Bibliografie

Exporteer 6784 resultaten:
Auteur Titel Type [ Jaar(Asc)]
1993
Lefèvre, P., Godding, P., & Godding-Ganshof, F.. (1993). Chartes du chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles. 1047-1300. Recueil de travaux d'hisoire et de philologie. Sixième série (Vol. 45, p. 428). Louvain-la-Neuve-Brussel: Presses universitaires de Louvain-Nauwelaerts.
Deutz, H., & Weinfurter, S.. (1993). Consuetudines canonicorum regularium Rodenses. Die Lebensordnung des Regularkanonikerstiftes Klosterrath. Fontes Christiani (Vol. 11, p. 352+240). Freiburg im Breisgau: Herder.
Grauwen, W. M. (1993). De duivekverhalen en het exorcisme van Norbert te Maastricht, 1122. Analecta Praemonstratensia, 69(1-4), 51-59.
Vis, G. N. M. (1993). De "Historia" en de "Mirabilia Nova Sancti Adalberti". In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 67-137). Hilversum: Verloren.
Huiting, J. H. (1993). De Johannieters in Vleuten. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, 13, 41-46 en 61-70.
Kingma, E. (1993). De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied. Middeleeuwse studies en bronnen (Vol. 36, p. 224). Hilversum: Verloren.
Burger, C. (1993). De mysticus Ruusbroec en zijn kerk. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 31-45). Hilversum: Verloren.
Boone, M., & de Hemptinne, T.. (1993). De oorkonden van het Hendrik Kempegasthuis in Diest (1313-1676). Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 159, 245-389.
Meijns, B. L. I. (1993). De stad Oudenburg. Een synthese van haar eerste tien eeuwen. Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.
van Berkum, A. H. (1993). De vijf Hollandse kerken van Sint Willibrord. In G. N. M. Vis (Red.), Egmond tussen Kerk en wereld (Vol. 2, pp. 39-65). Hilversum: Verloren.
Berkmans, H., & Wankenne, J. L.. (1993). Deux chroniques médiévales de l'abbaye de Lobbes. Folcuinus, Gesta abbatum Lobiensium; Gesta continuata abbatum Lobiensium. Cahiers de Thudine (Vol. 2, p. 159). Lobbes: Cercle de Recherches Archéologiques de Lobbes.
Erpelding, É.. (1993). Die Bannmühle von Holler in den luxemburgischen Ardennen: ehemaliger Besitz der Abtei Prüm. In Das Prümer Urbar als Geschichtsquelle und seine Bedeutung für das Bitburger und Luxemburger Land (pp. 79-102). Bitburg.
Heuclin, J. (1993). Difficultés et enjeux d'une réforme en Hainaut: l'abbayes de Liessies. Mélanges de Science Religieuse, 50, 171-185.
Hoenen, M. J. F. M. (1993). 'Een godlec ghevoelen dat boven redene es'. Jan van Ruusbroec en Albertus Magnus: mystiek en filosofie. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 47-57). Hilversum: Verloren.
Mertens, T. (1993). 'Ghescreven waerheit blivet staen'. De receptie van Ruusbroecs werken. In E. P. Bos & Warnar, G. (Red.), Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381) (Vol. 38, pp. 73-82). Hilversum: Verloren.
van Bavel, B. J. P. (1993). Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592). Werken uitgegeven door Gerle, vereniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht (Vol. 44, p. 628). Hilversum: Verloren.

Pagina's