Bibliografie

Exporteer 6692 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1994
de Moor, G. (1994). Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574). Middeleeuwse studies en bronnen (Vol. 42, p. 737). Hilversum: Verloren.
Berings, G. (1994). Vijf cisterciënzerinnenabdijen in Frans-Vlaanderen. De Franse Nederlanden, 19, 77-89.
Murray, A. V. (1994). Voices of Flanders: orality and constructed orality in the chronicle of Galbert of Bruges. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 48, 103-119.
Neel, C. L. (1994). Women religious and extraregulars. Premonstratensian nuns and the Beguines. In Les religieuses dans le cloître et dans le monde des origines à nos jours. Actes du Deuxième Colloque International du C.E.R.C.O.R., Poitiers, 29 septembre - 2 octobre 1988 (pp. 549-558). Saint-Etienne: C.E.R.C.O.R.
Mulder-Bakker, A. B. (1994). Woudvrouwen, Ierse prinsessen als kluizenaressen in de Nederlanden. Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 20(1), 1-23.
1993
Mol, J. A. (H. ). (1993). Begijnen in middeleeuws Leeuwarden: enkele nieuwe gegevens. Leeuwarder Historische Reeks, 4, 36-40.
Blok, D. P. (1993). Beke's bron voor Kennemer opstand. In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 225-228). Hilversum: Verloren.
Lefèvre, P., Godding, P., & Godding-Ganshof, F.. (1993). Chartes du chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles. 1047-1300. Recueil de travaux d'hisoire et de philologie. Sixième série (Vol. 45, p. 428). Louvain-la-Neuve-Brussel: Presses universitaires de Louvain-Nauwelaerts.
Deutz, H., & Weinfurter, S.. (1993). Consuetudines canonicorum regularium Rodenses. Die Lebensordnung des Regularkanonikerstiftes Klosterrath. Fontes Christiani (Vol. 11, p. 352+240). Freiburg im Breisgau: Herder.
Grauwen, W. M. (1993). De duivekverhalen en het exorcisme van Norbert te Maastricht, 1122. Analecta Praemonstratensia, 69(1-4), 51-59.
Vis, G. N. M. (1993). De "Historia" en de "Mirabilia Nova Sancti Adalberti". In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 67-137). Hilversum: Verloren.
Huiting, J. H. (1993). De Johannieters in Vleuten. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, 13, 41-46 en 61-70.
Kingma, E. (1993). De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied. Middeleeuwse studies en bronnen (Vol. 36, p. 224). Hilversum: Verloren.
Burger, C. (1993). De mysticus Ruusbroec en zijn kerk. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 31-45). Hilversum: Verloren.
Boone, M., & de Hemptinne, T.. (1993). De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-1676). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 159, 245-389.
Meijns, B. L. I. (1993). De stad Oudenburg. Een synthese van haar eerste tien eeuwen. Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
van Berkum, A. H. (1993). De vijf Hollandse kerken van Sint Willibrord. In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 39-65). Hilversum: Verloren.
Berkmans, H., & Wankenne, J. L.. (1993). Deux chroniques médiévales de l'abbaye de Lobbes. Folcuinus, Gesta abbatum Lobiensium; Gesta continuata abbatum Lobiensium. Cahiers de Thudine (Vol. 2, p. 159). Lobbes: Cercle de Recherches Archéologiques de Lobbes.
Erpelding, É.. (1993). Die Bannmühle von Holler in den luxemburgischen Ardennen: ehemaliger Besitz der Abtei Prüm. In Das Prümer Urbar als Geschichtsquelle und seine Bedeutung für das Bitburger und Luxemburger Land (pp. 79-102). Bitburg.

Pagina's