Bibliografie

Exporteer 6905 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2022
Bosch, R. A. A., & Oosterman, J. B.. (2022). Schaakspel om de macht 1423-1492. In F. J. W. van Kan, Noordzij, A., & Thissen, B. (Red.), D. Verhoeven, Gubbels, M., & Melenhorst, M. (Vert.), Gelderland als zelfstandig graafschap en hertogdom (van 1025 tot 1543) (pp. 224-269). Amsterdam: Boom Uitgevers.
Appleby, D. (2022). Shrine and Idol Destruction in Three Carolingian Hagiographic Texts. The Journal of Ecclesiastical History, 73(4), 697-719.
Ockeley, J. (2022). ’t Hof ten IJzenbeek in Asse, een kloosterhoeve van de Brusselse rijke klaren (urbanisten). In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 75-88). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
van Schaïk, R.. (2022). Thesinger Stine schrijft geschiedenis. Het verhaal achter een velletje perkament uit 1541. In M. Aalberts (Red.), Ons Archief. Verhalen over de Groninger Archieven (pp. 108-111 en 183). Groningen: Groninger Archieven.
Perneel, A. (2022). Tongerlo en de implementatie van het Concilie van Trente in onze streken. In H. Janssens (Red.), Norbertijnse Lievevrouwen (pp. 65-74). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Bosch, R. A. A., & Oosterman, J. B.. (2022). Tussen strijdlust en berusting 1492-1543. In F. J. W. van Kan, Noordzij, A., & Thissen, B. (Red.), D. Verhoeven, Gubbels, M., & Melenhorst, M. (Vert.), Gelderland als zelfstandig graafschap en hertogdom (pp. 270-319). Amsterdam: Boom Uitgevers.
Close, F. (2022). Un sage et pieux liturgiste et musicien ? Premières (re)touches à l’épiscopat d’Étienne de Liège (901-920). In F. Close, Dubois, S., Lanneau, C., & Raxhon, P. (Red.), Passions liégeoises. Mélanges en l’honneur de Bruno Demoulin (pp. 63-74). Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.
Censier, D., Esteves, H., Bonnaire, E., Bustos, C., Bouet, C., & Louis, E.. (2022). Une villa sous l’abbaye Saint-Calixte de Cysoing. Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, 103, 67-104.
Cruysheer, A. (2022). Utrechtse bisschoppen op munten (1178-1267). Jaarboek Oud-Utrecht, 2022, 194-215.
Thissen, B., & Benders, J.. (2022). Van graafschap naar hertogdom 1288-ca. 1343. In F. J. W. van Kan, Noordzij, A., & Thissen, B. (Red.), D. Verhoeven, Gubbels, M., & Melenhorst, M. (Vert.), Gelderland als zelfstandig graafschap en hertogdom (pp. 94-137). Amsterdam: Boom Uitgevers.
Michielse, H. (2022). Van Sint-Janskapel tot hervormde dorpskerk. Kerkelijk leven in Laren van ca. 1200 tot 1581. In J. de Bruyn & Michielse, H. (Red.), De Johanneskerk te Laren, 1521-2021 (pp. 9-24). Hilversum: Verloren.
Franken, M. (2022). Van witte non tot black jack. Een verzoening van botsende erfgoedwaarden en restauratietheorieën. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 75, 142-159.
Emery Jr, K. (2022). Veritas odium parit: Denys the Carthusian’s Dialogue with the Saracens. In M. W. Dunne & Gottlöber, S. (Red.), Tolerance and Concepts of Otherness in Medieval Philosophy. Acts of the XXI Annual Colloquium of the Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale, Maynooth, 9-12 September 2015 (pp. 249-296). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.RPM-EB.5.129363

Pagina's