Bibliografie

Exporteer 6905 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Koch, A. C. F. (1992). Aantekeningen uit een 14e-eeuws missaal van het Deventer gasthuis. In J. G. Kruisheer (Red.), Tussen Vlaanderen en Saksen: uit de verspreide geschiedkundige geschriften van A. C. F. Koch (1923-1990) (2e ed., Vol. 29, pp. 59-64). Hilversum: Verloren.
Verstrepen, H. (1990). Aartsbisschoppelijk archivalia van St.-Pieter- en Paulus-parochie en Nekkerspoel te Mechelen (1255-1802). Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 94, 55-89.
Pohl, B. (2023). Abbatial Authority and the Writing of History in the Middle Ages. Oxford Academic (p. 432). Oxford: Oxford University Press.
Lambotte, B., & Neuray, B.. (1997). Abbatiale de Stavelot. Données archéologiques. Evolution. In Stavelot - Wellin - Logne: une abbaye et ses domaines (pp. 65-77). Marche-en-Famenne: Entre Ardenne et Meuse.
Hermans, J. (1992). Abbaye de Postel à Mol. In Monasticon belge (Vol. 8/2, pp. 171-193). Liège: Centre National de Recherches d'Histoire Religieuse.
Van den Nieuwenhuizen, J. (1992). Abbaye de Saint-Michel à Anvers. In Monasticon belge (Vol. 8/2, pp. 195-261). Liège: Centre National de Recherches d'Histoire Religieuse.
Lambotte, B., & Neuray, B.. (2007). Abbaye de Stavelot. Le tombeau de Remacle. In C. Breyer (Red.), Actes du VIIe congrès de l'association des cercles francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique (AFCHAB) et LIVe congrès de la fédération des cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique. Congrès d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 26-28 août 2004 (Vol. 2, pp. 581-590). Brussel: Safran.
Koyen, M. H., & Van Dyck, L. C.. (1992). Abbaye de Tongerlo. In Monasticon belge (Vol. 8/2, pp. 263-375). Liège: Centre National de Recherches d'Histoire Religieuse.
Helvétius, A. - M.. (1994). Abbayes, évèques et laïques. Une politique du pouvoir en Hainaut au moyen âge (VIIe-XIe siècle). Collection Histoire Pro Civitate In-8° (Vol. 92, p. 367). Brussel: Crédit Communal.
Bédague, J. - C.. (2008). Abbés et prévôts à Sithiu (IXe-XIe siècle). Bulletin de la Société académique des Antiquaires de la Morinie,, 26(468), 81-98.
Vermeiren, R. (2015). Abbessae Bigardiae Majoris. De abdissen van de abdij van Groot-Bijgaarden (p. 76). Dilbeek: Familiekunde Vlaanderen Regio Dilbeek.
Beuckers, K. - G. (2020). The Abbey Church of St Gertrude in Nivelles: Observations regarding its Architectural Disposition. In J. F. Hamburger & Schlotheuber, E. (Red.), The Liber ordinarius of Nivelles (Houghton Library, MSLat 422). Liturgy as Interdisciplinary Intersection (Vol. 111, pp. 279-312). Tübingen: Mohr Siebeck.
Appelmans, J. (2005). The Abbey of Affligem and the Emergence of a Historiographic Tradition in Brabant (1268-1322). In W. Verbeke, Milis, L. J. R., & Goossens, J. (Red.), Medieval Narrative Sources. A Gateway into the Medieval Mind (Vol. 34, pp. 163-180). Leuven: Leuven University Press.
Gaillard, M. (2018). Abbés et abbesses comme ressources dans les réformes monastiques en Haute-Lotharingie du début du neuvième siècle au milieu du dixième siècle. In S. Vanderputten (Red.), Abbots and Abbesses as a Human Resource in the Ninth- to Twelfth-Century West (Vol. 74, pp. 7-26). Zürich: LIT.
Vandermaesen, M. (2003). Abdij- en kloosterarchieven op het Rijksarchief te Brugge. Wettelijk kader, aanwinsten en ontsluiting. In M. Nuyttens (Red.), Kloosterwezen in West-Vlaanderen. Bronnen en Geschiedenis. Studiedag georganiseerd te Brugge op 21 oktober 2002 (Vol. 152, pp. 105-120). Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.
Appelmans, J., & De Beul, J.. (2022). Abdij- en kloosterhoeven in Brabant. In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 1-2). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Augustyn, B. (1994). Abdij van Maagdendale te Pamele-Oudenaarde. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, 31, 73-105.
Van Lani, S. (2020). Abdij van Park. Unieke erfgoedsite in de Leuvense stadsrand (p. 66). Heverlee: Erfgoedsite Abdij van Park.
Van Lani, S. (1999). Abdij van 't Park. Pachthoeven en landbouwdomein (p. 223). Heverlee: Vrienden van de Abdij van 't Park.
Koyen, M. H. (2002). Abdijbezit van Tongerlo te Turnhout. In L. C. Van Dyck (Red.), Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel (Vol. 6, pp. 381-397). Averbode: Praemonstratensia.

Pagina's