi. De Bijbel van Bonne-Espérance uit 1135. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 139-141). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Melville, G., & Mixson, J. D.. (2021). Elites, Religious Life, and Medieval Culture: An Outline of a Theme and its Possibilities. In G. Melville & Mixson, J. D. (Red.), Virtuosos of Faith. Monks, Nuns, Canons, and Friars as Elites of Medieval Cultur (Vol. 78, pp. 1-18). Münster: LIT Verlag.
Hering, K. (2021). Elites under Attack. Criticism of Monastic Life in Latin Satirical Poetry of the Later Middle Ages. In G. Melville & Mixson, J. D. (Red.), Virtuosos of Faith. Monks, Nuns, Canons, and Friars as Elites of Medieval Cultur (Vol. 78, pp. 41-62). Münster: LIT Verlag.
Lomba, G. (2021). En octosyllabes et en langue française, la chronique rimée. In J. - F. Pacco (Red.), Floreffe. Neuf siècles d’histoire (pp. 146-149). Namur: Les éditions namuroises-ASBL Floreffe.
Rizzi, M. (2021). Is the End at Hand? Pseudo-Methodius, the Jews and the Liber floridus. In P. Carmassi (Red.), Time and Science in the Liber Floridus of Lambert of Saint-Omer (pp. 85-93). Turnhout: Brepols.
Scafi, A. (2021). The End is Near. Medieval Mappae mundi and the Apocalypse. In M. Heiduk, Herbers, K., & Lehner, H. - C. (Red.), Prognostication in the Medieval World. A Handbook (pp. 768-776). Berlin: De Gruyter.
De Munck, B., & De Ridder-Symoens, H.. (2021). Enseignement et savoir. In C. Billen, Blondé, B., Boone, M., & Van Bruaene, A. - L. (Red.), Faire société au Moyen Âge. Histoire urbaine des anciens Pays-Bas (1100-1600) (Vol. 25, pp. 249-285). Paris: Classiques Garnier.
Pretto, S. (2021). Entre dévotion et outil de travail. Le Repertorium singulorum sanctorum per annum de l’abbaye du Saint-Sépulcre de Cambrai (Cambrai, BM, 116). In F. Peloux (Red.), Des saints et des livres. Christianisme flamboyant et manuscrits hagiographiques du Nord à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles) (Vol. 17, pp. 397-408). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.HAG-EB.5.126301
Melebeck, C. (2021). Entre réformes protestante et catholique. In J. - F. Pacco (Red.), Floreffe. Neuf siècles d’histoire (pp. 94-96). Namur: Les éditions namuroises-ASBL Floreffe.
Möhring, H.. (2021). Eschatology and Millenarism. Traditions and Expectations in the Medieval Western Christian World. In M. Heiduk, Herbers, K., & Lehner, H. - C. (Red.), Prognostication in the Medieval World. A Handbook (pp. 269-283). Berlin: De Gruyter.
Fleith, B. (2021). Fabrication, fonctions et usages de quelques manuscrits contenant des chapitres des traductions néerlandaises de la Legenda aurea. In F. Peloux (Red.), Des saints et des livres. Christianisme flamboyant et manuscrits hagiographiques du Nord à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles) (Vol. 17, pp. 185-209). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.HAG-EB.5.126293
Lannaud, D. (2021). Faire carrière au service de l’Eglise et de l’Etat: biographies comparées des évêques bourguignons (1415-1515). In B. Maurice-Chabard, Jugie, S., & Paviot, J. (Red.), Miroir du prince, 1425-1510. La commande artistique des hauts fonctionnaires á la cour de bourgogne (pp. 48-55). Gent: Snoeck.
Wouters, J. (2021). Filip van Harvengt, tweede abt van Bonne-Espérance. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 41-43). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Lombet, J. (2021). Floreffe, abbaye mère. In J. - F. Pacco (Red.), Floreffe. Neuf siècles d’histoire (pp. 50-51). Namur: Les éditions namuroises-ASBL Floreffe.

Pagina's