Actueel

Archaeologia Mediaevalis over vuur op 12 en 13 maart 2020

Archaeologia Mediaevalis richt zich op de archeologie van de middeleeuwen en de nieuwe tijden in de drie Belgische gewesten en de aangrenzende gebieden. De 43ste editie vindt plaats in de Moulins de Beez in het gelijknamige dorp bij Namen op donderdag 12 en vrijdag 13 maart 2020.

In het uitgebreide programma dat openstaat voor meer dan alleen vakspecialisten uit de archeologie en aanverwante disciplines wijzen we op de lezingen van:

- Brigitte Neuray, L’incendie du monastère de Stavelot par les Vikings, mythe ou réalité ? (12 maart, 11u40)

Lezing over Drievuldigheidsfeest bij de Luikse benedictijnen

Op woensdag 13 mei 2020 geeft prof. Florence Close (Universiteit Luik) de lezing: “L’évolution de la définition de la fête de la Trinité (abbaye de Saint-Laurent à Liège)”.

In deze lezing bespreekt zij het feest van Trinitas, ook het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid genaamd, dat valt op de zondag na Pinksteren.

Voorjaarslezingen Ruusbroecgenootschap

Op vrijdag 3 april en vrijdag 8 mei 2020 organiseert het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen twee voorjaarslezingen die betrekking hebben op de middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen.

Lezing over de kartuizers en hun Zelemse klooster

Op 8 mei 2020 geeft dr. Tom Gaens (Cartusiana / Ruusbroec genootschap) een publiekslezing getiteld: “Uit het oog en toch niet helemaal uit het hart. Over de kartuizers en over hun Zelemse klooster”.

Deze lezing wordt georganiseerd door de Geschiedkundige Kring Groot-Herk en vindt plaats in De Markthallen, Markt 2 in 3540 Herk-de-Stad.

Contactdag over norbertijnse Lievevrouwen

Voor de dertigste contactdag trekt de Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden op 9 mei 2020 naar de basiliek van Kortenbos bij Sint-Truiden, langs de oude weg naar Hasselt, in Belgisch Limburg. Onder de noemer Norbertijnse Lievevrouwen staat de Mariadevotie bij de premonstratenzers centraal.

Lezing over het parochiewezen te Brussel (12de-15de eeuw)

Op 9 maart 2020 geeft Marie Tielemans (ULB) van 14:00 uur tot 16:00 uur een lezing getiteld “Derrière l’enceinte : organisation paroissiale des territoires périurbains à Bruxelles (XIIe-XVe siècle)”.

Deze voordracht wordt gehouden in het kader van de lessenreeks Cultures et sociétés du Moyen Âge occidental die aan de Université Libre de Bruxelles in het tweede semester doorgaat. Deze cursus wordt geleid door Nicolas Schroeder et Alexis Wilkin. De locatie is Campus du Solbosch – NB7ART

Vijftiende-eeuwse dodenrol van de Gentse Sint-Baafsabdij erkend als topstuk

De dodenrol van de Gentse benedictijner Sint-Baafsabdij is definitief beschermd als Vlaams topstuk. De dodenrol uit 1406 bestaat uit 52 vellen perkament van samen bijna 30 meter lang. Ze werd in de abdij gebruikt als gebedsketen ter ere van de overleden leden van de geloofsgemeenschap. De dodenrol is een waardevolle bron voor het onderzoek naar laatmiddeleeuwse vroomheidspraktijken en de dodencultus in abdijgemeenschappen in de toenmalige Nederlanden.

Gerlachus-symposium

In het kader van het jaarlijkse Gerlachus Octaaf wordt op zaterdag 11 januari 2020 een Gerlachus-symposium gehouden. Dit jaar vieren we het 900ste geboortejaar van onze heilige en herdenken we zijn 855ste sterfdag. De Octaafcommissie nodigt u van harte uit om deze dag bij te wonen.

Na de Pontificale Hoogmis worden in een drietal lezingen enkele mijlpalen uit het leven van Gerlachus belicht en in een historisch kader geplaatst. Ook staat een orgelconcert op het programma en kan in de Schatkamer de tentoonstelling “Gerlach ontmoet Maria” bezocht worden.

Adel en Reformatie conferentie (Call for papers)

Op 3 april 2020 wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een conferentie gehouden over het thema Nobility and Reformations in the Low Countries (1450-1650).

Doel is om een beter inzicht te krijgen in de rol die de adel en ridderschap speelden in de Reformatie. Meer informatie over de conferentie en het indienen van een paper treft u aan in de bijlage.

Archief en handschriften van Sint-Catharinadal (Oosterhout): 750 jaar kloostergeschiedenis digitaal ontsloten

Sinds kort is, dankzij de hulp van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en het Zeeuws Archief, het archief van het Noord-Brabantse norbertinessenklooster Sint-Catharinadal digitaal beschikbaar.

Pagina's