Bibliografie

Exporteer 6784 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1993
Helvétius, A. - M.. (1993). Les béguines. Des femmes dans la ville aux XIIIe et XIVe siècles. In E. Gubin & Nandrin, J. - P. (Red.), La ville et les femmes en Belgique. Histoire et sociologie (pp. 17-40). Brussel: Facultés universitaires Saint-Louis.
Zeiler, F. D. (1993). Monnikenwerk? Egmond en de dijkzorg in Noord-Holland. In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 215-223). Hilversum: Verloren.
Verhulst, A. E. (1993). Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent: stand van het onderzoek. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 47, 15-27.
Stoel, J. G. M. (1993). Oorkondenboek van het Archief Kasteel Arcen, 1400-1782. Dl II. Cahiers van de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden (Vol. 22). Lomm: Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden.
Bond, J. (1993). The Premonstratensian Order. A Preliminary Survey of its Growth and Distribution in Medieval Europe. In M. Carver (Red.), In Search of Cult. Archeological Investigations in Honour of Philip Rahtz (pp. 153-185). Woodbridge: Boydell Press.
Margue, M. (1993). Prümer Klosterbesitz und die Grafen von Luxemburg: Bastogne in den Ardennen und Remich an der Mosel. In Das Prümer Urbar als Geschichtsquelle und seine Bedeutung für das Bitburger und Luxemburger Land (pp. 103-130). Bitburg.
Bordewijk, H., & de Raat, R. M.. (1993). Regestenlijst van het huisarchief Almelo, 1154-1578. UItgaven van het Rijksarchief in Overijssel (Vol. 1-2, Vol. 30-31, p. 461). Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
Mol, J. A. (H. ). (1993). Registers fan geastlik besit yn Himmelumer Aldfurd en Noardwâlde, Skoatterlân en Eastdtellingwerf, 1578/1580. In P. L. G. van der Meer, Mol, J. A. (H. ), & Nieuwland, P. (Red.), Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tild (Vol. 3, pp. 9-33). Leeuwarden: Fryske Akademy.
Fenske, L., & Militzer, K.. (1993). Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens. Quellen und Studien zur baltischen Geschichte (Vol. 12, p. 956). Köln: Böhlau.
Willaert, F. (1993). Ruusbroec als auteur. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 59-72). Hilversum: Verloren.
Declercq, G. (1993). Van 'renovatio ordinis' tot 'traditio Romana'. De abdij van Egmond en de Vlaamse kloosterhervorming van de 12de eeuw. In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 163-181). Hilversum: Verloren.

Pagina's