Bibliografie

Exporteer 7413 resultaten:
Auteur [ Titel(Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Schlotheuber, E., & Hamburger, J. F.. (2020). Appendix. Editio princeps of the documents from the second half of the thirteenth century from the Liber Ordinarius of Nivelles. In J. F. Hamburger & Schlotheuber, E. (Red.), The Liber ordinarius of Nivelles (Houghton Library, MSLat 422). Liturgy as Interdisciplinary Intersection (Vol. 111, pp. 380-445). Tübingen: Mohr Siebeck.
Koldeweij, J. (2018). Arabisch vakmanschap. In I. Schriemer (Red.), Relieken (p. 179). Zwolle-Utrecht: Wbooks-Museum Catharijneconvent.
Lousberg, L. (2018). Arabische melodieën in een middeleeuwse Utrechts klooster?. In B. Jaski, Mostert, M., & van Vliet, K. (Red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (Vol. 171, pp. 88-93). Hilversum: Verloren.
Dejongh, G. (1999). Arable productivity in Flanders and the former territory of Belgium in a long-term perspective (from the Middle Ages to the end of the Ancien Régime. In B. J. P. van Bavel & Thoen, E. (Red.), Land productivity and agro-systems in the North Sea area (Middle Ages - 20th century). Elements for Comparison (Vol. 2, pp. 30-64). Turnhout: Brepols.
van Bavel, B. J. P. (1999). Arable yields and total arable output in the Netherlands from the late Middle Ages to the mid-19th century. In B. J. P. van Bavel & Thoen, E. (Red.), Land productivity and agro-systems in the North Sea area (Middle Ages - 20th century). Elements for Comparison (Vol. 2, pp. 85-112). Turnhout: Brepols.
Bollmann, A. M., Hascher-Burger, U., & Goudsblom, J.. (2008). Arbeid en gebed, lied en tekst. In K. Goudriaan (Red.), Vernieuwde innigheid: over de moderne devotie, Geert Grote en Deventer (pp. 78-97 en 137-141). Nieuwegein: Arko.
van Royen, H. (2007). The archaeological remains of the Cistercian abbey. Our Lady of the Dunes at Koksijde (Flandern, Belgium). A status quaestionis. In R. Bärenfänger (Red.), Zisterzienser im Norden. Neue Forschungen zur Klosterarchäologie. Symposium bei der Ostfriesischen Landschaft in Aurich vom 19. - 20. Oktober 2006 (Vol. 9, pp. 37-32). Rahden: Leidorf.
Theuws, F. C. W. J. (1999). The archaeology and history of the curia of the abbey of Saint-Trond at Hulsel (province of North Brabant) (c. AD 700-1300). In F. C. W. J. Theuws & Roymans, N. (Red.), Land and Ancestors. Cultural Dynamics in the Urnfield Period and the Middle Ages in the Southern Netherlands (Vol. 4, pp. 241-308). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Vermeeren, C. (2023). Archeobotanisch onderzoek. Veldwerk en karakteriseringen. In H. Stoepker (Red.), Sporen van Susteren. Archeologische vondsten uit een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift. De basispublicatie (pp. 395-421). Venlo: Limburgs Museum. doi:doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
Groenendijk, H. (2021). Archeologie. In J. Abbes, Bakker, J., Roelevink, B., Spek, T., Volders, G., & Wegman, R. (Red.), Landschapsbiografie van Westerwolde (pp. 70-99, 573-574 en 588-589). Assen: Van Gorcum.
Meunier, N. (2019). Archéologie préventive à l’abbaye d’Orval (Lx). Archaeologia mediaevalis, 42, 79-80.
Arkema, M., & Veerman, J.. (2009). Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in twee huizen van het Begijnhof te Breda. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, 62, 149-170.
Bradt, T. (2018). Archeologisch onderzoek in de Pamelekerk te Oudenaarde (O.Vl.). Archeologia mediaevalis, 41, 37-39.

Pagina's