Bibliografie

Exporteer 6905 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1995
Toebak, P. M. (1995). Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale visitatieverslagen als bron. Publicatiereeks Gemeentearchief Breda (Vol. 1-2, Vol. 13, pp. 349-296). Breda: Gemeentearchief Breda.
van Deijk, A. (1995). Kerken in Groningen (p. 144). Zwolle: Walburg Pers.
Strijbos, H. (1995). Kerken van heren en boeren. Bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier Kempenland. Bijdragen tot de studie van het Brabants Heem (Vol. 37, p. 148). 's-Hertogenbosch: Stichting Brabantse Heem.
Mostert, M. (1995). La clôture brisée. Les laïcs dans la vie quotidienne des moines aux Pays-Bas septentrionaux (Xe-XIIe siècles): le cas d'Egmond. In M. Derwich (Red.), La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et temps modernes. Actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R. Wroclaw-Ksiaz, 30 nov. - 4 déc. 1994 (Vol. 1, pp. 227-241). Wroclaw.
Billen, C. (1995). La gestion domaniale d'une grande abbaye périurbaine. Forest à la fin du moyen âge. In J. - M. Duvosquel & Thoen, E. (Red.), Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst (pp. 493-515). Gent: Snoeck-Ducaju .
Heuclin, J. (1995). La vie quotidienne des ermites en Gaule du Nord durant le haut Moyen Âge. In M. Derwich (Red.), La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et temps modernes. Actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R. Wroclaw-Ksiaz, 30 nov. - 4 déc. 1994 (Vol. 1, pp. 111-127). Wroclaw.
Duvosquel, J. - M. (1995). La villa de Délémont partagée par Baudouin V de Flandre entre le chapitre de Lille et l'abbaye de Messines en 1066. Cartographie d'un domaine comtal. In J. - M. Duvosquel & Thoen, E. (Red.), Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst (pp. 397-427). Gent: Snoeck-Ducaju .
George, P. (1995). Les confraternités de l'abbaye de Stavelot-Malmédy. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 161, 105-169.
Dengis, J. - L. (1995). Les fouilles de l'église abbatiale de Stavelot. Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois, 107, 259-300.
Verleyen, W. (1995). L'Exordium Affligemense. Légende ou réalité?. Revue d'histoire ecclésiastique, 90, 471-483.
Delmaire, B. (1995). Liturgie, sacrements et ressources des curés dans le Nord de la France (XIe-XIVe siècles). In A. Paravicini Bagliani & Pasche, V. (Red.), La Parrocchia nel medio evo. Economia, scambi, solidarietà (Vol. 53, pp. 27-42). Roma: Herder.
Gielis, M. (1995). Magie in het oude hertogdom Brabant. Een onderzoek naar de heksenwaan en de waan der historici. In M. Mostert & Demyttenaere, A. (Red.), De Betovering van het middeleeuwse christendom. Studies over ritueel en magie in de Middeleeuwen (pp. 263-313). Hilversum: Verloren.
Vleeschouwers-Van Melkebeek, M. (1995). Mandatory celibacy and priestly ministry in the diocese of Tournai at the end of the Middle Ages. In J. - M. Duvosquel & Thoen, E. (Red.), Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst (pp. 681-692). Gent: Snoeck-Ducaju .
Rijkers, H. (1995). Misgezangen voor het hoogfeest van St Willibrord. In K. van Gulik (Red.), Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen (pp. 109-116). Utrecht: De Keltische Draak.
Grauwen, W. M. (1995). Nam Norbert deel aan de Rometocht van 1110-1111?. Analecta Praemonstratensia, 72, 12-32.
Grauwen, W. M. (1995). Norbert en de stichting van Floreffe, 1121. Analecta Praemonstratensia, 71, 25-36.
Murray, J. M. (1995). Notarial Instruments in Flanders between 1280 and 1452. Verzameling Groot in-8° (Vol. 9, p. 349). Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
de Melker, B. R. (1995). Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400. Supplement. Apparaat voor de geschiedenis van Holland (Vol. 12, p. 109+XII). Hilversum: Verloren.

Pagina's