Bibliografie

Exporteer 6898 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1995
Dekker, C. (1995). Saint-Bavon en Zélande. In J. - M. Duvosquel & Thoen, E. (Red.), Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst (pp. 379-396). Gent: Snoeck-Ducaju .
Mulder-Bakker, A. B. (1995). Sint Gerlachs stede. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering (Vol. 45, pp. 73-99). Hilversum: Verloren.
Carnier, M. (1995). Tienden in het graafschap Vlaanderen tijdens de twaalfde eeuw. Het voorbeeld van Reninge. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 132, 97-116.
Schneyderberg, F. (1995). Uit het Utrechtse rijmofficie voor St Willibrord op tekst van Alcuinus: getranscribeerd uit het twaalfde-eeuwse Antifonale van Utrecht. In K. van Gulik (Red.), Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen (pp. 99-108). Utrecht: De Keltische Draak.
van Moorsel, P. P. V. (1995). Utrecht in de ban van de ring. De kromstaf komt in ons land. In K. van Gulik (Red.), Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen (pp. 21-34). Utrecht: De Keltische Draak.
Janssen, H. L. (1995). Van uithof tot stadshof. Een functionele analyse van de opgraving van de uithof van Postel te 's-Hertogenbosch. In S. Van de Perre (Red.), De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie (Vol. 5, pp. 27-46). Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Kappelhof, A. C. M. (1995). Vught in de middeleeuwen (900-1300). In J. van den Eijnde (Red.), Vught vanouds (Vol. 2, pp. 7-32). Vught.
Goudriaan, K. (1995). Willem Clinckaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem. In F. H. J. van Aesch (Red.), Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven (Vol. 20, pp. 85-113). Schoonhoven: Streekarchief Krimpenerwaard.
Raedts, P. (1995). Willibrord. In K. van Gulik (Red.), Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen (pp. 15-19). Utrecht: De Keltische Draak.
van Vlierden, M. (1995). Willibrord en het begin van Nederland. Clavis Kunsthistorische monografieën (Vol. 15, p. 141). Utrecht: Clavis Stichting Publikaties Middeleeuwse Kunst-Museum Catharijneconvent.
Mol, J. A. (H. ). (1995). Ziekenzorg voor kloosterlingen: de infirmerie. In E. M. F. Koch, Mantingh, E., Stöver, J., & van Vliet, K. (Red.), Over kaken, broodbanken en etstoelen. Sporen van middeleeuws Nederland (pp. 123-124). Utrecht: Matrijs.
1994
Helvétius, A. - M.. (1994). Abbayes, évèques et laïques. Une politique du pouvoir en Hainaut au moyen âge (VIIe-XIe siècle). Collection Histoire Pro Civitate In-8° (Vol. 92, p. 367). Brussel: Crédit Communal.
Augustyn, B. (1994). Abdij van Maagdendale te Pamele-Oudenaarde. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, 31, 73-105.
Hanssens, I. (1994). Amsterdamse testamenten tot en met 1500. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
Aarts, B. (1994). Ansfried, graaf, bisschop. Een stand van zaken. In J. Coolen & Forschelen, J. (Red.), Opera Omnia. II. Een verzameling geschied- en heemkundige opstellen (pp. 7-85). Thorn: Geschied- en Heemkundige Kring 'Het Land van Thorn'.
Mostert, M. (1994). Apparaat voor de studie van de middeleeuwen. Amsterdamse Historische Reeks. Kleine Serie (Vol. 28, p. 96). Hilversum: Verloren.
Trio, P., & Haggh, B.. (1994). The Archives of Confraternities in Ghent and Music. In B. Haggh, Daelemans, F., & Vanrie, A. (Red.), Musicologie en Archiefonderzoek. Acten van een colloquium, Brussel, 22-23.4.1993 (Vol. 46, pp. 44-90). Brussel: Archief- en Bibliotheekwezen in België.
Solokar, D. (1994). 'Augmentationem divini cultus.' Pious foundations and vespers motets in the church of Our Lady in Bruges. In B. Haggh, Daelemans, F., & Vanrie, A. (Red.), Musicologie en Archiefonderzoek. Acten van een colloquium, Brussel, 22-23.4.1993 (Vol. 44, pp. 306-325). Brussel: Archief- en Bibliotheekwezen in België.
Künzel, R.. (1994). Bisschoppen, geestelijken en aristocraten in Tiel (ca. 1050-ca. 1150). In M. Mostert, Künzel, R., & Demyttenaere, A. (Red.), Middeleeuwse cultuur. Verscheidenheid, spanning en verandering (Vol. 18, pp. 59-76). Hilversum: Verloren.

Pagina's