Actueel

Afscheidsrede prof. dr. Jos Koldeweij

Op vrijdag 15 november 2019 om 15.00 uur precies geeft prof. dr. Jos Koldeweij, hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Vroegchristelijke Tijd en Middeleeuwen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen een openbaar afscheidscollege.

De afscheidsrede is getiteld: Rebussen, van duivels tot Bosch. De academische zitting en de receptie vinden plaats in de Aula van de Radboud Universiteit.

Ruusbroecdag 2019 over verlatenheid in de mystiek

De Ruusbroecdag 2019 wordt dit jaar gehouden op vrijdag 29 november en heeft als thema verlatenheid in de mystiek.

Ic roepe, ic claghe:
de minne hevet de daghe
ende ic de nachte ende orewoet
(Hadewijch, Lied 18)

Lezing over broederschappen en (ideeën)mobiliteit aan de UGent

Op dinsdag 19 november 2019 houdt Stéphane Lecouteux (Université de Caen-Normandie) van 12u tot 13u een lunchlezing aan de UGent over broederschappen.

De lezing heeft als titel ‘Les réseaux de confraternité : une clef pour la connaissance des déplacements humains et l’identification des échanges entre communautés religieuses’. De locatie is de Simon Stevinkamer op de gelijkvloerse verdieping van Plateaustraat 22 te 9000 Gent. De lezing wordt georganiseerd door het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies van de UGent.

Seminariedag over notariaat en andere vormen van rechtspraak

Op vrijdag 22 november 2019 organiseert het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de UGent een studiedag onder de noemer Recording voluntary jurisdiction in the late Middle Ages. Notaries and other legal actors.

Hans Mol over parochiewezen Groningen en Drenthe vóór 1640

VU-alumnus Hans Mol, onderzoeker aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, presenteert op dinsdag 5 november de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar kerkstichtingen, patroonheiligen, priesters en predikanten in de provincies Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640.

In de hemel is het feest. Afscheidssymposium Charles Caspers

Woensdag 13 november neemt Charles Caspers afscheid van het Titus Brandsma Instituut omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Om dit te vieren, organiseert het Titus Brandsma Instituut een symposium met als titel 'In de hemel is het feest'. Charles zal vertellen over een heortologisch onderwerp (heortologie is de studie van de kerkelijke feestdagen). Voorafgaand aan zijn verhaal gaan drie collega-wetenschappers in op thema's uit de liturgiegeschiedenis, etnologie en het Moderne Devotie onderzoek.

Moderne Devotie & Mystiek: lezingenreeks Titus Brandsma Instituut, najaar 2019

In het najaar van 2019 organiseert het Titus Brandsma Instituut zes gratis lezingen over Moderne Devotie en mystiek.

De lezingen vinden steeds plaats op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur in het Titus Brandsma Instituut, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen. Het lokaalnummer staat vermeld bij de desbetreffende lezingen

Symposium Ornamenta Sacra

Tussen 24 en 26 oktober 2019 vindt in Brussel en Leuven het symposium "Ornamenta Sacra. Late Medieval and Early-Modern Liturgical Objects in a European Context (1400-1800)" plaats, over laatmiddeleeuws en vroegmodern en liturgisch erfgoed.

Dertiende-eeuws rentenregister van de Doornikse Sint-Brixiusparochie

Op 21 augustus heeft de Société archéologique de Namur (het Oudheidkundig genootschap van Namen) officieel het “armenboek” van de Sint-Brixiusparochie (Saint-Brice, Doornik) terugbezorgd aan het Rijksarchief te Doornik. Het is nu daar in te zien.

Truus van Bueren geridderd

Op 26 april 2019 werd Signumlid dr. Truus van Bueren benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Pagina's