Bibliografie

Exporteer 6692 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1994
Hendrickx, F. (1994). Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen. (P. Couttenier & Meeus, H., Vert.)Miscellanea Neerlandica (Vol. 11, p. XI+199). Leuven: Peeters.
Derolez, A., & Victor, B.. (1994). Provinces of Liège, Luxemburg and Namur. (L. Reynhout, Vert.)Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the southern Low Countries (Vol. 2, p. 256). Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten.
Haggh, B. (1994). Reconstructing the plainchant repertory of Brussels and its chronology. In B. Haggh, Daelemans, F., & Vanrie, A. (Red.), Musicologie en Archiefonderzoek. Acten van een colloquium, Brussel, 22-23.4.1993 (Vol. 46, pp. 177-213). Brussel: Archief- en Bibliotheekwezen in België.
Vienne, L. (1994). Rumoldus Colibrant, eerste abt van Postel (1545-1626). Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
Van Mingroot, E. (1994). Sapientie immarcessibilis. A Diplomatic and Comparative Study of the Bull of Foundation of the University of Louvain (December 9, 1425). Mediaevalia Lovaniensia. Series I. Studia (Vol. 25, p. 329). Leuven: Leuven University Press.
Mensema, A. J. (1994). Schattingregister van Salland 1520. Inventarisreeks Rijksarchief in Overijssel (Vol. 1-2, Vol. 42, p. XI+574). Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
Schoute, C. R. (1994). Schoonhoven. Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832 (Vol. 1, p. 108). Utrecht: Matrijs-Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland.
Mol, J. A. (H. ). (1994). Speelkinderen en papenkroost. Testamentaire beschikkingen ten gunste van bastaarden. In J. A. (H. ) Mol (Red.), zorg (Vol. 779, pp. 259-288). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Baratz, L. W. (1994). St. Gudula's childern. The boninfanten and choraelen during the Ancien Régime. In B. Haggh, Daelemans, F., & Vanrie, A. (Red.), Musicologie en Archiefonderzoek. Acten van een colloquium, Brussel, 22-23.4.1993 (Vol. 44, pp. 214-305). Brussel: Archief- en Bibliotheekwezen in België.
Zijlstra, S. (1994). Studie and studiefinanciering in Friesland in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. De gegevens uit de testamenten. In J. A. (H. ) Mol (Red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Vol. 779, pp. 233-258). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Spaans, J. (1994). Testamenten als bron voor de geschiedenis van de armenzorg. In J. A. (H. ) Mol (Red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Vol. 779, pp. 215-332). Leeuwarden: Fryske Akademy-Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Bijsterveld, A. J. A. (1994). Tussen twee werelden. Gedrag en loyaliteit van parochiegeestelijken in Noord-Brabant, 1400-1570. In M. Mostert, Künzel, R., & Demyttenaere, A. (Red.), Middeleeuwse cultuur. Verscheidenheid, spanning en verandering (Vol. 18, pp. 163-192). Hilversum: Verloren.
Tock, B. - M. (1994). Un consilium universitaire pour l'abbaye de Saint-Bertin au début du XIIIe siècle. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen, 34, 15-36.
Brood, P. (1994). Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen (p. 216). Groningen: Stichting Reductie van Groningen en REGIO-PRojekt.
van den Auweele, D. (1994). Van drempelvrees tot afwijzing. Omtrent de positie van juridische bronnenbestanden in het historisch onderzoek. In Ter overwinning van een historische drempelvrees. De historicus en juridische bronnen. Handelingen van het colloquium (20 maart 1992) (Vol. 7, pp. 119-132). Brussel.

Pagina's