Bibliografie

Exporteer 6692 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
2021
Breyne, J. (2021). Gekozen voor de regel van Urbanus. De rijke klaren in Ieper (1259-1783). In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 79-84). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Bijsterveld, A. J. A. (2021). Geleerde norbertijnen. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 130-132). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Mulder-Bakker, A. B., Kist, M., & Stoter, M.. (2021). Geloven in de praktijk. Daaadkrachtige vrouwen en mannen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 133-139). Zutphen: Walburg Pers.
Rudy, K. M. (2021). Getijdenboeken. Gebruik in huiskamers en kloosters. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 184-189). Zutphen: Walburg Pers.
Rudy, K. M. (2021). Getijdenboeken. Schrijfsters en tekenaressen. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 150-159). Zutphen: Walburg Pers.
Herbers, K. (2021). Hagiography in the Medieval Western Christian World. In M. Heiduk, Herbers, K., & Lehner, H. - C. (Red.), Prognostication in the Medieval World. A Handbook (pp. 804-810). Berlin: De Gruyter.
Burkhardt, J. (2021). A Handbook for Everyone? Thomas of Cantimpré’s Book of Bees and Its Circulation in Late Medieval Europe. In P. Cermanová & Žùrek, V. (Red.), Books of Knowledge in Late Medieval Europe. Circulation and Reception of Popular Texts (Vol. 52, pp. 35-58). Turnhout: Brepols.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). Heiligen en relieken. Geloofspraktijken van boeren en burgers. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 100-102). Zutphen: Walburg Pers.
Deys, H. P., & Uppelschoten, R.. (2021). Het Gasthuis van Rhenen in de tweede helft van de zestiende eeuw. In C. A. van Burik & Postema, H. (Red.), Zuid-Utrechtse archieven boven water. Liber amicorum voor Ria van der Eerden-Vonk (pp. 93-111). Hilversum: Verloren.
Oosterman, J. B. (2021). Het gebedenboek van Catharina Bonen (Nijmegen, UB, Hs 610). De rijke gebedscultuur in Limburgse vrouwenkloosters. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 157, 85-134.
Appelmans, J., & Meijns, B. L. I.. (2021). Het graafschap Vlaanderen, exemplarisch voor de premonstratenzer kloosterstichtingen in de middeleeuwen?. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 60-63). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). Het heilig aanschijn van onze heer Jezus Christus in woord en beeld. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 140-149). Zutphen: Walburg Pers.
D'haene, P. (2021). Het Heilig Bloed in Voormezele sinds 1152. Van proosdij (1068/1069) naar abdij (1667/1794) van Voormezele. In A. Declercq, Breyne, J., D'haene, P., Hosten, J., Lazoore, S., Meirlaen, J. - P., & Trio, P. (Red.), Om Gods wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper (pp. 47-52). Ieper: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.
Mulder-Bakker, A. B. (2021). Het Hellumse paasspel. De drie Maria’s bij het graf. In A. B. Mulder-Bakker & Bremmer Jr, R. H. (Red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 (pp. 123-132). Zutphen: Walburg Pers.
Carnier, M. (2021). Het kaartboek van de abdij van Averbode. Beheer en prestige. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 79-82). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Vande Winkel, G. (2021). Het kaartboek van de Ninoofse abdij (1641-1654) door landmeter Philips de Dijn. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 83-84). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
de Melker, B. R. (2021). Het ‘Liber benefactorum’ van het kartuizerklooster bij Amsterdam. Studia Cartusiana (Vol. 6, p. 269). Leuven: Peeters.
Watteeuw, L. (2021). Het Missaal van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen of het Missaal van Berchem (ca. 1140-1150). In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Vert.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 160-162). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.
Kügle, K.. (2021). Het Missaal van Park (Oxford, Wadham College, Ms. A.14.12). Een liturgisch boek in opdracht van Ambroos van Engelen, abt van Park. In J. Appelmans, Janssens, H., & Van Lani, S. (Red.), Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen (pp. 163-164). Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media.

Pagina's