Actueel

Onderzoeks- en publicatievoorstellen op basis van gedigitaliseerde archiefbestanden van de ridders van Malta

De redacteurs van de reeks "The Military Religious Orders" (Routledge) hebben een overeenkomst gesloten om onderzoekers te laten werken in de archieven van de hospitaalridders in de Nationale Bibliotheek van Malta. De deelnemende onderzoekers ontvangen digitale kopieën van gearchiveerde manuscripten naar keuze waaruit ze vervolgens kritische edities en vertalingen maken die in deze serie worden gepubliceerd.

Lezing van Aleuna Macarenko over de Bijbel van Floreffe

De tentoonstelling “Grandeur et déchéance” in het TreM.a te Namen brengt tal van prachtige kunstvoorwerpen van de voormalige abdij van Floreffe samen. Voor die gelegenheid is hoogst uitzonderlijk ook de Bijbel van Floreffe vanuit de British Library (signatuur B.L., 17737-38) overgebracht.

Op donderdag 16 december 2021 om 17u30 geeft Aleuna Macarenko (ULiège)een lezing met als titel: « La Bible de Floreffe : un témoin de la production enluminée de l'abbaye de Floreffe au 12e siècle ».

Tentoonstelling Mit Bibel und Spaten over 900 jaar norbertijnen en norbertinessen

In navolging van de tentoonstelling Als de bliksem, die deze zomer in de Parkabdij bij Leuven liep, organiseert ook het Kulturhistorisches Museum van Maagdenburg een groots opgezette internationale tentoonstelling over 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Onder de noemer Mit Bibel und Spaten worden een 150-tal objecten gepresenteerd (8 september 2021 – 9 januari 2022). De nadruk ligt op de middeleeuwen.

Congres De kapittelkerken in de stad Luik tijdens de middeleeuwen. De gebouwen en de mensen

Van 15 tot 17 november 2021 vindt in Luik het colloquium Les collégiales dans la cité de Liège au Moyen Âge. Des bâtiments et des hommes plaats. Congreslocatie is de Academiezaal van de Luikse universiteit, Salle académique, Place du XX août, 7.

Save the date: Voorjaarlezing over norbertijns erfgoed in Vlaams-Brabant

Op zaterdag 11 juni 2022 zal de dagvullende voorjaarslezing in het Villerscollege zich buigen over norbertijns erfgoed in Vlaams-Brabant. De organisatie berust bij het Rijksarchief en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant (Nicolas Mazeure). In de voormiddag komt de geschiendeis van de premonstratenzer kloosters in en om Vlaams-Brabant aan bod, het overzicht en de heuristiek van hun erfgoed en de verstrengeling van norbertijnse belangen in dorpsgemeeschappen op het platteland.

Save the date: Contactdag over norbertijnse Lievevrouwen

Op zaterdag 2 april 2022 staat de dertigste contactdag van de Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden gepland. De locatie is de basiliek van Kortenbos bij Sint-Truiden, langs de oude weg naar Hasselt, in Belgisch Limburg. Onder de noemer “Norbertijnse Lievevrouwen” staat de Mariadevotie bij de premonstratenzers centraal.

Programma online Signumsymposium 6 november 2021

In de ochtend van 6 november 2021 organiseert Signum een online symposium over het Delftse kartuizerklooster getiteld Initiatiefnemers, draagvlak en materiële representatie van middeleeuwse kloosters. De casus van de Delftse kartuis. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk via patricia.stoop@uantwerpen.be. Na inschrijving ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen via Zoom.

Presentatie project Amsterdamse Gasthuisarchieven en nalatenschap Bas de Melker over Amsterdamse kloosters

De stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam beoogt de toegankelijkheid en het bevorderen van het gebruik van de oudste archieven van de stad, om zo de kennis over middeleeuws Amsterdam te vergroten en onder een zo breed mogelijk publiek te verspreiden. Oprichter Bas de Melker (1960-2018), binnen Signum ook pionier als redactiesecretaris, deed voor zijn proefschrift uitgebreid onderzoek naar de Amsterdamse gasthuisarchieven en legde de resultaten daarvan vast in duizenden digitale onderzoekbestanden.

Les confraternités régulières du Moyen Âge à nos jours

Op 18 en 19 november 2021 wordt in Rennes (Frankrijk) een colloquium georganiseerd over reguliere broederschappen: Les confraternités régulières du Moyen Âge à nos jours. Voor meer informatie en het programma: https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/tempora/event/les-confraternites....

Signumlid Jan Sanders Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Afgelopen donderdag 9 september is Signumlid Jan Sanders bij zijn afscheid als rijksarchivaris in Noord-Brabant benoemt tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Naast rijksarchivaris in het Brabants Historisch Informatie Centrum, waar hij ruim 40 jaar werkte, is Jan Sanders ook archivaris van het archief van de Abdij van Berne.

Pagina's