Bibliografie

Exporteer 7357 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1997
Phillips, J. (1997). Bernard of Clairvaux, the Low Countries and the Lisbon Letter of the Second Crusade. The Journal of Ecclesiastical History, 48(3), 485-497.
Pan, M. (1997). Bezit, produktie en gebruik van boeken. In M. Schilder (Red.), Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen (pp. 67-83). Amsterdam: Vossiuspers-Amsterdam University Press.
Verhulst, A. E. (1997). Bezittingen en inkomsten van de Gentse abdijen. In G. Declercq (Red.), Ganda et Blandinium. De Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs (pp. 103-114). Gent: Snoeck-Ducaju.
Avonds, P. (1997). Bij de geboorte van de eerste stand in Brabant. De norbertijner abdijen in de Brabantse politiek tijdens de veertiende eeuw. In S. Van de Perre (Red.), Norbertijnen in de politiek (Vol. 7, pp. 39-46). Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Broer, C. J. C., & de Bruijn, M. W. J.. (1997). Bonifatius en de Utrechtse kerk. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 43-64). Hilversum: Verloren.
Huisman, G. C. (1997). Catalogus van de middeleeuwse handschriften in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. (F. Hendrickx, Red.)Miscellanea Neerlandica (Vol. 14, p. XLIV+650). Leuven: Peeters.
Kawahara, A. (1997). Confraternities in the Late Medieval Low Countries. A Survey. Bulletin of the Japan-Netherlands Institute, 22, 69-83.
Spengler-Reffgen, U. (1997). Das Stift St. Martini zu Emmerich von den Anfängen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Bonner Historische Studien (Vol. 57, p. 450). Siegburg: Respublica.
den Hartog, W. E. (1997). De Abdij van Loosduinen. Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572 (p. 476). 's-Gravenhage: De Nieuwe Haagsche.
van Spilbeeck, W. (1997). De abdij van Tongerloo. Geschiedkundige Navorschingen. Instrumenta Praemonstratensia (Vol. 1, p. 651). Averbode: Praemonstratensia.
Dekker, C. (1997). De abt van Middelburg: ambachtsheer, dijkgraaf en prelaat. In S. Van de Perre (Red.), Norbertijnen in de politiek (Vol. 7, pp. 65-76). Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Vermeer, G., & van den Bos, W. H.. (1997). De Amsterdamse kloosters stedebouwkundig en architectuurhistorisch belicht. In M. Schilder (Red.), Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen (pp. 21-46). Amsterdam: Vossiuspers-Amsterdam University Press.
Laarman, F. (1997). De begravingen op het terrein van het Agnietenconvent. In F. van der Pol & Smit, M. (Red.), De Susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent (Vol. 100, pp. 101-110). Kampen: Stichting IJsselacademie.
Meijns, B. L. I. (1997). De bewogen ontstaansgeschiedenis van het kapittel (1091-einde twaalfde eeuw). Een 'valse start' en een omstreden erfenis uit het verleden. In H. de Smaele, Four, E., Heyndrickx, V., & De Jonghe, M. (Red.), De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge. Kunst en geschiedenis (pp. 19-50). Brugge: Jong Kristen Onthaal voor Toerisme.
Henderikx, P. (1997). De bisschop van Utrecht en het Maas-Merwedegebied in de 11e en 12e eeuw. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 99-128). Hilversum: Verloren.
De Belie, A. (1997). De Boudelo-Abdij, archeologisch onderzocht. Uitgave van de Culturele Kring Boudelo (Vol. 9). Belsele: Culturele Kring Boudelo.
de Graaff, L. P. W. (1997). De broederschappen op het platteland in de provincie Utrecht op het eind van de Middeleeuwen. Een inventarisatie. In E. S. C. Erkelenz-Buttinger (Red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA (pp. 233-244). Hilversum: Verloren.
van Dolder, H. (1997). De Cellebroeders of Alexianen. Goudse kloosters in de Middeleeuwen. 2. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude", 15(2), 37-42.
van Hout, W. (1997). De Commanderij van Ter Braeke. Oud-Turnhout en zijn verleden, 4, 5-56.

Pagina's