Bibliografie

Exporteer 6898 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1995
Verkerk, C. L. (1995). De parochie Haarlem en de religieuze stichtingen binnen haar grenzen. In G. Van der Ree-Scholtens (Red.), Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem. 1245-1995 (pp. 63-87). Hilversum: Verloren.
Lijten, J. (1995). De patroons van het Oirschotse kapittel. Campinia, 25, 116-139.
Vienne, L. (1995). De premonstratenzer abdij van Postel : van hospitium tot onafhankelijke abdij (1140-1650). In S. Van de Perre (Red.), De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie (Vol. 5, pp. 67-75). Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
van Bavel, B. J. P. (1995). De stadshoven van de Norbertijner abdijen tijdens de late middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd. In S. Van de Perre (Red.), De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden : refuge, overslagplaats en stedelijke residentie (Vol. 5, pp. 9-26). Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Koorn, F. W. J. (1995). De stichting van het Maastrichtse tertiarissenconvent Calvariënberg. In B. R. de Melker & de Roever, M. B. (Red.), Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis (Vol. 87, pp. 97-106). Amsterdam.
Flury-Lemberg, M. (1995). De tunicella van de heilige Gerlach. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering (Vol. 45, pp. 101-107). Hilversum: Verloren.
Mulder-Bakker, A. B. (1995). De verering. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering (Vol. 45, pp. 119-135). Hilversum: Verloren.
de Melker, B. R. (1995). De vroegste testamentaire praktijk in Amsterdam. In B. R. de Melker & de Roever, M. B. (Red.), Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis (Vol. 87, pp. 107-130). Amsterdam.
Ligtendag, W. A. (1995). De Wolden en het water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870. Regio- en landschapsstudies (Vol. 2, p. 368). Groningen: REGIO-Projekt-Stichting Historisch Onderzoek en Beleid.
Schieffer, R. (1995). Die ältesten Papsturkunden für Deutsche Domkapitel. In J. H. Dalhaus & Kohnle, A. (Red.), Papstgeschichte und Landesgeschichte. Festschrift für Hermann Jakobs zum 65. Geburtstag (Vol. 39, pp. 135-155). Köln: Böhlau.
van Eickels, K. (1995). Die Deutschordenballei Koblenz und ihr Wirtschafliche Entwicklung im Spâtmittelalter. Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens (Vol. 52, p. 389). Marburg: N.G. Elwert Verlag.
Van der Jeught, F. (1995). Een 16de-eeuws vonnis van de Grote Raad als informatiebron over de kiste van het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen. Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 99, 73-84.
Goudriaan, K. (1995). Een kroniekje van het klooster Sint-Michiel-in-Den-Hem. In F. H. J. van Aesch (Red.), Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven (Vol. 20, pp. 7-17). Schoonhoven: Streekarchief Krimpenerwaard.
Bessem, R. (1995). Een laat-middeleeuws falsum in het cartularium van het Kartuizerklooster bij Amsterdam. In B. R. de Melker & de Roever, M. B. (Red.), Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis (Vol. 87, pp. 143-154). Amsterdam.
Faber, D. J. (1995). Een laat-middeleeuwse obsessie? Vroomheid in Leiden in het aangezicht van de dood. Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken, 1995, 24-43.
Orbán, A. P.. (1995). Eén leven in drie spiegels: de Vita sancti Willibrordi volgens Beda, Alcuinus en Thiofridus. In K. van Gulik (Red.), Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen (pp. 45-62). Utrecht: De Keltische Draak.
Harenberg, E. J. (1995). Een mislukte Bethlehemse vervalsing van kort vóór 1325. In B. R. de Melker & de Roever, M. B. (Red.), Van polder tot polis. Opstellen over stadsgeschiedenis, dipolmatiek, dipolmatie en economische geschiedenis (Vol. 87, pp. 131-142). Amsterdam.
Cappon, C. M. (1995). Eine donatio post obitum mit Treuhändern. Die Schenkung von Dietrich von Ulft zugunsten des Klosters Camp (um 1138). Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 112, 245-270.
Kneepens, C. H. (1995). Erasmus Ghoyee, Divi Gerlaci vita et miracula. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering (Vol. 45, pp. 148-214). Hilversum: Verloren.
van Spijker, I. 't. (1995). Family ties. Mothers and virgins in the ninth century. In A. B. Mulder-Bakker (Red.), Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages (Vol. 14, pp. 165-190). New York: Garland Publishing.
Mol, J. A. (H. ). (1995). Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen. In E. M. F. Koch, Mantingh, E., Stöver, J., & van Vliet, K. (Red.), Over kaken, broodbanken en etstoelten. Sporen van middeleeuws Nederland (pp. 123-124). Utrecht: Matrijs.
Kappelhof, A. C. M. (1995). Gasthuisrekeningen als historische bron. Nederlands Archievenblad, 99, 90-99.
Buursma, A. (1995). Geschiedenis van Westerwolde. 4. De Kerken. (O. S. Knottnerus, Vert.) (p. 176). Groningen: Stichting Gebroeders Hesse Fonds-REGIO-PRojekt.

Pagina's