Bibliografie

Exporteer 6692 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2021
Van Lani, S. (2021). De woonst van de premonstratenzer pastoor, uitvalsbasis voor de nabije parochiezorg. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 85-91). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Oberste, J. (2021). Der doppelte Orden. Die frühen Prämonstratenser zwischen Prémontré und Magdeburg. In C. - P. Hasse, Köster, G., & Schneidmüller, B. (Red.), Mit Bibel und Spaten. 900 Jahre Prämonstratenserorden (Vol. 7, pp. 111-141). Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag.
Sonntag, J. (2021). Der Körper als Bußinstrument. Reinigungsrituale hochmittelalterlicher Prämonstratenser im Spiegel von Tradition und Innovation. In C. - P. Hasse, Köster, G., & Schneidmüller, B. (Red.), Mit Bibel und Spaten. 900 Jahre Prämonstratenserorden (Vol. 7, pp. 155-165). 2021: Mitteldeutscher Verlag.
Hoffsummer, P. (2021). Des charpentes exceptionnelles. In J. - F. Pacco (Red.), Floreffe. Neuf siècles d’histoire (pp. 119-121). Namur: Les éditions namuroises-ASBL Floreffe.
Schroeder, N. (2021). Des dominations désincarnées ? Dépendants et dépendantes entre l’abbaye de Maroilles et la seigneurie d’Avesnes au milieu du 12e siècle. In T. Martine, Nowak, J., & Schneider, J. (Red.), Espaces ecclésiastiques et seigneuries laïques. Définitions, modèles et conflits en zones d’interface (IXe-XIIIe siècle) (pp. 89-100). Paris: Editions de la Sorbonne.
Lomba, G. (2021). Des fondations en série. In J. - F. Pacco (Red.), Floreffe. Neuf siècles d’histoire (pp. 53-57). Namur: Les éditions namuroises-ASBL Floreffe.
Lohse, T. (2021). Die 1482 bis 1484 in Magdeburg gedruckten Ausgaben des Ordinarius Premonstratensis als Medien liturgischer Uniformierung. In C. - P. Hasse, Köster, G., & Schneidmüller, B. (Red.), Mit Bibel und Spaten. 900 Jahre Prämonstratenserorden (Vol. 7, pp. 57-73). Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag.
Ehlers-Kisseler, I. (2021). Die Ausbreitung der Prämonstratenser bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. In C. - P. Hasse, Köster, G., & Schneidmüller, B. (Red.), Mit Bibel und Spaten. 900 Jahre Prämonstratenserorden (Vol. 7, pp. 75-109). Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag.
De Baere, G. (2021). Die grote evangelische peerle. Miscellanea Neerlandica (Vol. 1-2, Vol. 48, p. XIV-111 + VIII-359). Leuven: Peeters.
Cygler, F. (2021). Die Strukturierung des Prämonstratenserordens im Mittelalter. In C. - P. Hasse, Köster, G., & Schneidmüller, B. (Red.), Mit Bibel und Spaten. 900 Jahre Prämonstratenserorden (Vol. 7, pp. 45-55). Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag.
Lyon, J. R. (2021). A Different Set of Rules: Aristocratic Elites and the Monastic Life in Twelfth-Century Europe . In G. Melville & Mixson, J. D. (Red.), Virtuosos of Faith. Monks, Nuns, Canons, and Friars as Elites of Medieval Cultur (Vol. 78, pp. 85-108). Münster: LIT Verlag.
Uphoff, J. (2021). Dit boec heft gegeven. Book Donation as an Indicator of a Shared Culture of Devotion in the Late Medieval Low Countries. In Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550): Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular (Vol. 1, pp. 99-124). Turnhout: Brepols.
Rapisarda, S. (2021). Doubts and Criticism on Astrology in Western Traditions from Antique to Early Modern Literature. In M. Heiduk, Herbers, K., & Lehner, H. - C. (Red.), Prognostication in the Medieval World. A Handbook (pp. 752-759). Berlin: De Gruyter.
Falcone, M. J. (2021). Dream Books and Treatises on Dream Interpretation in the Medieval Western Christian World. In M. Heiduk, Herbers, K., & Lehner, H. - C. (Red.), Prognostication in the Medieval World. A Handbook (pp. 760-767). Berlin: De Gruyter.
Appelmans, J. (2021). Een Europees netwerk met middeleeuwse roots. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 49-57). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Janssens, H. (2021). Een masterplan van Hugo van Fosses?. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 38-40). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Reyniers, J., Boudin, M., Houbey, K., & Vanden Berghe, I.. (2021). Een onverwachte vondst. Een schedelreliek in de Sint-Pantaleonkerk van Kerniel. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 157, 57-84.
Stapel, R. J. (2021). Een rekenoefening in drie akten. Bevolking, priester en hun herkomst in het bisdom Utrecht (begin zestiende eeuw)’. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 471-487). Hilversum: Verloren.
van der Toolen, A. (2021). Een tehuis voor levende doden. Historisch Nieuwsblad, 2021(6), 108-114.
van Engen, H. (2021). Een tempel aan de Nieuwe Markt. In H. van Engen, Nijdam, H., & van Vliet, K. (Red.), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (pp. 499-511). Hilversum: Verloren.
Noël, F.. (2021). Een van hart en een van ziel. Het ideaal van de vita apostolica in de premonstratenzer spiritualiteit. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 29-37). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.

Pagina's