Bibliografie

Exporteer 6898 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1995
Nip, R. I. A. (1995). Godelieve of Gistel and Ida of Boulogne. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages (Vol. 14, pp. 191-223). New York: Garland Publishing.
van Bavel, B. J. P. (1995). Goederenexploitatie van het klooster: de uithof. In E. M. F. Koch, Mantingh, E., Stöver, J., & van Vliet, K. (Red.), Over kaken, broodbanken en etstoelten. Sporen van middeleeuws Nederland (pp. 60-61). Utrecht: Matrijs.
Goudriaan, K. (1995). Gouda en de Moderne Devotie. Holland, 27, 119-141.
van den Eynde, G. M., & Carmiggelt, A.. (1995). Het middeleeuwse klooster Sint-Catharinadal. Archeologie, bouwhistorie en geschiedenis. Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in Breda (Vol. 2, p. 72). Breda: Gemeente Breda.
Pasveer, J. (1995). Het onderzoek van de beenderen van de heilige Gerlach. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering (Vol. 45, pp. 109-117). Hilversum: Verloren.
de Bethune, L. (1995). Het Spijker te Diest. In S. Van de Perre (Red.), De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie (Vol. 5, pp. 47-58). Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Van Langendonck, L. (1995). Het voormalig refugium van de norbertijnerabdij van Tongerlo te Mechelen. In S. Van de Perre (Red.), De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie (Vol. 5, pp. 59-65). Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Schneiders, M. (1995). Hoe vierde St Willibrord de liturgie?. In K. van Gulik (Red.), Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen (pp. 63-83). Utrecht: De Keltische Draak.
Kawahara, A. (1995). Imagining Medieval Charity. Sociale Ritual and Poor Relief in Late Medieval Ghent. The Journal of social Sciences and Humanities (Jinkun Gakuho), 23, 1-32.
Van Vilsteren, V. (1995). In de hemel is geen bier: een kloosterbrouwerij. In E. M. F. Koch, Mantingh, E., Stöver, J., & van Vliet, K. (Red.), Over kaken, broodbanken en etstoelten. Sporen van middeleeuws Nederland (pp. 66-67). Utrecht: Matrijs.
Van der Eycken, M. (1995). Inventaris van het archief van de balije Biesen van de Duitse Orde. Deel I. De centrale administratie van de balije. Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen (Vol. 3a, p. 397). Bilzen-Hasselt: Studiecentrum Alden Biesen-Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën.
Mulder-Bakker, A. B. (1995). Ivetta of Huy. Mater et magistra. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages (Vol. 14, pp. 225-258). New York: Garland Publishing.
Toebak, P. M. (1995). Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale visitatieverslagen als bron. Publicatiereeks Gemeentearchief Breda (Vol. 1-2, Vol. 13, pp. 349-296). Breda: Gemeentearchief Breda.
van Deijk, A. (1995). Kerken in Groningen (p. 144). Zwolle: Walburg Pers.
Strijbos, H. (1995). Kerken van heren en boeren. Bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier Kempenland. Bijdragen tot de studie van het Brabants Heem (Vol. 37, p. 148). 's-Hertogenbosch: Stichting Brabantse Heem.
Mostert, M. (1995). La clôture brisée. Les laïcs dans la vie quotidienne des moines aux Pays-Bas septentrionaux (Xe-XIIe siècles): le cas d'Egmond. In M. Derwich (Red.), La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et temps modernes. Actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R. Wroclaw-Ksiaz, 30 nov. - 4 déc. 1994 (Vol. 1, pp. 227-241). Wroclaw.

Pagina's