Bibliografie

Exporteer 7489 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2023
Fox, Y. (2023). The Merovingians in Historiographical Tradition: From the Sixth to the Sixteenth Centuries (p. 332). Cambridge: Cambridge University Press. doi:https://doi.org/10.1017/9781009285025
de Rijk, P. (2023). Metaalslakken. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 1001-1017). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
de Koning, J. (2023). Middeleeuws aardewerk voor circa 1000 AD. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 641-728). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Izbicki, T. M. (2023). Ministry to the Sick and Dying in the Late Medieval Church (p. 238). Washington (D.C.): The Catholic University Press.
Barthélémy, D.. (2023). Miracles de l’an mil. Mnémosya (p. 320). Armand Collin: Paris.
Hauwaerts, E. (2023). Mmmonk verenigt de middeleeuwse manuscripten van vier Vlaamse abdijen. Handelingen van het genootschap voor geschiedenis te Brugge, 160(1), 116-118.
Verweij, M. (2023). Moderne tijden. Invloed van de Moderne Devotie in het Leuvense. In P. Carpreau (Red.), Dieric Bouts. Beeldenmaker (pp. 35-38).
von der Dunk, T. H. (2023). Monniken op de brandstapel. Historisch Nieuwsblad, 2023(1), 70-76.
Kars, E., & Vanderhoeven, T.. (2023). Natuursteen, mortel en keramisch bouwmateriaal. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 1407-1435). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Sykes, K. (2023). New Movements of the Twelfth Century: Diversity, Belonging, and Order(s). In J. Burton & Curran, K. A. (Red.), Medieval women religious c. 800-c. 1500. New Perspectives (pp. 43-60). Woodbridge: The Boydell Press.
de Hartmann, C. Cardelle. (2023). Novitas und die Rhetorik des Neuen. Wilhelm von Saint-Thierry, Epistola aurea – Bernhard von Clairvaux, De laude novae militiae – Anselm von Havelberg, Anticimenon. In J. Sonntag & Melville, G. (Red.), Mechanismen des Innovativen im klösterlichen Leben des hohen Mittelalters (pp. 13-51). Regensburg: Schnell und Steiner.
Glasenapp, J. (2023). Nuns, cistercian chant and observant reform in the Southern Low Countries. In J. Hotchi & Thibaut, J. (Red.), Women and Monastic Reform in the Medieval West, c. 1000-1500. Debating Identities, Creating Communities (pp. 249-270). Woodbridge: The Boydell Press.
Vet, I. (2023). Onderwijs, ook in de muziek, te Sint-Truiden (1099-1107). In M. Mostert (Red.), Duizend jaar geleden. Verhalen over Nederland in de tiende en elfde eeuw (pp. 108-110). Hilversum: Verloren.
Coun, T. (2023). Oorkonden van de graven van Loon. Deel 4. Oorkonden van Lodewijk IV, Diederik van Heinsberg, Godfried van Dalenbroeck en Arnold van Rummen (1324-1365). Limburg. Het Oude Land van Loon. Extranummer (Vol. 5.4). Hasselt: Federatie van geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg.
Breedeveld, D. (2023). Op zoek naar kennis over heiligen (c. 1050). In M. Mostert (Red.), Duizend jaar geleden. Verhalen over Nederland in de tiende en elfde eeuw (p. 97). Hilversum: Verloren.

Pagina's