Actueel

Van Eyck online in tijden van insluiting omwille van Corona

Confinement, van buitenaf opgelegde opsluiting: de uitbraak van Covid-19 dwingt iedereen om in zijn kot te blijven. Wanneer burgerzin de overhand neemt, komt de middeleeuwse insluiting dichterbij. Misschien kunnen volgende filmpjes het fysiek isolement spiritueel verlichten.

Master class en lezing over kruistochten en Caesarius van Heisterbach door William Purkins

Groningen, 15 mei 2020. In mei 2020 is het 800 jaar geleden dat de cisterciënzer monnik Caesarius van Heiserbach, auteur van de Dialogus miraculorum de stad Gronongen aandeed om in de Martinikerk het reliek van de arm van Johannes de Doper te aanschouwen. Tijdens de tocht deed hij ook zijn ordesklooster Yesse aan, dat net bezuiden de stad gelegen was. De aankomst van de relieken van Johannes de Doper rond 1190 hadden een belangrijke impact op de devotionele praktijken in Grongen.

Wat rest van heiligheid? Relieken in de Nederlanden

Scherpenheuvel, 23 september 2020. Relieken staan de laatste twee decennia volop in de belangstelling. Er verschijnen heel wat publicaties en zelfs tentoonstellingen over. Ze worden volop verhandeld in een sfeer van geheimzinnigheid. Deze studiedag wil enerzijds inzoomen op relieken in de Nederlanden in plaats van het fenomeen globaal te bekijken. Anderzijds wil de studiedag meer aandacht schenken aan de kleine reliekjes voor de ‘gewone gelovigen.

Jesuit Summer School (Ruusbroecgenootschap)

Antwerpen, 7-11 september 2020.
Van 7 tot en met 11 september organiseert het Ruusbroecgenootschap de Jesuit Heritage Summer School: Art and Architecture voor Masterstudenten, PhD-studenten en Postdocs met interesse voor geschiedenis, kunstgeschiedenis, religieuze geschiedenis en 'Jesuit studies'. Ontdek de rijke bijdrage van de Sociëteit van Jezus aan de ontwikkeling van de vroegmoderne kunst en architectuur in Antwerpen.

Windesheimer klooster in Brugge zwaait de deuren open

In het Engels Klooster te Brugge worden sinds 20 februari 2020 rondleidingen worden gehouden door vzw Sacred Books.

900 jaar premonstratenzerorde: een bundeling van alle initiatieven

In 2021 is het 900 jaar geleden dart de rondtrekkende prediker Norbert van Gennep in het Noord-Franse Prémontré de basis legde van wat de grootste orde van reguliere kanunniken in de Christenheid zou worden. De orde van de premonstratenzers of norbertijnen viert dit, net als veel lokale gemeenschappen. Zie voor een overzicht van de verrschillende initiatieven: www.900premontre.org.

Call for Papers: Building the Medieval Diocese. Strategies, Agents and Instruments

Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de kathedraal van Burgos organiseert de Spaanse Universidad de Burgos van 9 tot 11 december 2020 een congres waarbij de dynamiek, de strategieën, de instellingen en het personeel achter de opbouw van de middeleeuwse bisdommen.

Call for Papers: Old Books and New Technologies: Medieval Books and the Digital Humanities in the Low Countries

Op 29 en 30 oktober 2020 organiseert de Koninklijke Bibliotheek van België samen met een aantal internationale en Belgische bibliotheken en met vijf Belgische universiteiten het internationale congres “Old Books and New Technologies: Medieval Books and the Digital Humanities in the Low Countries”. Voorstellen voor een lezing kunnen ingestuurd worden tot 31 maart 2020.

Vrouwen in de Middeleeuwen. Persoonlijke Devotie en Publieke Ambitie

Jaarlijks organiseert de stad Zutphen een Middeleeuwen symposium, ditmaal op vrijdag 12 juni 2020 met als thema ‘Vrouwen in de middeleeuwen’. Johan Oosterman en Hans Busio hebben een programma samengesteld dat zowel persoonlijke devotie als de publieke ambitie van vrouwen in de late middeleeuwen een forum geeft.

Tijdens het symposium op vrijdag 12 juni stellen zeven onderzoekers middeleeuwse vrouwen voor, die er in slaagden een stevige stempel te drukken op hun leven en omgeving.

SYMPOSIUMPROGRAMMA

Pagina's