Bibliografie

Exporteer 7214 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2022
van den Brand, R. (2022). Graafse begijn Mechtelt van den Graef, moeder-overste in het Venrayse Jerusalem (ca. 1441-1491). In Venrays Verleden. Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving (Vol. 11, pp. 41-48). Venray: Historisch Platvorm Venray.
Albert, M. (2022). Handbuch der benediktinischen Ordensgeschichte. Band 1: Von den Anfängen bis ins 14. Jahrhundert. Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige. Ergänzungsbände (Vol. 57, p. 688). Sankt Ottilien: EOS.
Neuburg, M. (2022). Heilige Frauen ergreifen Partei II. Nivelles – Trier – Aquileia. Die Verbreitung der ‘Vita Geretrudis B’. Frühmittelalterliche Studien, 56, 257-324. doi:https://doi.org/10.1515/fmst-2022-0010
den Hartog, E. (2022). Het doksaal van de Sint-Joriskerk in Amersfoort, c. 1460-1480. Tribune voor het tonen van Ons Heren Tack?. Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken, 23, 50-74.
De Beul, J. (2022). Het hof te Alsingen te Sint-Martens-Lennik, pachthof van de kartuis van Scheut (1492-1783). In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 7-28). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Beaufort, L. (2022). Het Sint Joris Gasthuis in Delft, bevoorrecht?. Delfia Batavorum. Jaarboek, 31, 101-117.
Depoorter, M. (2022). Hugo van der Goes en zijn Dood van Maria. In M. Depoorter, De Visch, L., Everaarts, M., Goegebeur, S., Steyaert, G., & van Oosterwijk, A. (Red.), Oog in oog met Hugo van der Goes. Oude meester, nieuwe blik (pp. 13-53). Veurne: Hannibal.
Everaarts, M. (2022). Hugo van der Goes, leven en oeuvre. In M. Depoorter, De Visch, L., Everaarts, M., Goegebeur, S., Steyaert, G., & van Oosterwijk, A. (Red.), Oog in oog met Hugo van der Goes. Oude meester, nieuwe blik (pp. 55-80). Veurne: Hannibal.
Huybens, G. (2022). In de ban van vijf liederenhandschriften. Queeste, 29(1), 66-89.
Kramer, R., Kurdziel, E., & Ward, G.. (2022). Institutions, Identities, and the Realization of Reform: An Introduction. In R. Kramer, Kurdziel, E., & Ward, G. (Red.), Monastic Communities and Canonical Clergy in the Carolingian World (780–840): Categorizing the Church. Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.MMS-EB.5.128526
Meijns, B. L. I. (2022). Jean de Warneton, évêque de Thérouanne (1099-1130) ou le dynamisme de la réforme canoniale dans le nord de la France. In N. Deflou-Leca & Massoni, A. (Red.), Évêques et communautés religieuses dans la France médiévale (pp. 342-366). Paris: Éditions de la Sorbonne.
Mertens, T. (2022). Jhesus collacien. Een Middelnederlanse visioenprekenbundel. Ons Geestelijk Erf, 92(3-4), 205-236.
Bijloos, M. (2022). Kleine godshuizen in Antwerpen, van oprichting tot herbestemming: armoe troef. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Bulletin , 37, 75-105.
Remy, F. (2022). L’église Saint-Denis à Liège (Xe-XXe siècle). Adaptations et transformations d’un édifice d’origine ottonienne. Bulletin de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles, 37, 9-59.

Pagina's