Actueel

Call for Papers: Sound and Silence in the Medieval and Early Modern World

Het Trintity College te Dublin zal van 26 tot -28 april 2019 als gaststad van de jaarlijkse Borderlines conference fungeren. Dit congres voor mediëvisten en vroeg-modernisten is aan zijn 2e jaargang toe. Thema van dit jaar is ‘Sound and Silence in the Medieval and Early Modern World’.

Lezing door Mariken Teeuwen: Martianus Capella in Gent: laatantiek Afrika in de wereld van het middeleeuwse klooster

Op dinsdag 12 februari 2019 organiseert de vzw In Monte Blandinio een avondlezing. Prof. Mariken Teeuwen (Huygens ING, Universiteit Utrecht) geeft een lezing getiteld ‘Martianus Capella in Gent: laatantiek Afrika in de wereld van het middeleeuwse klooster’.

Congres: De Gregoriaanse Hervorming, een “totaalrevolutie”? Vergelijkend onderzoek tussen Frans- en Duitstalige gebieden

Congres: De Gregoriaanse Hervorming, een “totaalrevolutie”? Vergelijkend onderzoek tussen Frans- en Duitstalige gebieden

Lyon, 28-29 maart 2019

Congres: De hagiografische handschriften in Noord-Frankrijk en België aan het einde van de middeleeuwen (14de-16de eeuw): samenstelling, functie en gebruik

LegendiersNamurLouvain.png

Aan het einde van de middeleeuwen kent de hagiografische tekstproductie een laatste bloeitijd, tussen het succes van de Legenda aurea en de opkomst van de boekdrukkunst. Veel bestaande teksten worden ingekort om deel uit te maken van omvangrijke, nieuwe collecties. Deze werkwijze is voor een deel de oorzaak van de beperkte interesse die het historisch onderzoek aan deze laatmiddeleeuwse verzamelingen besteedde. Gevolg gevend aan een congres te Rijsel op 30 november 2018, wil dit tweede luik, te Namen, op 21 en 22 maart 2019 verder werken op de ideeën van Guy Philippart over het ontstaan en het gebruik van de legendaria in een periode waarin de documentatie geacht wordt uitvoeriger te zijn.

Save the date: Contactdag over abdijmolens van de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden

De negenentwintigste contactdag over norbertijnse geschiedenis zal te Grimbergen doorgaan op zaterdag 4 mei 2019. Thema zijn alle soorten abdijmolens.

Dr. Krijn Pansters promoveert ook in de theologie

Dr. Krijn Pansters promoveert ook in de theologie

Donderdagnamiddag 10 januari 2019 verdedigde Signumlid en oud-redactielid Dr. Krijn Pansters zijn tweede proefschrift. Op Spiritual Morality. The Religious Orders and the Virtues, 1050-1300 promoveerde hij bij prof. Rob Faesen tot doctor in de theologie (S.T.D) aan de KU Leuven.

Symposium Gedeelde Vroomheid. Memoria: verleden, heden en toekomst

Op 15 februari 2019 organiseren de Stichting tot Gedachtenis en het Museum Catharijneconvent een symposium over het onderzoek naar de dodengedachtenis (memoria) in Nederland.

I.M. Bas de Melker

Op vrijdag 16 november 2018 overleed op 58-jarige leeftijd oud-redactie- en Signumlid Bas de Melker. Hij was al enige tijd ziek.

Signumsymposium over premonstratenzers op 1 december en avondlezingen op 30 november te Leuven (incl. Programma)

Op 1 december 2018 zal het symposium van onze Signumcontactgroep in de Parkabdij te Leuven doorgaan. Thema worden de Brabantse norbertijnen en norbertinessen in de middeleeuwen. De avond voorafgaand aan het symposium zullen er twee lezingen gehouden worden in het Rijksarchief te Leuven.

Tentoonstelling 'Ik, Maria van Gelre' en symposium

Miniatuur_Maria.jpg

In Museum Het Valkhof in Nijmegen is tussen 13 oktober en 6 januari 2019 de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre te bewonderen, gewijd aan Maria d’Harcourt, beter bekend als hertogin Maria van Gelre (1380-1429), en haar beroemde gebedenboek.