Bibliografie

Exporteer 6582 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1989
Ó Cróinín, D.. (1989). Early Echternach manuscript fragments with Old Irish glosses. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 135-143). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Netzer, N. (1989). The early scriptorium at Echternach: the state of the question. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 127-134). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Koch, E. M. F. (1989). Entry into convents and the position on the marriage market of noble women in the late middle ages. In W. Prevenier (Red.), Marriage and social mobility in the late Middle Ages. Mariage et mobilité sociale au bas Moyen Âge. Handelingen van het colloquium gehouden te Gent op 18 april 1988 (Vol. 274, pp. 50-68). Gent: Rijksuniversiteit te Gent.
Halbertsma, H. (1989). Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 42-68). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
den Draak, J. (1989). Het archief van de familie Van Dam van Brakel (1307-1379), 1381-1959. (A. Houtekoop & Geraedts, F. F. J. M., Vert.)Gelderse inventarissenreeks (Vol. 27). Arnhem: Rijksarchief in Gelderland.
Van Der Kelen, W. (1989). Het Liber Miraculorum Ninivensium Sancti Cornelii Papae. In G. Vande Winkel (Red.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (pp. 32-40). Ninove: Werkgroep abdij Ninove.
van Dolder, H. (1989). Het oude kerkhof van de Sint-Jan. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude", 71, 7-13.
Hiddema, S., & Tromp, S. C.. (1989). Inventaris van archieven van kloosters in de provincie Groningen. Publikatiereeks van het Rijksarchief in Groningen (Vol. 7). Groningen: Rijksarchief in Groningen.
Ahoud, W. F. M. (1989). Inventaris van het oud-rechterlijk archief van de gemeente Zutphen 1389-1811 (1818). Zutphense archiefpublikaties (Vol. 5). Zutphen: Gemeentearchief Zutphen.
Marchandisse, A. (1989). Les actes de fondation de l'hôpital Mottet, à Huy (XIVe siècle). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 263-278.
Huglo, M. (1989). Les fragments d'Echternach (Paris, Bibliothèque Nationale, MS Lat. 9488). In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 144-149). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
George, P. (1989). Les reliques de Stavelot-Malmedy. Nouveaux documents (p. 136). Malmedy: Art et Histoire.
Van Caudenberg, A. (1989). Ninoofse handschriften uit de 12de en 13de eeuw. In G. Vande Winkel (Red.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (pp. 23-25). Ninove: Werkgroep abdij Ninove.
Verhulst, A. E. (1989). Note sur deux chartes de Lothaire, roi de France, pour l'abbaye de Saint-Bavon à Gand. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 1-23.
Grauwen, W. M. (1989). Rupert van Deutz en Norbert van Gennep in de recente literatuur. Analecta Praemonstratensia, 65(1-2), 152-161.
Adriaenssen, L. F. W. (1989). Sint Adriaan van Hilvarenbeek. In Esbeek, niet van gisteren, 1889-1989. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus Esbeek (pp. 335-346). Esbeek: Werkgroep Heemkunde Esbeek.
Bijsterveld, A. J. A. (1989). "Sinte Willibrordus eygen". Het bezit van de Abdij van Echternach in Texandrië (Nederlanden België), ca 700-1300. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 271-290). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
Trio, P. (1989). Statuten van laatmiddeleeuwse broederschappen. Enkele Gentse voorbeelden. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 155, 279-380.
Angenendt, A. (1989). Willibrord als römischer Erzbischof. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 31-41). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.
van Berkum, A. H. (1989). Willibrord, de reizende geloofsverkondiger. In G. Kiesel & Schroeder, J. (Red.), Willibrord: Apostel der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach: Gedenkgabe zum 1250. Todestag des angelsächsischen Missionars (pp. 69-95). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul.

Pagina's