Bibliografie

Exporteer 7413 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Beuckers, K. - G. (2020). The Abbey Church of St Gertrude in Nivelles: Observations regarding its Architectural Disposition. In J. F. Hamburger & Schlotheuber, E. (Red.), The Liber ordinarius of Nivelles (Houghton Library, MSLat 422). Liturgy as Interdisciplinary Intersection (Vol. 111, pp. 279-312). Tübingen: Mohr Siebeck.
Appelmans, J. (2005). The Abbey of Affligem and the Emergence of a Historiographic Tradition in Brabant (1268-1322). In W. Verbeke, Milis, L. J. R., & Goossens, J. (Red.), Medieval Narrative Sources. A Gateway into the Medieval Mind (Vol. 34, pp. 163-180). Leuven: Leuven University Press.
Gaillard, M. (2018). Abbés et abbesses comme ressources dans les réformes monastiques en Haute-Lotharingie du début du neuvième siècle au milieu du dixième siècle. In S. Vanderputten (Red.), Abbots and Abbesses as a Human Resource in the Ninth- to Twelfth-Century West (Vol. 74, pp. 7-26). Zürich: LIT.
Vandermaesen, M. (2003). Abdij- en kloosterarchieven op het Rijksarchief te Brugge. Wettelijk kader, aanwinsten en ontsluiting. In M. Nuyttens (Red.), Kloosterwezen in West-Vlaanderen. Bronnen en Geschiedenis. Studiedag georganiseerd te Brugge op 21 oktober 2002 (Vol. 152, pp. 105-120). Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.
Appelmans, J., & De Beul, J.. (2022). Abdij- en kloosterhoeven in Brabant. In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 1-2). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Stoepker, H. (2023). Abdij, kerk en stift. De geschreven bronnen en het kerkgebouw. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 63-159). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Augustyn, B. (1994). Abdij van Maagdendale te Pamele-Oudenaarde. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, 31, 73-105.
Van Lani, S. (2020). Abdij van Park. Unieke erfgoedsite in de Leuvense stadsrand (p. 66). Heverlee: Erfgoedsite Abdij van Park.
Van Lani, S. (1999). Abdij van 't Park. Pachthoeven en landbouwdomein (p. 223). Heverlee: Vrienden van de Abdij van 't Park.
Koyen, M. H. (2002). Abdijbezit van Tongerlo te Turnhout. In L. C. Van Dyck (Red.), Een keuze uit het geschiedkundig werk van Dr. Milo Hendrik Koyen (1914-1977), voormalig archivaris van de abdij van Tongerlo en van de stad Geel (Vol. 6, pp. 381-397). Averbode: Praemonstratensia.
Suenens, K. (2007). Abdijen en kloosters. Een geschiedenis in vogelvlucht. In S. Van Lani, Belmans, G., & Suenens, K. (Red.), In Godsnaam! 1000 jaar kloosters (pp. 21-33). Heverlee: Museum Abdij van Park vzw.
Heuclin, J. (2015). Abdijen in Noord-Frankrijk. De Franse Nederlanden, 40, 53-59.
Vande Winkel, G. (2022). Abdijhoeven binnen het hertogdom Brabant en aangrenzende gebieden van het graafschap Henegouwen op de kaarten van landmeter Philips de Dijn (ca. 1585 - 1665). In J. Appelmans & De Beul, J. (Red.), Abdij- en kloosterhoeven in Brabant (pp. 55-74). Lennik: Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis van Vlaams-Brabant en Brussel.
Stoops, G. (2007). Abdijkerk I in de Gentse Bijloke: de opgravingen 2006 (O.-Vl.). Archaeologia mediaevalis, 30, 91-94.
Negri, S. (2022). About Movement and Freedom: Henry of Ghent on Life in His Summa. In J. - M. Counet (Red.), A Question of Life and Death. Living and Dying in Medieval Philosophy. Acts of the XXIII Annual Colloquium of the Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale, Leuven, 11-12 October 2018 (pp. 183-201). Turnhout: Brepols. doi:https://doi.org/10.1484/M.RPM-EB.5.130229
Ilsink, M. (2020). The Absence of a Signature Style in the Art of Goossen Van der Weyden. In S. Van Dorst (Red.), Crazy about Dymphna. The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad (pp. 206-215). Veurne: Hannibal-The Phoebus Foundation.
Appelmans, J. (2001). Abt Diederik van Tuldel (°1419-†1494): een canonist in theorie en praktijk. In H. Janssens (Red.), Norbertijnen en wetenschap (Vol. 11, pp. 21-46). Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.
Verleyen, W. (2013). Abt Hendrik van Asse. Ascania, 56, 143-145.
Ä
Jöster, I.. (2018). Äbte und Chorherren des Prämonstratenserstifts Steinfeld, Teil 1 (Äbte und Pröpste). Germania Sacra. Die Kirche des alten Reiches und ihre Institutionen (Vol. Supplementband 2,1, p. 229). Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Verkregen van http://hdl.handle.net/11858/00-001S-0000-002D-B56D-5

Pagina's